Borgmester vil gøre København CO2-neutral

Klaus Bondam, Københavns radikale teknik- og miljøborgmester, vil gøre hovedstaden til en CO2-neutral by. Hans mål er at det skal ske inden 2025.

Klaus Bondam, teknik- og miljøborgmester i København vil gøre hovedstaden til en CO2-neutral by.

Den radikale borgmester vil sætte en foreløbig tidsfrist til 2025.

- Det er en kæmpe opgave, der vil kræve en større omstilling af byen. Derfor kan kommunen ikke løse den alene. Vi skal have borgerne, erhvervslivet og foreningerne involveret i en grøn forvandling af København. Men det er den ambition, vi skal forpligte byen og det politiske lederskab på, siger Klaus Bondam til ugebrevet Mandag Morgen.

En by kan kalde sig CO2-neutral, når dens samlede energiforbrug og energiproduktion ikke udleder CO2 i atmosfæren. Allerede i dag er Samsø de facto klimaneutral, fordi øens vindmøller over et år producerer mere energi, end øboerne bruger.

Planen er at fremlægge en omfattende strategi i god tid inden FNs klimatopmøde i København i 2009.

Bondam peger på tre områder, hvor der skal ske markante fremskridt, hvis målet skal nås i 2025.

For det første skal trafikken i København lægges dramatisk om. For det andet skal energi- og varmeforbruget i den københavnske boligmasse reduceres, og endelig skal den vedvarende energi udvikles langt kraftigere.

På energisiden gælder det blandt andet udnyttelsen af geotermisk varme, der ligger 2,5 kilometer under byen.