Camre: Dom er et knæfald for den indvandrende kultur

Mogens Camre kalder det en indskrænkning af dansk åndsfrihed, at han i dag er blevet dømt for brud på "racismeparagraffen".

Mogens Camre er utilfreds med landsrettens dom, der stadfæster, at han har overtrådt racismeparagraffen. (Foto: Betina Garcia © Scanpix)

Mogens Camre er utilfreds med Østre Landsret, der i dag har stadfæstet dommen for overtrædelse af straffelovens paragraf 266B også kaldet racismeparagraffen:

- Dommen er fuldstændigt urimelig. Den er et udtryk for en indskrænkning af dansk åndsfrihed og et knæfald for den indvandrende kultur, siger den danske politiker og forfatter Mogens Camre, der repræsenterer Dansk Folkeparti i Gladsaxe Byråd.

I august 2014 udsendte Mogens Camre et tweet med ordlyden:

Straffelovens racismeparagraf

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

- Om jødernes situation i Europa: Muslimerne fortsætter, hvor Hitler sluttede. Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen.

Det er dén ytring, Østre Landsret kalder "forhånende og truende over for en befolkningsgruppe fremsat af en politiker". Derfor valgte landsretten at holde fast i byrettens dom på ti dagbøder for samlet 8.000 kroner.

- Paragraf 266B blev indført umiddelbart før 2. verdenskrig for at forhindre en hetz mod jøder. Derfor er det fuldstændigt grotesk, at den i dag bruges til at forhindre ytringer, der beskytter jøder, siger Mogens Camre.

- Man bekymrer sig selvfølgelig om, at jøder bliver forfulgt og myrdet, men danskerne må ikke drage en sammenligning med Hitler, fortsætter han.

Dommen ændrer ikke det mindste på Mogens Camres holdninger. Men den betyder, at han vil udtrykke sig i et mere "akademisk" sprog fremover, fortæller han:

- Det er sjove ved det her er, at hvis du udtrykker de faktisk forhold i et videnskabeligt sprog, sker der ingenting. Hvis du nævner, hvor mange indvandrere, der er kriminelle, kan det ikke rammes med lovgivning. Men så plukker man lige en linje ud af et billedsprog og bruger lovgivningen. Det anser jeg for yderst krænkende.

Camre vil ikke forsøge at indbringe dommen for Højesteret. Men han håber på, at der på et tidspunkt vil samle sig et flertal om at fjerne paragraffen fra straffeloven.

- Det er Dansk Folkepartis klare holdning, at den her paragraf skal væk. Det er et spørgsmål om en overenskomst med et antal partier. Og mange partier har tidligere ytret ønske om at gøre noget ved paragraffen for eksempel Konservative og Liberal Alliance, siger Mogens Camre.