Bornholmere sure over radiomast: Børnefamilie bor 80 meter derfra

Naboer til ny radiomast, der skal aflytte russerne, føler ikke, de er blevet hørt.

For fire år siden lukkede Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) lytteanlægget ved Dueodde på Bornholm, hvorfra man siden starten af 1960'erne holdt øje med russernes radiokommunikation.

Nu vil FE bygge en 85 meter høj mast i Østermarie, som kan bruges til at opfange radiosignaler i Østersøen og et stykke ind i Rusland.

På Bornholm har planerne om det nye anlæg medført protester og forsøg på at ændre placeringen, dog uden held.

Måske man er bombemål. Det var ikke derfor, jeg flyttede på landet for 42 år siden.

Mette Tranberg, nabo til radiomast

Naboerne til masten er dybt frustrerede over, at de ikke er blevet hørt undervejs i projektet.

- Måske man er bombemål. Det var ikke derfor, jeg flyttede på landet for 42 år siden. De kunne have placeret den et andet sted, der er j o andre muligheder, siger Mette Tranberg, der er nabo til masten.

- Jeg er lidt forundret over, at vi ikke har fået nogen melding om det. Vi er ikke blevet orienteret, og det er jeg lidt forarget over, siger Mette Tranberg.

Tæt på børnefamilie

Morten Larsen bor også tæt på masten og føler sig forbigået og overhørt i den demokratiske proces.

- Høringen var afsluttet, inden nogen vidste, den var i gang. Analyser siger, at den ligger forkert - blandt andet ligger den 80 meter fra den nærmeste børnefamilie, siger Morten Larsen.

- Vi anfægter ikke, at der kan være et militært behov, men hvis vi skal have militære installationer så tæt på, så må man forvente, at myndighederne, der varetager vores interesser, spørger os, inden de går i gang, siger Morten Larsen.

Det er Ruslands ageren på Krim-halvøen, i Ukraine samt i Syrien, der har genoplivet behovet for at holde øje med stormagten i øst.

Folketingsmedlem for Venstre Peter Juel Jensen, der selv bor på Bornholm, siger, at sikkerhedssituationen gør det nødvendigt at opføre en ny mast. Den gamle var ikke god nok længere.

- Det er nødvendigt at skærpe efterretningsbilledet. Vores store naboer holder øvelser uden at overholde de forpligtigelser, der er. Vi har set flere kritiske situationer, hvor fly har fløjet for tæt på hinanden eller for tæt på flådefartøjer, og det kan udløse en konflikt, siger Peter Juel Jensen.