Borgmester om knivoverfald på bosted: Beboer er farlig og skulle have haft hjælp

Rudersdal Kommune har i lang tid forsøgt at få formodet gerningsmand visiteret til et socialpsykiatrisk tilbud.

Borgmesteren i Rudersdal Kommune kalder det grotesk, at den 24-årige boede på et botilbud i Birkerød, fordi han var farlig og syg. Arkivfoto (Foto: © NIELS AHLMANN OLESEN, Scanpix)

Hvis kommunen havde haft mulighed for at tvinge en 24-årig mand over på et socialpsykiatrisk tilbud, så havde et knivoverfald mod en kvindelig ansat på et bosted i Birkerød ikke fundet sted.

Det mener Rudersdal Kommunes borgmester, Jens Ive (V).

Den 24-årige mand er nu sigtet for i formiddags at have stukket den ansatte ned med en steakkniv på bostedet Birkerød Parkvej 18. Han blev anholdt kort efter, og skal formentlig fremstilles i grundlovsforhør i morgen, oplyser Nordsjællands Politi.

Kommunens borgmester fortæller, at de ansatte på stedet vidste, at han var farlig og syg, men de kunne blot se magtesløse til, da det var umuligt at få ham flyttet.

- I mine øjne skulle han slet ikke have været på det her bosted. Sammen med regeringen har vi lavet en aftale om at oprette specialsikrede pladser til syge borgere som ham, der er anholdt i dag. De pladser står gabende tomme, fordi det kræver borgerens samtykke til at blive anbragt der, siger borgmester Jens Ive.

Takket nej til særlig plads

Ifølge borgmesteren er den 24-årige syg og har været indlagt på psykiatrisk afdeling, da han blev vurderet uegnet til straf.

Den formodede gerningsmand til dagens knivstikkere har dog flere gange takket nej til tilbuddet om en særlig plads på en landets psykiatriske sygehuse for patienter med aggressiv adfærd.

- Det er helt grotesk. Vi skal selvfølgelig beskytte vores borgere - også de syge. Men vi har også pligt til at beskytte vores medarbejdere og resten af samfundet. Det er både dybt tragisk for den 24-årige og endnu mere tragisk for vores medarbejdere, som bliver udsat for det her, siger Rudersdals borgmester.

Millionbeløb afsat til 150 pladser

Hos Socialpædagogerne er man også forfærdet over overfaldet i dag.

- Det er dybt alvorligt, og jeg tænker først og fremmest på vores medlem og hendes familie. Det må ikke være sådan, at man risikerer at bliver overfaldet, bare fordi man passer sit arbejde, siger forbundsformand, Benny Andersen.

Hvad tænker du så, når du hører borgmesteren sige, at den nu sigtede tidligere har været indlagt på psykiatrisk afdeling, da han blev vurderet uegnet til straf, og at han flere gange har takket nej til tilbuddet om en særlig plads på en af landets 150 socialpsykiatriske pladser?

- Jeg kender ikke den konkrete sag, men formålet med de nye pladser er, at borgeren frivilligt skal takke ja til dem. Det er forudsætningen for, at det bliver en succes.

Benny Andersen vurderer, at den 24-årige ikke har været behandlet færdig i psykiatrien, siden han har takket nej.

– Og så må man sige, at hvis det er rigtigt, at han ikke er parat til selv at takke ja til tilbuddet, hvorfor kommer han så i et botilbud i stedet for at blive i psykiatrien? Vi skal sikre, at borgeren ikke udskrives, før han er parat til det.

Som udenforstående kan det virke en anelse paradoksalt, at en borger kan takke nej til et tilbud om en plads på et psykiatrisk sygehus for patienter med aggressiv adfærd, når det er det, han har. Er frivillighed altid at foretrække?

- I langt de fleste tilfælde lykkes det at få borgeren til selv at tage ansvar. Og al dokumentation viser, at når folk indser, at et tilbud er det rigtige for dem, så lykkes indsatsen også, siger Benny Andersen.

Efterlyser anbringelse uden samtykke

Også i fagforbundet FOA er man forfærdet over dagens begivenheder på bostedet i Birkerød.

Sektorformand i forbundets social- og sundhedssektor, Torben Hollmann, kalder overfaldet en frygtelig situation.

- Det er en frygtelig sag, og det er meget ulykkeligt, at man skal gå på arbejde og komme til skade i det omfang, som hun er. Det er der ikke nogen, der skal, siger han til Ritzau.

- Samtidig tænker vi, at det er frygteligt for den person, der har stukket den person, som skulle passe på ham. Det skal han leve med resten af livet. Så der er to ofre i denne her sag, siger han.

I skrivende stund er de fem danske regioner ikke i nærheden af at få pladserne besat. Ved udgangen af første halvår af i år er der indtil videre 79 etablerede pladser, hvoraf mere end tre ud af fire står tomme. Det viser en orientering fra Danske Regioner til regionsrådet i Region Midtjylland.

I Rudersdal Kommune undrer borgmester Jens Ive sig over, at det altid kræver samtykke fra borgeren.

- Det her er åbenlyst en situation, hvor man skulle have haft mulighed for at anbringe den person sikret uden samtykke. Alle implicerede har vidst, at han er syg og farlig, og dermed skulle han være placeret på en sikret plads. Men det hverken kan vi, eller må vi, siger han.

Politiet oplyste tidligere i dag, at kvindens tilstand er stabil.

Kriterier for visitation

  • Patienten vurderes at være til nærliggende og væsentlig fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd.

  • Patienten har en svær psykisk lidelse.

  • Patienten har særlige sociale problemer.

  • Patientens forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelser eller én længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri.

  • Opholdet vurderes at have afgørende betydning for at kunne imødekomme den pågældendes særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder eventuelt misbrugsbehandling.

  • Opholdet på baggrund af en begrundet formodning vurderes at være egnet til at forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold.