Caroline er gravid og arbejder på Rigshospitalet: ‘Det er enormt frustrerende og forvirrende’

- Jeg har lige så meget kontakt med patienter, som jeg plejer, siger den gravide sygeplejerske.

Caroline Hilskov er gravid i 21. uge og arbejder som sygeplejerske på Rigshospitalet, hvor hun stadig er i tæt kontakt med patienter og pårørende.

På Caroline Hilskovs seneste vagt på Rigshospitalets intensive børneafdeling sad hun i mange timer og passede et for tidligt født barn med forældrene siddende lige ved siden af.

- På en tomandsstue med meget udstyr bliver det

selvsagt
rimelig mange mennesker på ét sted, siger den gravide sygeplejerske, der lige nu befinder sig i en "enormt frustrerende og forvirrende situation" som følge af coronavirus.

Det skyldes ifølge Caroline Hilskov forvirrende

meldinger
om, hvad coronavirus egentlig kan have af konsekvenser for gravide.

Ifølge sundhedsmyndighederne tyder intet foreløbig på, at det kan skade hverken mor eller foster. Men samtidig placeres gravide i en risikogruppe, fordi alvorlig sygdom ved smitte med coronavirus er en risiko.

Uanset hvad skal Caroline Hilskov fortsætte med at arbejde, for ifølge Sundhedsstyrelsens

retningslinjer
sendes gravide sundhedsansatte ikke per automatik hjem. I stedet opfordres der til, at det lokalt på hospitalerne besluttes, hvor de kan udføre opgaver uden stor smitterisiko.

Fra fredag er Caroline Hilskov tilbage på intensiv børneafdelingen på Rigshospitalet.

- Min holdning har også været, at man ikke per automatik bør hjemsendes, bare fordi man er gravid, for jeg har egentlig stolet på, at jeg og mit barn ikke er i særlig risiko.

- Men samtidig synes jeg, at

vejledningerne
er lidt tvetydige, for noget tyder på, at jeg ikke er i særlig risiko, og noget tyder på, at det er jeg. Så jeg ved det virkelig ikke. Det er en enormt frustrerende og forvirrende situation at være i. Det har stresset mig enormt meget, siger Caroline Hilskov.

Flere af de sundhedsansattes fagforeninger melder i dag om mange henvendelser fra gravide, der oplever, at Sundhedsstyrelsens

retningslinjer
fortolkes meget forskelligt fra afdeling til afdeling.

Sygemeldt indtil fredag

Sundhedsmyndighederne har placeret gravide i risikogruppen ud fra et såkaldt forsigtighedsprincip, fordi de har at gøre med en helt ny virus. Gravide er generelt mere modtagelige for infektioner som for eksempel influenza.

- En af mine bekymringer er, at jeg bare ved at tale nu her bliver lidt stakåndet. Får jeg en luftvejsinfektion, ved jeg ikke, hvordan det vil påvirke mig. Og jeg skal til scanninger og lægebesøg i den kommende tid, og dem vil jeg gerne kunne komme til. Derfor skal jeg ikke blive smittet, for ellers må jeg ikke dukke op, siger Caroline Hilskov.

Hvordan er det, ikke at være sikker på om du er smittet?

- Hvad skal man gøre? Det stresser.

Du er hjemme i dag. Hvorfor er du ikke på arbejde?

- Jeg skulle have haft en dagvagt i dag, men er sygemeldt efter aftale med min læge indtil på fredag. Det var det, hun ville gå med til, når jeg er sygeplejerske, og

sundhedsvæsenet
ser ud, som det gør, siger Caroline Hilskov.

Hun havde en vagt på

Rigshospitalet
i torsdags, hvor det hele blev for meget, og hun ikke kunne holde ud at være i det.

- Værnemidler er en mangelvare, så det her med ikke at kunne beskytte sig, som man normalt ville gøre, er enormt frustrerende. Så nu er jeg hjemme i dag, og så møder jeg op igen fredag, siger Caroline Hilskov.

Efterlyser klarere retningslinjer

Efterlyser du klarere retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen i forhold til gravide?

- Jeg er sikker på, at min egen leder og min egen afdeling ville gøre det,

Sundhedsstyrelsen
anbefaler, men lige nu er det tvetydigt og lidt op til egen fortolkning. Så det er svært at vide, hvordan man
håndterer
det bedst. Det ville helt klart være at foretrække med nogle mere klare
retningslinjer
ovenfra. Det ville give mere ro, siger Caroline Hilskov.

Hun kender til, at mange gravide sygeplejersker er sendt hjem, men også at mange ikke er.

Sundhedsstyrelsen
fastholdt i et interview med
DR
Nyheder i slutningen af sidste uge, at det er op til den enkelte arbejdsgiver at tilpasse arbejdet efter retningslinjerne for gravide og andre i risikogruppen.

Ifølge direktør Søren Brostrøm følger de udviklingen tæt og holder nøje øje med, hvordan gravide reagerer på coronavirus.

- Det her er en ny sygdom, og vi bliver hele tiden klogere. Vi arbejder meget hårdt på at etablere en dialog med fagfolk, jordemødre, fødselslæger og børnelæger, så vi er helt sikre på, at det, vi melder ud, er fagligt korrekt, siger Søren Brostrøm.

DR
Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra
Sundhedsstyrelsen
igen, men det har endnu ikke været muligt.