Byrådsmedlemmer var orienteret om lovbrud i børnesager

Børne- og Ungeudvalget i Odense Kommune var orienteret om, at lukningen af flere børnesager ville medføre lovbrud.

Bilaget med titlen bilag 2 stammer fra et møde i Børne- og Ungeudvalget i Odense Kommune den 18. august.

Det var ikke kun socialrådgiverne i børn- og ungeforvaltningen i Odense Kommune, der fik besked om, at der skulle skæres i børnesagerne på grund af økonomiske problemer. Medlemmerne af Børne- og Ungeudvalget i Odense Byråd var også orienteret om. at beslutningen ville føre til lovbrud.

Det fremgår af et bilag fra et møde i Børne- og Ungeudvalget den 18. august.

I bilaget orienteres byrådsmedlemmerne om konsekvensen af en såkaldt "servicetilpasning af forebyggende foranstaltninger" på børneområdet, der skal træde i kraft den 1. september.

Det gælder blandt andet brugen af kontaktpersoner til familien eller til barnet, tidsbegrænset ophold hos en plejefamilie eller pædagogisk støtte i hjemmet.

Sager uden børnesamtale og parthøring

Ifølge bilaget forventer kommunen, at lukningen af sagerne vil medføre flere klager til Ankestyrelsen, men også til kommunen selv. Klagerne vil både komme som følge af lukningen af sager, men også som konsekvens af, at kommunen ikke vil overholde lovgivningen på børneområdet.

De kan nemlig ikke nå at afholde partshøringer med familien - en rettighed, som familierne burde være sikret, ifølge lovgivningen, inden den 1. september i år. I flere sager vil kommunens medarbejder, ifølge bilaget, heller ikke få tid til at afholde en særskilt børnesamtale.

Udklip af bilaget "Bilag 2" fra møde i Børne- og Ungeudvalget i Odense Kommune den 18. august 2015.

Sagsbehandlere på sommerferie

En af grundene til, at kommunens socialrådgivere ikke kan nå at behandle de cirka 180 sager indenfor lovens rammer, begrundes i bilaget blandet andet med, at lukningen af sager finder sted lige inden sommerferien.

I bilaget vurderes det, at de mange sager med al sandsynlighed vil få medhold i deres sag, hvis de vælger at klage til Ankestyrelsen eller blive hjemvist til en ny vurdering af deres sag i kommunen.

Udklip af bilaget "Bilag 2" fra møde i Børne- og Ungeudvalget i Odense Kommune den 18. august 2015.

Dette vil, som det er beskrevet i bilaget, ske på baggrund af, at der i kommunen vil blive foretaget sagsbehandlingsfejl i den pågældende periode.

Rammer de særligt udsatte børn

Bilaget fra mødet i Børne- og Ungeudvalget bekræfter, at de sager, der står til lukning, er dem, hvor familien eller barnet ikke er umiddelbart motiverede for foranstaltningen, hvor foranstaltningen forventes afsluttet indenfor den umiddelbare fremtid eller sager, eller hvor foranstaltningen ikke umiddelbart skaber fremskridt i forhold til barnets trivsel.

Udklip af bilaget "Bilag 2" fra møde i Børne- og Ungeudvalget i Odense Kommune den 18. august 2015.

Men at stoppe hjælpen til de familier, der er mest modvillige, vil få konsekvenser for de børn, der har det allersværest, lyder konklusionen i bilaget.

"Det kan betyde, at de børn, der har mest brug for hjælp, ikke får den, i det deres forældre eller de selv ikke er motiveret", lyder det i teksten.

Ombudsmanden er i dag gået ind i sagen om lukningen af børnesagerne i Odense Kommune. Det er sket på foranledning af Dansk Socialrådgiverforening.

Q&A med Pernille Bendixen, Dansk Folkeparti

Udover at være byrådsmedlem i Odense Kommune, samt medlem af Børne- og Ungeudvalget, er Pernille Bendixen valgt ind i Folketinget for Dansk Folkeparti.

Flere eksperter kritiserer i dag, at Odense Kommune lukker 20 procent af sagerne, tilsyneladende på baggrund af økonomiske overvjelser. Forstår du den kritik?

- Nu hvor du fremlægger det for mig, kan jeg godt forstå det. Det vi har nikket til, er jo, at der skal lukkes nogle flere sager, fordi der er for mange sager, og når jeg får den besked, går jeg selvfølgelig ud fra, at det sker på en fagligt forsvarlig måde og slet ikke på en ulovlig måde, og hvis det er tilfældet skal det stoppes omgående

Men på møde 18. august blev I præsenteret for et bilag, hvor der blandt andet står, at man ikke vil kunne nå at gennemføre de lovpligtige partshøringer i alle tilfælde. Skulle I så ikke have gjort anskrig?

- Jo, hvis det blev fremlagt på den måde. ”Lovpligtige partshøringer”, sådan synes jeg ikke jeg er blevet præsenteret for det i udvalget. Det er muligt, det er gået min næse forbi så, men så skal det alligevel stoppes.

Men I kan vel bare sidde overhørig at man ikke når at afholde partshøringer, når man skal?

- Nej, men det synes jeg heller ikke vi har gjort. Jeg har da en tro på, at fagcheferne gør, hvad de kan for at få det hele til at hænge sammen. Men det er klart, at når der opstår nogle sager, hvor der er akutanbringelser, så skal pengene findes, og de skal findes et sted.

Gennemgår alle sager

Kommunen oplyser onsdag aften, at de vil gennemgå alle sager fra ende til anden for at finde ud af, hvor mange tilfælde, der er truffet ulovlige afgørelser om ophør af hjælp i.

Lige nu står familierne til at miste hjælpen pr. 1. september.

Kommunen har endnu ikke taget stilling til, om den beslutning bliver udskudt indtil alle sagerne er gennemgået på ny.