Bred enighed: Et særligt råd skal gøre op med forskelsbehandling i sundhedsvæsnet

Rådet skal komme forskelsbehandling i sundhedsvæsnet til livs, mener Det Etiske Råd.

(Foto: Illustration: Morten Fogde Christensen © DR Nyheder)

Mere end 165 milliarder kroner.

Så mange penge bruger vi hvert år på vores sundhedsvæsen.

Hvis vi skal sikre, at de penge bliver brugt rigtigt og retfærdigt, bør man oprette et behandlingsråd, der kan tage stilling til, om en behandling skal tages i brug - og holde det op imod, hvad den koster, hvilken effekt den har, og om man kan få mere sundhed for pengene ved at bruge dem på noget andet.

Det foreslår Det Etiske Råd i en ny udtalelse, hvor rådet konkluderer, at der som det ser ud nu foregår "betydelig og uretfærdig forskelsbehandling" i det danske sundhedsvæsen.

- Det skal være en del af sundhedsvæsnets almindelige måde at arbejde på, at man laver nogle vurderinger af, hvad der kommer ud af det, vi gør, siger Gorm Greisen, der er formand for Det Etiske Råd.

Han foreslår, at man lader sig inspirere at Medicinrådet, der vurderer, om nye lægemidler skal tages i brug som standardbehandling ved at afveje effekt, eksisterende behandling og pris. Det skal sikre en ensartet behandling over hele landet.

- Den model skal udvides til alle former for behandling, siger Gorm Greisen.

Bred opbakning

Og det virker til, at der er bred opbakning til Det Etiske Råds forslag om et behandlingsråd. Blandt andre mener Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing, at et behandlingsråd vil gøre det mere tydeligt, hvem der får penge, og hvem der ikke gør.

- Problemet har været, at de mennesker, der bliver ofre for en prioritering, har været umulige at se. Man har ikke kunnet sætte ansigter på dem, siger han.

Også hos paraplyorganisationen Danske Patienter mener formand Camilla Hersom, at et behandlingsråd kan være med til at synliggøre, hvor der er behov for flere ressourcer.

- Det at få en samlet diskussion af, hvad der er vigtigt for hvilke patientgrupper, er i virkeligheden den vej, vi skal gå. Dermed kan man måske også skære noget fra, som ikke virker for de enkelte patientgrupper, siger hun.

DF og S: Det er en god ide

Det er politikernes ansvar at fordele og prioritere sundhedsmilliarderne, og på Christiansborg er Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti enige om, at et behandlingsråd er en god ide.

- Vi mangler prioriteringer i forhold til, at vi kan løfte den her lighed i sundhed, vi allesammen snakker om, siger Liselott Blixt, der er formand for Sundhedsudvalget og sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.

Hun henviser til, at man i forbindelse med oprettelsen af Medicinrådet talte om, at prinicippet skulle udbredes til at gælde andre behandlinger også.

Hos Socialdemokraterne er sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen enig.

- Jeg synes det lyder rigtig godt. Man kan kalde det mange ting - bare det er et råd, der skal sikre en metodevurdering. Det er en god måde at gøre det fremover.

Hos Venstre vil sundhedsordfører Jane Heitmann ikke svare entydigt på, om et behandlingsråd er vejen frem, men hun vil se nærmere på Etisk råds forslag.

- Medicinrådet har haft en lidt svær fødsel, men jeg synes det er spændende, at Etisk Råd foreslår et behandlingsråd. Der er mange veje man kan gå, og det skal vi diskutere med os selv og hinanden, siger hun.

Facebook
Twitter