Brand i Viborg under kontrol - afvarsling

Man kan igen gå udenfor i området

Branden på Ølandsvej 1 i Viborg er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg.

Derfor ophæves varsling med beredskabsmeddelelser. Personer i området kan igen gå uden for.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte lægevagten for at blive tilset.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands politi.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter