Centralt coronatal er faldet: Laveste smittespredning på noget tidspunkt i epidemien

Smittespredningen i Danmark er banket voldsomt ned, men britisk mutation lurer.

Efter indførelsen af skærpede restriktioner er smittespredningen i Danmark aftaget markant. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Trods en stærkt smitsom, britisk coronamutation er smittespredningen i Danmark nået ned på det laveste niveau, vi har haft på noget tidspunkt under coronaepidemien.

Det viser et af de helt centrale tal i myndighedernes overvågning af coronavirus, som angiver, hvor mange personer hver enkelt coronasmittet når at smitte videre.

Nedenunder det generelle smitteniveau lurer den særligt smitsomme, britiske coronamutation, der har fået myndighederne til at skærpe restriktionerne.

- Kontakttal er beregnet til 0,6. Nedenunder har den britiske variant næsten fordoblet sin andel af de smittede i forhold til ugen før, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Han understreger samtidig, at det er nødvendigt at få bragt antallet af indlagte på hospitalerne ned, inden den britiske virusmutation B117 bliver den dominerende coronavariant i den danske epidemi.

Fakta: Det viser kontakttallet

  • For de konventionelle coronavarianter er smitten aftagende, når kontakttallet er 1,0 eller lavere: Altså når én smittet giver smitten videre til én anden eller færre.

  • Da den britiske variant er mere smitsom, er vækstraten imidlertid højere end for de øvrige varianter, hvorfor et kontakttal på 1,0 ville være for højt til at holde smitten med den britiske virusstamme nede.

- Det har vi været overraskende gode til

Ifølge en national risikovurdering skal kontakttallet for de konventionelle coronavarianter ligge på højst 0,7, hvis vi skal forhindre den britiske coronavariant i at løbe løbsk.

For knap to uger siden lød vurderingen fra både Statens Serum Institut og flere eksperter i virussygdomme, at det ikke var ret realistisk at få kontakttallet ned på 0,7 – selvom der blev indført skærpede restriktioner med forsamlingsloft på fem personer og en anbefaling om at holde to meters afstand til andre.

Men nu, hvor de skærpede restriktioner er slået igennem i tallene, er det ikke desto mindre mere end lykkedes.

- Kontakttallet viser groft sagt, hvor gode vi som samfund er til at overholde restriktionerne og holde afstand i befolkningen. Og det har vi været overraskende gode til, siger Viggo Andreasen, der er lektor ved Roskilde Universitet og ekspert i spredning af virussygdomme.

- Det er et usædvanligt limbo

Kontakttallene er interessante, da de indgår i myndighedernes vurderinger af, hvilket restriktionsniveau vi skal være underlagt.

Udover kontakttallet for de konventionelle coronavarianter er der i dag også kommet et kontakttal specifikt for den britiske variant B117.

Kontakttallet for den britiske variant vurderes – med usikkerhed – aktuelt at ligge på 0,82, oplyser Statens Serum Institut til flere medier.

Hovedspørgsmålet er, i hvor høj grad vi kan vi genåbne samfundet og stadig holde den britiske variant under kontrol, siger Søren Riis Paludan, der er professor i virologi på Aarhus Universitet:

- Det er et usædvanligt limbo, hvor vi står og venter på stormen. Vi har gjort vores hjemmearbejde inden stormen, men vi ved ikke, hvor kraftigt den kommer til at ramme.

Forventer forlængelse af restriktioner

Viggo Andreasen fra Roskilde Universitet forventer ikke, at vi skal sætte næsen op efter snarligt lempede restriktioner endnu.

- Det kan godt give en oplevelse af, at der ikke er proportionalitet mellem antallet af syge og de restriktioner, vi er nødt til at leve med. Med de tal, vi ser i øjeblikket, kan det være svært at forestille sig, hvor galt det kan gå, hvis vi ikke holder afstanden, siger han.

Han påpeger, at det nuværende restriktionsniveau netop er udformet for at forsinke spredningen af den britiske mutation, så flest muligt kan nå at blive vaccineret, før mutationen bider sig så hårdt fast, at antallet af smittede stiger voldsomt.

- Så det er vaccinerne, der skal holde os ude af denne her klemme og sikre, at vi kan begynde at lempe, siger Viggo Andreasen.

Professor Søren Riis Paludan er – omend forsigtigt – mere optimistisk i forhold til en genåbning. Han fremhæver i den forbindelse, at det også har store omkostninger at holde samfundet lukket:

- Mit bud er, at det vil være muligt at genåbne dele af samfundet noget før påske, måske allerede engang i februar, under forudsætning af at vi indtil da holder kontakttallet så lavt som nu og får vaccineret en stor del af de mest sårbare. Derudover går vi jo mod foråret, hvilket naturligt vil reducere smitte.

Statsministeren: Vi modtager ikke vacciner hurtigt nok

Statsminister Mette Frederiksen (S) har også forberedt danskerne på, at det er for tidligt at tale om at lempe restriktionerne.

De kører foreløbig frem til 7. februar og omfatter blandt andet hjemsendelse af skoleelever, lukning af restauranter samt store dele af detailhandlen og forsamlingsloft på fem personer.

- For til trods for faldende smittetal er den britiske mutation på vej frem. Og vi modtager ikke vacciner hurtigt nok til at vinde det kapløb. Derfor skal smittetallet længere ned, skrev hun søndag i et opslag på Facebook.

Statsministeren har i dag gentaget varslet om en forlængelse restriktionerne ved en partilederdebat i Folketinget.

Fakta: Den hurtigtspredende britiske variant

  • Den britiske coronavariant går under navnene B117 og N501Y og har spredt sig fra Storbritannien til flere andre lande.

  • Varianten har ført til national nedlukning i Storbritannien, så briterne kun bør gå ud for at foretage nødvendige indkøb, motionere, gå til lægen eller passe kritiske jobfunktioner.

  • Det er endnu ikke påvist, at den nye variant gør folk mere syge eller er mere dødelig end andre coronavarianter.

  • Kilder: Indsatsgruppen for covid-19-håndtering og Statens Serum Institut

Sundhedsordførere: Vi skal genåbne hurtigst muligt

Christiansborg glæder flere sundhedsordførere sig over, at kontakttallet er faldet. De håber, at det vil betyde en snarlig lempelse af restriktionerne.

- Men vi må nok vente lidt endnu, for vi har smitsomme mutationer i omløb, som helst ikke skal udvikle sig for drastisk, siger sundhedsordfører for De Konservative Per Larsen (K).

Venstres sundhedsordfører understreger, at det er op til sundhedsmyndighederne at vurdere, hvornår samfundet kan genåbnes, men at det gerne skal ske hurtigst muligt.

- For der er mange, som bokser med dårlig trivsel på grund af restriktionerne, både virksomheder, børnefamilier, ældre og andre. Så vi skal ikke have de hårde restriktioner én dag mere end højst nødvendigt, siger Martin Geertsen (V).

Dansk Folkeparti mener dog, at især én gruppe allerede nu skal fritages for restriktioner.

- Restriktionerne skal lempes i det øjeblik, sundhedsmyndighederne mener, det er forsvarligt. Men vi ser gerne, at elever på efterskoler og højskoler kunne starte igen, hvis de bliver testet jævnligt, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

Rettelse: Tidligere fremgik det, at det nyeste kontakttal for den britiske coronavariant var 1,16 i sidste uge. Statens Serum Institut har siden oplyst, at tallet aktuelt vurderes at være 0,82.

FacebookTwitter