Brystkræft-skandalen: Fortsat problemer på Ringsted Sygehus

- Der er ikke længere noget, der overrasker mig i den her sag, siger sundhedsministeren.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ved et tilsynsbesøg på sygehuset fundet så mange fejl og mangler, at det går ud over patientsikkerheden. (Foto: Region Sjælland © Region Sjælland)

Der er fortsat problemer på Ringsted Sygehus, når det gælder behandlingen af patienter med brystkræft.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ved et tilsynsbesøg på sygehuset fundet så mange fejl og mangler, at det går ud over patientsikkerheden, skriver Jyllands-Posten.

Styrelsen vil derfor give et påbud til fire af sygehusets afdelinger, skriver avisen.

Hos Kræftens Bekæmpelse mener administrerende direktør Jesper Fisker, at sagen er ganske alvorlig.

- At der fortsat ikke er bragt orden i sagen, på trods af at der har været fokus på den så længe, er meget bekymrende og uforståeligt.

Forkerte og mangelfulde instrukser

Der har længe været alvorlige problemer med at sikre kvinder med mulig brystkræft de rette undersøgelser, og selv om sygehuset har fokus på at forbedre patientsikkerheden, har ledelsen stadig ikke bragt den i orden.

Flere instrukser er mangelfulde eller forkerte - eksempelvis arbejder sygehuset efter forkerte tidsfrister i kræftpakkeforløb, hvilket "udgør en potentiel risiko for patientsikkerheden".

Ledelsen har heller ikke sørget for, at nyt lægepersonale bliver sat grundigt ind i afdelingens arbejdsgange, instrukser og procedurer. Det "sikrer ikke en forsvarlig varetagelse af patientbehandlingen," lyder patienttilsynets dom.

Dertil kommer en række andre kritikpunkter.

Utilfreds minister

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er meget utilfreds.

- Jeg må sige - så skarpt jeg overhovedet kan til Region Sjælland Ringsted Sygehus - at der skal ryddes op. Og man skal efterleve de påbud, som styrelsen nu kommer med.

- Desværre må jeg bare sige, at der ikke længere er noget, der overrasker mig i den her sag.

Se interview med sundhedsministeren her. Artiklen fortsætter under billedet.

På Ringsted Sygehus siger vicedirektør Henrik Stig Jørgensen, at patienterne trods de varslede påbud ikke har noget at frygte.

- Der har været nogle sager i 2013-2017, som vi absolut synes, ikke har været tilstrækkeligt gode. Men fra 2017 og fremad mener vi, at kvaliteten har været i orden.

Han siger samtidig, at ledelsen tager de varslede påbud om de interne instrukser meget alvorligt.

- Og vi har lavet en handleplan for, hvordan vi kan rette op på det, så vi kan leve op til styrelsens krav.