Buster på 10 måneder skal indkøres på vuggestuens legeplads: 'Jeg fik vildt ondt i maven'

Forældre efterlyser klarere retningslinjer for indkøring i institutioner.

Louise Broholm med sin søn Buster på ti måneder. (Foto: © PRIVATFOTO)

Hvordan indkører man sit barn i vuggestue og overholder alle corona-forholdsregler, mens det samtidig kan foregå trygt og rart?

Det spørgsmål stiller mange forældre og institutionsledere sig for øjeblikket, hvor vuggestuer, dagplejere og børnehaver igen åbner for pasning af de velkendte ansigter og indkøring af nye børn.

Sundhedsstyrelsen har udsendt en generel vejledning for genåbning af institutioner, men har ikke udsendt specifikke regler for indkøring af nye børn i dagtilbud under coronakrisen.

Det er derfor op til den enkelte kommune, hvilke retningslinjer de vil give til kommunens institutionsledere.

Buster skal indkøres på legepladsen

Louise Broholm fra Odense har problematikken helt tæt inde på livet. Hun er på barsel med Buster på ti måneder, som fredag startede indkøring i sin vuggestue.

Under normale omstændigheder skulle indkøringen af Buster have foregået indendørs, men et par dage før indkøringens start fik Louise Broholm besked fra sit barns institution om, at den primære indkøring i stedet skulle foregå ude på legepladsen.

- Jeg fik vildt ondt i maven, for jeg tænker ikke, at man kan køre et barn ind i institution ude fra en legeplads, siger hun.

Hun har efterfølgende fået lov til at gå med indenfor i institutionen under indkøringen, hvis de andre børn på stuen sover, men selv om det er uddannet personale, hun afleverer til, er det ikke nok til at give tryghed, mener Louise Broholm.

- Jeg synes, det er grænseoverskridende, fordi mit barn aldrig har mødt de her pædagoger før. Om det er et vuggestuebarn, et barn i forårs-SFO eller et dagplejebarn, som man kun kan vise en legeplads, så synes jeg bare ikke, at det er forsvarligt, siger hun.

Ikke specifikke retningslinjer for indkøring

I Odense Kommune er lederne i børnehuse og dagpleje blevet informeret om, at det skal aftales lokalt i institutionerne, hvordan nye børn starter op.

- I Odense har vi 125 børnehuse og cirka 350 dagplejere med hver deres personaleforhold og fysiske rammer. I det her tilfælde vælger vi at lade forældresamarbejdet komme godt i gang fra start, så medarbejderne og forældrene finder konkrete praktiske løsninger, der tager hensyn til den enkelte familie og de lokale forhold, siger børn- og ungerådmand i Odense Kommune Susanne Crawley Larsen (R).

Generelt kan forældre primært deltage udenfor, og de kan få lov at være med indenfor, når der kun er få andre til stede, og man samtidig kan leve op til krav om blandt andet håndhygiejne.

Mor til Buster på ti måneder, Louise Broholm, kan godt forstå, at man er bange for risikoen med smitte, men hun stiller sig undrende over for retningslinjerne set ud fra det enkelte barn.

- Man får nogle meget overordnede retningslinjer, som man frit kan tolke, og det, synes jeg, er problematisk. Jeg synes, det strider med barnets tarv, siger hun.

Hvilke problematikker ville I stå overfor, hvis I valgte at udskyde indkøringen af Buster?

- Jeg skal starte på arbejde og min kæreste skal starte på arbejde, og så skal jeg finde ud af, om jeg kan bruge mere ferie eller orlov. Men hvis jeg bruger alle mine ugers ferie nu, så har vi ikke mere, når hverdagen vender tilbage igen. Men jeg tænker heller ikke, at vi har løst problemet om en måned, og så har vi bare problemet der, siger Louise Broholm.

Kan indkøring og coronaforholdsregler kombineres?

- Hvis smittefare ikke kan kombineres med indkøring på en legeplads, så kan vi ikke lave indkøring i denne her periode, og jeg ville ønske, at de havde taget stilling til, om det er fagligt forsvarligt, siger Louise Broholm.

Louise Broholm kontaktede Odense Kommune med sin bekymring.

Odense Kommune har fortalt til DR, at de tilpasser retningslinjerne til institutionerne, efterhånden som de får erfaring med, hvordan genåbningerne kan fungere, mens der samtidig er coronaforholdsregler, som skal overholdes.

Ingen udskydelse af indkøring

Susanne Crawley Larsen, kan godt forstå forældrenes bekymring, men mener, at den kan være der, uanset om der er corona eller ej.

- Jeg husker selv knuden i maven fra, da jeg skulle til at aflevere mine børn i pasning første gang. Det vigtigste er ikke i hvor høj grad, at barnets tilvænning til den nye hverdag foregår inde eller ude - men at der er omsorgsfulde og nærværende voksne til at tage imod for at skabe tryghed for både barnet og forældrene, siger hun.

Susanne Crawley Larsen (R) mener ikke, at man skal udskyde indkøring af børn i vuggestuer, selv om der stadig er forholdsregler, der gør sig gældende, på grund af risikoen for smitte med corona.

- Vi har ikke prøvet denne situation før og ved ikke, hvor længe der vil være anderledes retningslinjer og rammer i vores dagtilbud. Derfor fortsætter vi med indkøring af nye børn – mange forældre har også et job at skulle tilbage til. Hvis vi skal leve op til pasningsgarantien, kan vi i øvrigt heller ikke udskyde barnets startdato, siger hun.

Formand for Forældrenes Landsorganisation (Fola), Signe Nielsen, er uenig med børn- og ungerådmand i Odense Kommune, Susanne Crawley Larsen (R).

- Jeg er glad for de steder, hvor de faktisk udskyder indkøringen. For de retningslinjer jeg p.t. hører om, hvor forældrene nærmest ikke må komme ind på institutionen og skal holde sig væk fra pædagogen, mens de holder det nye barn, der skal køres ind. Det stemmer simpelthen ikke overens med god pædagogisk omsorg for børnene, siger hun.

Signe Nielsen understreger, at den specielle situation under coronakrisen, hvor mange børn har været isoleret med deres forældre, muligvis gør det sværere for børnene at blive indkørt.

- Måske har de ikke slet ikke øvet det, at være væk fra deres forældre og blive afleveret til nogle andre og vide, at forældrene kommer igen. Det er et kæmpe skridt for dem, og det kræver, at man er til stede, og børnene kan se, at de voksne også kan sammen, og at det er trygt at være her, siger hun.

Psykolog: Det vil kræve ekstra ressourcer

Psykolog hos Tidens Psykologer i Odense Morgan Kezia Bjerre, som har særlig erfaring i arbejdet med børn og familier, kan godt forstå de bekymrede forældre.

- Det er ikke optimalt i en i forvejen sårbar situation, som en indkøring er, at den begrænses, siger hun og fortsætter:

- Alting er vendt på hovedet lige nu, og forældrene er måske også mere utrygge.

Psykolog Morgan Kezia Bjerre opfordrer til, at man afsætter ekstra ressourcer til indkøring. (Foto: © PRIVATFOTO)

I Danmark er børn typisk midt i den fase, man kalder for separationsangsten, når de bliver kørt ind i vuggestue eller dagpleje. De er derfor i en særlig sårbar periode i forhold til at blive skilt fra deres primære omsorgsperson, forklarer Morgan Kezia Bjerre.

- Alt er jo nyt for et ti måneder gammelt barn, så det bliver meget hurtigt meget skræmmende og utrygt, siger hun.

Men selv om situationen ikke er optimal, er det muligt at kompensere for begrænsningerne, forklarer Morgan Kezia Bjerre.

- For eksempel ved at have længere tid til indkøring eller have mere tid til at gøre barnet trygt ved den enkelte pædagog, siger hun og uddyber:

- Hvis der ikke kompenseres for det, vil det skabe en utryg situation. Men så længe, at man vurderer på det enkelte barn, og så længe man holder øje, så tænker jeg ikke, at barnet tager skade.

Rolf udskød indkøring af sin etårige datter

I Københavns Kommune stod Rolf Ejerskov med en uoverskuelig udfordring, da han skulle indkøre sin datter i vuggestue.

Tirsdag, erfarede han, at hvis han skulle have sin datter på et år kørt ind i vuggestuen, måtte han hverken komme med indenfor eller være med på udearealet i institutionen. Han skulle blot aflevere sin datter ved lågen i den for hende ukendte institution og gå igen.

Det syntes umuligt for Rolf Ejerskov, og derfor tog han i stedet sin pige med til Christiansborg med et papskilt i cykelvognen.

- Jeg var bekymret for, at min bette pige skulle tage skade, ved at hun blev overladt til mennesker, hun aldrig havde set før, siger Rolf Ejerskov.

Rolf Ejerskov nåede at have en dag foran Christiansborg med sin datter, men var klar på at have flere, hvis hans mål ikke var nået.

Torsdag blev institutionens retningslinjer ændret, så Rolf Ejerskov alligevel kan få lov at være med under indkøringen, dog kun udendørs.

- Der er nu åbnet op for, at vi kan lave indkøring på et afmærket område på vuggestuens udeareal, og det er jo en fantastisk udvikling, som vi er glade for, siger han.

Rolf Ejerskov og hans etårige pige foran Christiansborg onsdag. På papskiltet stod der blandt andet 'Stop børneeksperimentet'. (Foto: © PRIVATFOTO)

Selvom Rolf Ejerskov er lettet over, at han nu kan køre sin datter ind på en tryg måde, er han bekymret for, hvad den politiske påvirkning af de pædagogiske principper kan betyde under coronakrisen.

- Vi risikerer, at politikere anvender koncepterne "solidaritet" og "samfundssind" til at skabe frygt for at sige sin mening og skabe ja-sigere, når der reelt er brug for at trække en streg i sandet og sige her til og ikke længere, siger Rolf Ejerskov og fortsætter:

- Derfor er det meget, meget vigtigt, at politikerne inddrager dem, der har det pædagogiske felt for eksempel Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) og Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO), så man i en så voldsom forandringsproces får de pædagogiske principper med.

Fredag udsendte Københavns Kommune en vejledning til lederne i de københavnske dagtilbud med råd og inspiration til indkøring af børn i vuggestuen i en anderledes tid.

Fola foreslår forlænget barsel

Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO) opfordrer til, at man først begynder indkøring i institutioner, når det er pædagogisk forsvarligt.

Da indkøringstidspunktet er bestemt af forældrene, giver det forældrene mulighed for for eksempel at forlænge barselsperioden, mener DLO.

- En udskydelse er ikke kun institutionerne og kommunernes ansvar, men i høj grad også et politisk og lovgivningsmæssigt spørgsmål, skriver DLO i en mail til DR.

Forældrenes Landsorganisation (Fola) foreslår, at man kan forlænge barslen for forældre med tre måneder.

- Det vil give plads i de dagtilbud, som har brug for ekstra plads til deres børn, og det vil give forældrene ro på, så de kan køre deres børn ordentlig ind efter sommerferien, siger formand for Fola, Signe Nielsen.