CBS dropper at udgive omstridt rapport om landbruget

En omstridt rapport fra CBS om landbruget bliver ikke udgivet.

Rapporten fra Copenhagen Business School er kommet i modvind, fordi der tilsyneladende blev kopieret data fra organisationen Bæredygtigt Landbrug direkte ind i rapporten. (Foto: TORBEN CHRISTENSEN © Scanpix)

Rapporten "Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne" kommer ikke til at se dagens lys.

Det oplyser Copenhagen Business School (CBS).

Den omstridte rapport er kommet i modvind, fordi der tilsyneladende blev kopieret data fra organisationen Bæredygtigt Landbrug direkte ind i rapporten.

Yderligere blev data, som går i en anden retning end organisationens ønsker, nedtonet. Rapportens indhold strider også mod resultater af andre undersøgelser.

Derfor besluttede CBS' forskningspraskisudvalg at tjekke, om god videnskabelig praksis er blevet fulgt.

- Vi har afventet, at forskeren bag projektet fik afsluttet sit arbejde. Det er nu sket, men den forskningsfaglige styregruppe på projektet kunne ikke i enighed godkende udkastet til den endelige rapport, siger forskningsdekan Peter Møllgaard.

- Vi må derfor konstatere, at rapporten ikke bliver leveret inden for de aftalte rammer, og vi har truffet beslutningen om at lukke projektet helt, oplyser han videre i en pressemeddelelse.

/ritzau/

Fakta om CBS-rapporten

  • Den offentlige Promilleafgiftsfonden bevilgede i 2014 et beløb på godt 1,5 millioner kroner til organisationen Bæredygtigt Landbrug. Pengene skulle bruges på en konkurrentanalyse af rammevilkårene for dansk landbrug.

  • Af bevillingen gav Bæredygtigt Landbrug et beløb på godt 400.000 til Copenhagen Business School, CBS, der skulle udføre forskningsdelen.

  • Analysen skulle have ligget klar i september 2015, men blev forsinket, da Bæredygtigt Landbrug skiftede forsker og institut undervejs.

  • Finansieringen af arbejdet er foregået med offentlige midler. Promilleafgiftsfondens formål er at styrke landbrugets og fødevareindustriens udvikling. Fonden blev stiftet i 1978 og har hjemmel i landbrugsstøtteloven. Til finansiering af Fondens aktiviteter overføres der fra Miljø- og Fødevareministeriet en andel af de midler, som indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler.

  • Kilder: Aktindsigt fra CBS og Promilleafgiftsfondens hjemmeside.