Buksti går fra tillidspost efter 173 km/t

Landets tidligere trafikminister, Jacob Buksti er blevet snuppet for at køre 173 km/t på motorvej. Derfor fratræder han posten som næstformand i Færdselssikkerheds-kommissionen. Dét kalder socialdemokraternes formand, Mogens Lykketoft en klog beslutning.

Formandfor Folketingets Erhvervsudvalg nov. 1996-jan. 1997. Medlem afStatens Ligningsråd 1994-98 og af Nationalbankens Repræsentantskabfra 1998-2000. Politisk ordfører 1998-2000. Trafikminister2001-2001.

Næstformand for Folketingets Skatteudvalg fra 1994, medlem afFolketingets Europaudvalg fra 1994 og formand fra 1998.

Lektor istatskundskab på Aarhus Universitet 1972-86. Ekstern lektor istatskundskab på Københavns Universitet fra 1987 og på AarhusUniversitet 1993-94.

Født 7.april 1947 i Udbyneder Sogn, Århus Amt.Jacob Anthonius Buksti

Tidligere trafikminister Jacob Buksti (S) afgår som næstformandi regeringens Færdselssikkerhedskommision. Det meddelte Buksti idag den socialdemokratiske folketingsgruppe.

Hans beslutning kommer efter, at han lørdag blev stoppet afpolitiet for at køre 173 km/t på en motorvej nær Ringsted.

Som trafikminister advarede Jacob Buksti ofte trafikanterne modat køre med for høj fart på vejene.

Partiformand Mogens Lykketoft kalder Bukstis fratræden en klogbeslutning. Til gengæld giver han forseelsen hårde ord med påvejen:

- Det er utroligt dumt og uacceptabelt, siger han og påpeger atJacob Buksti som ordfører har talt meget stærkt om, at fart dræber.- Derfor er dette en uhyre beklagelig situation, siger MogensLykketoft, der netop er kommet tilbage fra et møde i Brasilien.

Det var ikke med vilje

DR Regionalen talte med Jakob Buksti og spurgte hvordan det giktil:

- Det var et øjebliks ubetænksomhed - dumhed. Andet er der velikke at sige til det.

Bøden for at køre 173 kilometer i timen på motorvejen er på 2500kroner.

Han bliver genopstillet

Formand for socialdemokraternes fællesledelse i Ringsted HenrikCarlsen, siger til DR-Regionalen, at han mener, det er en stordumhed af en tidligere trafikminister og næstformand itrafiksikkerhedskomissionen at køre for stærkt.

Kommunikationsrådgiver Henrik Byager kalder Jacob Bukstishastighedsoverskridelse det største selvmål inden fortrafikpolitikken.

Han finder, at Buksti kan få svært ved at komme videre udenridser i lakken.

- For ham er det ødelæggende. Det vil have en negativ effekt forhans politiske fremtid, i hvert fald inden for færdselsområdet. Imit univers er det skridtet før Hans Engells betonklods, sigerkommunikationseksperten med henvisning til den daværende leder afDe Konservative, der forlod politik efter i beruset tilstand athave påkørt en betonklods på en motorvej.

Jacob Bukstis hjemmesideHer kan dulæse på Jacob Bukstis hjemmeside, hvad han mener om fartBuksti's mening om trafik

Men forseelsen er ikke så stor, at det koster ham opstillingentil Folketinget ved næste valg.

- Jakob Buksti har ikke mistet sin troværdighed hos mig, og jegtror heller ikke det gælder i resten af partiet, siger formandHenrik Carlsen.

Kontante budskaber på hjemmeside

Jacob Buksti har skrevet en masse om trafiksikkerhed på sinhjemmeside.

Han skriver blandt andet: - Og til dem, der forsøger atbagatellisere selv en lille overtrædelse af hastighedsgrænserne,vil jeg stille spørgsmålet, om det er ensbetydende med, at en lilleovertrædelse af promillegrænsen heller ikke betyder noget?

//detectBrowser();//

  • Ved overskridelser på mere end 70 % af den tilladte hastighedfrakendes kørekortet betinget.

  • I visse situationer med særlige typer af køretøjer (bla. busserog lastbiler) kan kørekortet frakendes ved mere end 40 %overskridelse.

  • For at få kørekortet igen skal man bestå en ny køreprøve.

  • Hvis man er tidligere straffet for at have kørt for hurtigt kander blive tale om frakendelse af kørekort, selv om den aktuellefart er mindre end 40 %/70 % af den tilladtehastighed.

Baggrund:

  • På motorveje: Under 20% : 500,-. 20-29% : 1000,- 30-39% : 1500,- 40-49% : 2000,- 50-59% : 2500,- 60-69% : 3000,- 70-79% : 4000,- 80-89% : 4500,- 90-99% : 6000,- +100% : 7000,-

  • Andre veje end motorveje, herunder veje i bymæssigbebyggelse. Under 20%: 500,-20-29%: 1000,- 30-39%: 1000,- 40-49% : 1500,- 50-59%: 1500,- 60-69%: 2000,- 70-79% : 2500,- 80-89%: 3000,- 90-99% 4000,- +100%:4500

Bøder:Bøder:

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk