Center for Cybersikkerhed undersøger YouSee-nedbrud

En enhed under Forsvarets Efterretningstjeneste er nu gået ind i sagen om det store nytårsnedbrud på tv-signalet hos YouSee-kunder.

Forsvarets Efterretningstjeneste undersøger YouSee-nedbrud. (Foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix 2017) (Foto: © Sarah Christine Nørgaard, Scanpix)

Der skal nu flere kræfter til for at undersøge, hvad der var årsag til det store nedbrud, der ramte tv-giganten YouSees kunder nytårsaftensdag. Således er en enhed under Forsvarets Efterretningstjeneste nu gået ind i sagen for at hjælpe med udredningen.

- CFCS (Center for Cybersikkerhed, red.) er tilsynsmydighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren - derfor er vi involveret i nytårsnedbruddet, skriver Center for Cybersikkerhed på sin Twitter-konto.

I går kom det frem, at YouSee havde lokaliseret fejlen, men hverken i går - eller i dag - ville man fortælle, hvad der var årsag til nedbruddet, der betød, at 1,2 millioner kunder mistede tv-signalet og havde sort skærm i mange timer.

I går lød det i en mail til YouSees kunder, at nedbruddet skyldes "et ekstremt kompliceret fysisk nedbrud i vores system".

På Center for Cybersikkerheds hjemmeside, står der i opgavebeskrivelsen af enheden, at man "opdager, analyserer og bidrager til at imødegå avancerede cyberangreb mod myndigheder og virksomheder, der er beskæftiget med samfundsvigtige funktioner. Der kan eksempelvis være tale om angreb mod finanssektoren, staten, telenettet, vandforsyningen – med andre ord de vigtige driftsfunktioner, som vores samfund er afhængig af."

Der er dog ingen grund til at råbe "russerne kommer", lyder det fra Cybersikkerheds-enheden:

- Rolig nu - det følger af lovgivningen at CFCS bliver involveret efter telenedbrud - uanset årsagen. Vi afventer TDC's analyser, skriver CFCS på Twitter.

  • Center for Cybersikkerhed:

  • Oprettet i 2012 under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

  • Centeret har i dag cirka 80 medarbejdere og består af tre afdelinger, nemlig rådgivnings- og releafdelingen, netsikkerhedsafdelingen og policyafdelingen.

  • Enhedens hovedopgave er at "understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i den informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af."

  • Dette løses ved at "opdage, analysere og bidrage til at imødegå avancerede cyberangreb mod myndigheder og virksomheder".

  • Fungerer som Danmarks nationale it-sikkerhedsmyndighed, hvilket betyder, at man oplyser, vejleder og rådgiver danske myndigheder og virksomheder om it-sikkerhed.

  • Er desuden myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet, hvilket betyder man fører "tilsyn på området, ligesom centeret også rådgiver også samfundets beredskabsaktører om teleberedskab".