Charmeoffensiv skal skaffe unge stemmer

Regionerne holder i dag det første af 100 valgmøder på landets ungdomsuddannelser, men kampagnen er skudt ved siden af, siger valgforsker.

Omkring halvdelen af de 19-21-årige stemte ved regions- og kommunalvalget i 2009. Det forsøger regionerne nu at rette op på med en række valgmøder på 100 ungdomsuddannelser. (© DR)

Hvad er en region overhovedet for noget, og hvilken forskel kan min stemme gøre?

Det er nogle af de spørgsmål, som studerende på Niels Brock Handelsgymnasium i dag, mandag, kan få svar på, når Danske Regioner og organisationen Youglobe holder det første af i alt 100 valgmøder, som især skal få flere førstegangsvælgere til at interessere sig for regionalpolitik - og allervigtigst:

Få dem til at møde op ved stemmeurnen ved regions- og kommunalvalget 19. november.

- Det er kun cirka hver anden, der stemmer til regionsvalgene, og det er ikke godt nok, siger formand for Danske Regioners Demokratiudvalg, Steen Bach Nielsen.

Viden skal løfte stemmeprocent

Han forventer, at valgmøderne kan løfte unges stemmeprocent med 10 procent i forhold til det seneste valg.

- Jeg tror ikke, at vi har været gode nok til at fortælle de unge - og måske også hele befolkningen - hvad det er for nogle opgaver, vi varetager i Danske Regioner, og det er det, vi prøver at rette op på nu.

Valgforsker: Det giver ikke mening

Men ifølge Roger Buch, som er valgforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er det at skyde helt ved siden af, når man laver en kampagne for højere valgdeltagelse, der udelukkende er målrettet de unge.

- Det giver altid mening at få borgerne til at stemme mere, men det giver ikke specielt mening at køre ud på gymnasierne. Det vil være ligeså relevant at køre ud på regionernes sygehuse eller en hvilken som helst arbejdsplads, for det er alle borgere, som har en meget lav interesse og lav valgdeltagelse ved regional- og kommunalvalget, siger han.

Lav deltagelse igen

Ifølge valgforskeren skyldes den lave valgdeltagelse valget i 2009, at der netop var gennemført en reform af både kommunerne og regionerne, som danskerne var stærkt utilfredse med. Men generelt tvivler mange vælgere ifølge Roger Buch på, at det overhovedet nytter noget at stemme.

- Derfor tror jeg også, at vi må imødese, at valgdeltagelsen også ved det kommende valg bliver lavere end den plejer at være.

Unge deltager på nye måder

Hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning siger formand Phillip Dimits Lerer, at den lave stemmeprocent under alle omstændigheder ikke bunder i, at unge er uengagerede eller uinteresserede i politik.

- Tværtimod viser mange undersøgelser, at vores generation af unge mennesker nærmest er mere engagerede end 68-generationen, men vi er engagerede på en anden måde. Vi deltager i politiske aktioner og debatter på sociale medier, men har måske nogle udfordringer ved at deltage i det formelle demokrati, siger Phillip Dimits Lerer.

Politikere skal lytte

Hvis unge skal omfavne demokratiet, så kræver det ifølge gymnasie-formanden, at politikerne tager ud til de unge og begynder at lytte mere i stedet for selv at snakke.

- Lyt på, hvad det er for nogle ønsker man som ungt menneske i den enkelte region har til politikken. Det tror jeg i virkeligheden, at man vil kunne komme rigtigt langt med.

Valgmøderne bliver holdt i alle fem regioner og på 100 ungdomsuddannelser. Dermed når kampagnen samlet ud til cirka 30.000 elever.