Byrådsmedlem Charlotte dropper 99 ud af 100 Facebook-debatter: 'Tonen er ubarmhjertig'

Det er et demokratisk problem, at byrødder laver selvcensur af frygt for hetz, mener ekspert.

Charlotte Drue Aagaard (V) blev overrasket over den hårde tone mod byrådspolitikere, da hun blev medlem af byrådet i Frederikssund Kommune.

De har egentlig ret mange ting til fælles. De er begge to byrådspolitikere. De er begge medlem af Venstre.

Og så deler Araz Khan fra Odense og Charlotte Drue Aagaard fra Frederikssund også en anden ting, som de dog gerne var foruden.

De mange trusler og grove kommentarer, som de skal lægge øre til på grund af deres engagement i lokalpolitik.

- Det kan være på hårfarve, køn, bryster, kropsform, det kan være på det parti, man er medlem af, fordi man har en anden mening, og så er man for eksempel en Venstre-luder, fortæller Charlotte Drue Aagaard.

Også Araz Khan oplever, hvordan kommentarsporene kan gå amok.

- Det er nærmest normen, at man forventer at blive chikaneret på sociale medier. Det er alt lige fra personlig hetz på ens person, men også involvering af min hustru og børn, siger han.

En ubehagelig tone og chikane er efterhånden blevet daglig kost for mange lokalpolitikere, viser en rundspørge, som DR har sendt til landets byrådsmedlemmer.

Faktisk er det så stort et problem, at det får størstedelen af de 634 byrødder, som har svaret på spørgeskemaet og som er aktive på sociale medier, til at censurere sig selv ved i højere grad at undlade at ytre sig på sociale medier.

Simpelthen fordi de frygter, at det ellers vil føre til en ubehagelig tone rettet imod dem selv personligt.

Ud fra rundspørgen kan man se, at det spænder bredt, det som byrødderne har været udsat for. Især tonen på sociale medier går igen, men også decideret chikane er udbredt med alt lige fra tilråb, hærværk, trusler på livet, chikane af seksuel karakter, ligesom deres familier også er blevet chikaneret.

Chikanen får også byrødderne til at begrænse deres ytringsfrihed. Fire ud af ti fortæller, at de i mindre grad udtrykker deres holdning offentligt på grund af det.

Her kan du se et par flere eksempler på byrødder med samme overvejelser:

- Nogle gange synes jeg, folk glemmer, at det er helt almindelige mennesker, der har valgt at gå ind på vegne af andre og have en mening, som skulle gøre, at kommunen bliver et bedre sted at bo. Jeg synes, tonen er ubarmhjertig, siger Charlotte Drue Aagaard.

Udover en ubehagelig tone har de to byrådspolitikere fra Odense og Frederikssund også oplevet chikane. Araz Khan fik leveret en pakke på sin hjemmeadresse af det, som hustruen beskrev som 'en ikke særlig glad mand'. I pakken gemte der sig en video om Hvidstengruppen og danskhed.

Han har også fået tilråb, mens han stod med sin treårige søn foran børnehaven.

Charlotte Drue Aagaard fik engang at vide fra en person, at hun ville kunne se vedkommende bag sig i spejlet på hendes badeværelse, når hun kom hjem. Og så er hun ellers kaldt for iskold og hjerteløs, og hun er blevet råbt lige op i hovedet, så hun kunne mærke spyttet.

En god blanding af det hele har fået dem til at begrænse deres aktivitet på sociale medier. For eksempel undlader Charlotte Drue Aagaard at kommentere på Facebook.

- Det gør jeg 99 ud af 100 gange.

Er det ikke et problem, at du ikke ytrer dig frit som folkevalgt politiker?

- Jo det synes jeg. Et eller andet sted er der en, der har valgt mig til at have en mening om noget. Og det bliver en smule mere i et lukket rum, fordi man ikke debatterer ude i det offentlige rum.

- Det er bare en kamp, du ikke kan vinde, tilføjer hun.

Også Araz Khan begrænser sine opslag på Facebook. For eksempel tog han førhen med hans egne ord de kampe, der skulle tages på integrations- og udlændingeområdet.

- Det har jeg mere eller mindre lagt fra mig nu, siger han og uddyber, at det blandt andet skyldes den hårde debat og manglende nuancer.

Når han så endelig begiver sig ind på det område, er det udelukkende via opslag, som han selv laver.

Han mener sådan set heller ikke, det er okay, at han har valgt at lægge bånd på sig selv på den måde.

- Det er et skråplan, man bevæger sig ud på, og rent demokratisk er det ikke okay.

Mister input fra vælgerne

Spørger man kommunalforsker ved Syddansk Universitet Ulrik Kjær, er det rigtig skidt, at politikerne udøver en form for selvcensur. For det betyder, at de ikke har samme mulighed for lige at tage temperaturen på, hvad borgerne rent faktisk mener om et emne.

- Det er ærgerligt, at man ikke får diskuteret de svære ting igennem, inden politikerne rent faktisk skal tage nogle beslutninger.

- Chikane kan være med til at fjerne befolkningen og politikerne fra hinanden. Det tror jeg faktisk ikke, nogen ønsker. Heller ikke dem, der udøver chikane, tilføjer han.

I ypperste konsekvens kan den hårde tone og chikane presse nogle politikere til at udøve den ultimative selvcensurering; nemlig helt at stoppe i politik.

Og så har vi et problem, for det er svært nok at rekruttere til politik i forvejen. Så hvis folk begynder at droppe politik, forsvinder nogen, som vi dybest set ikke kan undvære, forklarer han.

- Det bedste ville jo være, hvis politikerne gerne vil mødes med, snakke med og gå i dialog med borgerne, så de kan få de politiske indspark, de har brug for for at kunne træffe de rigtige beslutninger, siger Ulrik Kjær.

Har overvejet at stoppe. Men konklusionen er klar.

Og lige præcis dén fremgangsmåde har de to byrådspolitikere fra Odense og Frederikssund allerede prøvet af.

Charlotte Drue Aagaard har løbende inviteret lokale borgere, som har været rigtig vrede på hende, hjem på kaffe. Men der er aldrig nogen, som har svaret på invitationen.

Araz Khan derimod har mødtes med folk, som i hans øjne har været yderst grænseoverskridende på sociale medier, over en kop kaffe. Det virker i nogle tilfælde, men han fortæller også, at det ikke er muligt at gøre med alle.

De har begge to overvejet, om det er det værd at være lokalpolitiker. Begge er kommet frem til samme konklusion.

Det er det.

- Hvis jeg trækker mig på grund af udefrakommende oplevelser, er det en kæmpe falliterklæring for demokratiet, siger Araz Khan.

Også Charlotte Drue Aagaard har valgt at genopstille til valget.

- Selvom noget af det er så skidt, er der simpelthen sindssygt meget af det, der er godt. Og det er jeg slet ikke færdig med.

Sådan gjorde vi

  • DR har sendt et spørgeskema ud til samtlige kommunalpolitikere i Danmark i perioden 9. til 16. juni 2021.

  • Ca. 2.400 politikere har modtaget spørgeskemaet, og 686 har besvaret det.

  • Rundspørgen spurgte ind til politikernes oplevelse af tonen på sociale medier samt chikane generelt.

  • Da der er tale om en ikke-repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, kan resultaterne ikke generaliseres til den samlede gruppe af kommunalpolitikere.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk