Bruger regn og ormehuller: Sådan ender landmandens pesticider i dit drikkevand

Forstå, hvordan pesticider fra marken ender i grundvandet og hvorfor risikoen er størst tæt på vandboringer.

Brugen af pesticider i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder bliver forbudt.

Det fastslår en ny aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF.

Aftalen skal standse brugen af pesticider i nærheden af danske drikkevandsboringer, og samtidig tilgodese de mennesker, som tilfældigvis har en drikkevandsboring på den jord, som de lever af. Altså landmændene.

Men hvordan kommer pesticiderne hele vejen ned til vores grundvand? Det kan du se i grafikken øverst i artiklen.

Pesticider i grundvandet

Alene de seneste fem år er der fundet pesticider over grænseværdien i mere end 450 drikkevandsboringer landet over.

Hvorfor er risikoen for forurening større nær drikkevandsboringer? Det kan du se i grafikken her: