Brixtofte to år bag tremmer

Der er faldet dom i Højesteret i sponsorsagen mod Farums tidligere borgmester Peter Brixtofte. Det blev en stadfæstelse af landsrettens dom på to års fængsel.

Peter Brixtofte deltog ikke selv ved domsafsigelsen i Højesteret. (arkivfoto) (Foto: Brian Berg © Scanpix)

Farums tidligere borgmester Peter Brixtofte er i Højesteret blevet idømt to års fængsel i den del af sagerne mod ham, der er gået under betegnelsen sponsorsagen.

Dermed er der ikke flere retsinstanser at anke til, og da Højesteret fandt, at der ikke var grund til at gøre dommen eller dele af den betinget, betyder det, at Peter Brixtofte nu skal i fængsel.

I Hillerød byret blev Brixtofte idømt to års ubetinget fængsel i sponsorsagen, og sagen blev anket til Østre landsret, som stadfæstede byrettens dom.

Mandatsvig for ulovlige kontrakter

Brixtofte blev dømt for mandatsvig for at have indgået ulovlige kontrakter med entreprenørfirmaet Skanska om sponsorater af håndboldklubben Ajax-Farum.

Farum Kommune betalte en overpris på ni millioner kroner for Skanskas renovering af Stavnsholthallen, så Skanska kunne betale et sponsorat på i alt 10 millioner kroner til håndboldklubben, der var et datterselskab af Farum boldklub.

Her sad Peter Brixtofte som formand samtidig med, at han var borgmester i Farum.

Forsvarer tager dommen til efterretning

Brixtoftes forsvarer, advokat Preben Kønig, havde krævet Brixtofte frifundet, eller at sagen går om i Østre Landsret på grund af rettergangsfejl.

Efter dommen tirsdag oplyste forsvareren til Ritzau, at han tager dommen til efterretning.

Anklageren, rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen, havde krævet, at landsrettens dom blev skærpet til op mod fire års fængsel.

Måske helt ud af byrådet

Hovedsagen med de dyre rødvinsregninger og ulovlige millionlån, kører i øjeblikket i Østre Landsret og ventes først afsluttes i sommeren næste år.

Peter Brixtofte sidder i dag i Furesø Byråd for sit eget parti, Velfærdspartiet. Højesterets afgørelse var enstemmig, og dommen kan betyde et endeligt farvel til Brixtofte som folkevalgt politiker.

Peter Brixtofte har hele tiden nægtet sig skyldig, og vil formentlig prøve at få sagen bragt for den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Se også: DR2Tema om politiske skandaler i Danmark gennem 100 år. Fra Alberti over Tamilsag til Brixtofte. DR2 i aften 20:30.

ExternalContent

Facebook
Twitter