Afvarslende beredskabsmeddelelse: Borgere i Studstrup kan gå udenfor

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Østjyllands Politi.

Røgen ifm. branden i siloen på Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, er aftaget og driver højere op i luften.

Derfor ophæves den tidligere varsling.

Der er udsendt sireneafvarsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udenfor, men de bedes holde sig orienteret, da situationen kan ændre sig løbende.

Kontakt egen læge, hvis du bliver dårlig

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte egen læge eller lægevagten.

Yderligere informationer gives på www.politi.dk.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Østjyllands Politi.