Byggesagkyndig overså krybekælder: Ingen erstatning til køberne

En byggesagkyndig overså en skjult krybekælder i en fugtramt villa, men slipper for et erstatningskrav på 173.000 kroner.

Der var ingen gulvlemme, ventilationslemme eller andet, der afslørede krybekælderen. Det er i øvrigt ikke den, der ses her på billedet, som er et arkivfoto. (Foto: Al Seib © 2015 Los Angeles Times)

En byggesagkyndig overså i sin gennemgang af et parcelhus i Aalborg husets krybekælder.

Det har efterladt køberne af huset med en regning, men den byggesagkyndige skal ikke betale for sin fejl.

Det har Vestre Landsret afgjort.

Ledte ikke efter gulvlem

Sagen handler om et 40 år gammelt parcelhus. Husets ejer var kommet på plejehjem, og huset skulle sælges i 2012.

I den forbindelse kom den byggesagkyndige på besøg, og han gennemgik huset sammen med ejerens svigersøn.

Set ude fra var der intet, der tydede på, at der var kælder under huset. Soklen var lav som ved et terrændæk, og der var ingen ventilationsriste i soklen, og da familien heller ikke nævnte krybekælderen, så den byggesagkyndige ingen grund til at lede efter en gulvlem.

Blankt vand på kældergulvet

De nye ejere skulle i gang med en større ombygning, og under dette arbejde fandt man krybekælderen og så, at der stod blankt vand på kældergulvet.

Renoveringen blev sat i bero, og man gik i gang med at udrede årsagerne. Isoleringen var visse steder gennemfugtet og skulle udskiftes, ligesom en håndværker mente, at der var svamp i nogle bjælker under gulvbrædderne.

Køberne lagde derefter sag an mod den byggesagkyndige, idet han efter deres mening burde have set krybekælderen. De ville ikke have købt huset, hvis kælderen var fugtig, sagde de.

Krav på 173.000 kroner

De krævede 173.000 kroner til udbedring af skaderne og til ekstra husleje.

En syns- og skønsmand vurderede dog, at vandet i kælderen ikke havde været der ret længe, og at det kunne stamme fra et hul i taget, efter skorstenen var blevet fjernet.

Hverken bjælker eller strøer bar spor efter fugt i form af råd eller svamp.

Skal betale sagsomkostninger

Byretten og landsretten er enige med den byggesagkyndige om, at huset ligner et hus med terrændæk.

De to domstole lægger skylden på sælgers repræsentant, der burde have oplyst om kælderen.

Efter nederlaget skal køberne af med 60.000 kroner til dækning af sagens omkostninger.

/ritzau/

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk