Brandmus genopstår i Jylland

Forskere har i 100 år troet, at brandmusen var uddød i Jylland. Men bestanden er blot blevet overset.

(© Wikimedia)

I over 100 år har ingen i Jylland set brandmusen, og derfor er den for længst erklæret uddød.

Men i sidste uge fandt forskere fra Naturhistorisk Museum i Aarhus brandmusen i massevis omkring Filskov nord for Billund i det sydvestlige Midtjylland.

Flere beboere havde rapporteret, at de havde set den sjældne lille mus i området, og her blev den til sidst fundet efter en meget grundig eftersøgning.

Mest kendt fra Lolland og Falster

I Danmark har brandmusen hidtil været kendt fra Lolland og Falster, hvor den er udbredt og særdeles talrig. I Nordtyskland er arten til gengæld i tilbagegang, og der er kun få nyere fund.

Den genopdagede jyske bestand er derfor lidt af en sensation. Heldigvis ser brandmusen ud til at være meget almindelig i området omkring Filskov, så den er næppe i fare for igen at blive erklæret uddød.

Forskerne kender imidlertid ikke den samlede jyske udbredelse og beder derfor befolkningen om hjælp til en yderligere kortlægning af arten.

- Vi går ud fra, at vi simpelthen har overset denne bestand, siger museumsdirektør Thomas Secher Jensen.

- Ved den store pattedyrundersøgelse 2000-2005 fandt vi overhovedet ikke brandmus andre steder end på Lolland-Falster, men netop dette midtjyske område blev ikke dækket, siger han.

Fartstribe ned ad ryggen

Brandmusen er - alt efter temperament - et yderst charmerende bekendtskab. Dens pels har et rødligt skær, den har store øjne og store ører, en relativt kort hale og en tydelig sort fartstribe ned ad ryggen.

Man finder den gerne i kanten af dyrkede arealer, for eksempel i levende hegn eller i skovkanter, men den kan også søge inden døre om vinteren.

Den er nærmest altædende, men siges at have en forkærlighed for ærter.