Britta Nielsen: 'Vi jokede på arbejdet med, at man nemt kunne tage penge og rejse til Bahamas'

Socialstyrelsen manglede kontrol, fortalte Britta Nielsen i dag i retten.

Britta Nielsen i vidneskranken. Retstegning: Mette Ehlers, DR.

Medarbejdere, der både kunne bevillige penge og indtaste kontonumre til udbetaling.

Almindelige medarbejdere, der godkendte projekter med kontorchefens stempel.

Studentermedhjælpere, som lavede sagsbehandling, selvom de ikke måtte.

Og stående vittigheder om, at det i systemerne ville være nemt at ændre kontonummeret på en udbetaling til sit eget og så rejse til Bahamas.

Det var hverdagen i Socialstyrelsens Tilskudsadministration, fortalte Britta Nielsen i dag.

- Det var velkendt, at der ikke skulle noget til andet end sit eget kontonummer for at lave det, jeg lavede. Det var en stående joke, at man kunne indsætte sit eget kontonummer og så tage pengene, sagde Britta Nielsen i dag.

Her var det Britta Nielsens forsvarers tur til at stille spørgsmål.

Ifølge Britta Nielsen var der meget lidt kontrol af projekter og udbetalinger på hendes arbejdsplads gennem mere end 40 år.

Og selv når nye it-systemer kom til, så fravalgte Socialstyrelsen aktivt funktioner i programmerne, der skulle gøre kontrollen med den enkelte medarbejder bedre.

Her ankommer Britta Nielsens forsvarer Nima Nabipour til sagen. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

- Vi skulle have optimeret nogle arbejdsgange. Der skulle være nogle besparelser i antal ansatte, forklarede Britta Nielsen. Derfor kunne én medarbejder have flere funktioner i systemet og både oprette projekter og sætte penge til udbetaling.

Det var sågar sådan, at de administrative medarbejdere til tider også godkendte projekter efter aftale med kontorchefen, selvom det egentlig var hans opgave.

- Så tog vi bare stakken med breve og satte hans stempel på. Vi vidste også, i hvilken skuffe vi skulle finde det.

Havde du overhovedet faglige forudsætninger for det? spurgte forsvarer Nima Nabipour.

- Nej, men det var bare et stempel.

Britta Nielsen ville have nyt kontrolsystem indført

Selvom det var et krav at udføre stikprøvekontroller af projekter, så blev det ofte ikke gennemført, lød det fra Britta Nielsen i dag.

- Det var ikke en opgave, man prioriterede. Det var en opgave, man ikke havde lyst til at have.

Noget, som også mødte kritik fra Rigsrevisionen, der også bad om at få at vide, hvad medarbejderne havde af rettigheder i systemerne.

- For der var jo reelt ikke en kontrol af, at den udbetaling, der skete, gik til de rigtige kontonumre, fortalte Britta Nielsen i dag.

Faktisk forsøgte Britta Nielsen efter eget udsagn selv at gøre kontrollerne bedre. Hun foreslog for eksempel, at projektpenge kun skulle kunne udbetales til en såkaldt NemKonto og ikke til alle mulige kontonumre.

En NemKonto er en godkendt bankkonto, som det offentlige bruger til at udbetale penge til.

- Hvis vi havde haft NemKonto, havde jeg ikke kunnet indtaste mit eget kontonummer, sagde Britta Nielsen.

Senest i 2017 var hun til møde i en styrelse, hvor hun interviewede medarbejdere om, hvordan de havde fået et NemKonto-system indført. Bagefter arbejdede hun sammen videre med sin kollega om at få systemet indført hos Socialstyrelsen.

- Vi fik et budget for, hvad det ville koste. Det blev forelagt for fagchef og ledelse, men man besluttede sig for ikke at sætte det i værk af hensyn til økonomien, fortalte Britta Nielsen.

Men hvorfor din interesse i det? Det ville jo forhindre dig i at snyde? spurgte hendes forsvarer Nima Nabipour.

- Jeg ville gerne ud af det her med min trang til at tage de her penge. Jeg havde ikke lyst til at gøre det, jeg sad og lavede, sagde en meget grådkvalt Britta Nielsen.

Seks år bagud med regnskaber

Generelt havde de administrative medarbejdere i Tilskudsadministrationen travlt ifølge Britta Nielsen.

På grund af personalemangel blev de nemlig også bedt om at hjælpe til og agere faglige medarbejdere vedrørende projekter i udvalgte puljer.

- Så vi sidder faktisk også i lang tid og laver faglig sagsbehandling. I starten er vi få, der gør det, men i 2017 er vi otte administrative medarbejdere, der gør det, sagde Britta Nielsen.

Hun navngav også flere kolleger, der lavede det samme som hende.

- Vi er på et tidspunkt også seks-ni år bagud regnskabsmæssigt. Det var et ømt punkt for ministeriet, fortalte Britta Nielsen.

Det fik hendes forsvarer til at stille spørgsmålet:

Det her fiktive projekt HSU, som du lavede... Lavede du også regnskab på det?

- Nej, det gjorde jeg ikke.

Så hvis man ikke havde været seks til otte år bagude, ville det så kunne være opdaget allerede året efter din svindel?

- Ja, det burde man kunne se, når man gennemgik regnskabet, sagde Britta Nielsen.

Retten forventer, at afhøringen af Britta Nielsen bliver afsluttet i dag.

Der er indkaldt flere medarbejdere fra Britta Nielsens afdeling i Socialstyrelsen som vidner i sagen.