Chatrobot giver hovedbrud på universiteterne: CBS vil tillade den - på sigt

Lige nu bliver der brugt rigtig mange ressourcer på CBS i København for at lave eksamensopgaver, som ikke kan løses af en ny chatrobot.

I fremtiden kan der blive færre hjemmeeksaminer med hjælpemidler for de studerende på CBS. Med netop den type eksamen er det nemlig nemmere at få hjælp fra en ny chatrobot. (Arkivfoto) (Foto: © Anthon Unger, Ritzau Scanpix)

Semesteret er dårligt nok gået i gang, men uddannelsesdekan Anna Thomasson grubler allerede over, hvordan det skal gå med eksaminerne til sommer.

Kilden til hendes hovedpine er det nyeste skud på stammen inden for kunstig intelligens - chatbotten ChatGPT.

Ved hjælp af kunstig intelligens kan chatbotten svare på endog ret komplicerede spørgsmål og give kvalificerede svar på mange ting. Eksamensspørgsmål kan snedige studerende altså også stille til robotten og ret sandsynligt få et brugbart svar.

Med ChatGPT er en ny stor udfordring landet på universitetsledelsernes skriveborde. For hvordan sikrer man sig mod, at det i virkeligheden er chatbotten, man bedømmer, og ikke de studerende?

Og hvordan skræddersyer man bedst eksaminer, så det bliver sværest muligt at snyde?

- Det er et kæmpe arbejde. Det er en stor udfordring, og teknologien udvikler sig hele tiden, så det er svært at være på forkant, siger Anna Thomasson.

Tirsdag mødtes Danske Universiteters uddannelsespolitiske udvalg for netop at drøfte problemstillingerne om ChatGPT.

Lige nu fylder spørgsmålet meget hos de danske universiteter, og en lektor fra Aarhus Universitet har blandt andet testet chatbotten på en opgave, som den løste til et syv-tal.

På flere af landets universiteter er der forbud mod at bruge chatbotten både til eksaminer med og uden hjælpemidler.

Chatrobotten ChatGPT kan svare på alle slags relevante - og ikke relevante - spørgsmål. (© DR / OpenAI)
Chatrobotten ChatGPT kan svare på alle slags relevante - og ikke relevante - spørgsmål. (© DR / OpenAI)

Sådan er det også lige nu på Copenhagen Business School (CBS), men det skal der snarest muligt laves om på. Universitetets ledelse åbner nu op for, at de studerende potentielt allerede til nogle af sommerens eksaminer kan få lov til at gøre brug af chatrobotten.

- Vi synes ikke, at et forbud er den rette løsning, fordi det her kommer ikke til at forsvinde, og svaret på den tekniske udvikling kan ikke være forbud, siger Anna Thomasson.

- Jeg tror, det er bedre at finde ud af, hvordan vi møder udfordringen på den bedst mulige måde.

Specielt én eksamensform giver risiko for snyd

Anna Thomasson håber, at det i løbet af de kommende måneder lykkes at få gjort eksamensformer og undervisere klar til, at nogle af eksaminerne til sommer kan afvikles uden et fuldkomment forbud mod at bruge den nye teknologi.

Det vil naturligt nok ikke gælde eksaminer uden hjælpemidler, hvor man forsøger at teste de studerendes paratviden. Men Anna Thomasson forestiller sig godt, at man i fremtiden kan tillade, at studerende gør brug af chatroboten, når de laver opgaver hjemme med hjælpemidler - ligesom det er tilladt i øvrigt at bruge internettets virkemidler.

Anna Thomasson fortæller, at kunstig intelligens er "en kæmpe udfordring" for CBS. Foto: Bjarke MacCarthy for CBS (Foto: © Photographer Bjarke MacCarthy)

Selvom der nok skal være lidt færre af lige præcis den typer eksaminer i fremtiden - som direkte konsekvens af chatbotten.

- Med den type eksamen er der højere risiko for, at der bliver snydt, siger hun.

Derfor kan det også blive nødvendigt at lave flere eksaminer uden hjælpemidler og flere mundtlige eksaminer, hvor en chatrobot ikke er til megen hjælp.

'En kæmpe udfordring'

For at undgå, at chatrobotten ikke bare kan lave hele eksamensopgaver, arbejdes der lige nu på højtryk på CBS for at finde ud af, hvordan man bedst laver eksamensspørgsmål, som chatbotten har svært ved at svare på.

Det kan blandt andet være spørgsmål, der kræver en mere analytisk end redegørende tilgang, forklarer Anna Thomasson. For her bliver kunstig intelligens - også kaldet AI - sat på prøve.

- Der er nogle spørgsmål, som AI-robotten har sværere ved at håndtere. Vi ved, at den har nogle svagheder og brister, som vi kan udnytte, og på den måde vil de studerende ikke kunne bruge AI til at besvare opgaven, siger hun.

Eksamensopgaver, hvor der skal arbejde ud fra konkrete case-eksempler kreeret til lejligheden, kan blandt andet være en måde at undgå brug af kunstig intelligens, fordi chatrobotten ikke har nogen viden om de konkrete cases.

- Men den kunstige intelligens bliver også hele tiden bedre. Vi må se, hvad der sker. Det bliver en kæmpe udfordring at sikre, at vi hele tiden er på forkant. Men det er svært, når vi ikke ved, hvad er kommer om bare to-tre måneder, siger Anna Thomasson.

Det lyder som om, det er noget, I bruger mange ressourcer på?

- Ja, det bliver vi nødt til.

- Det handler om hele måden, vi tænker undervisning på. Fordi hvad er viden, og hvad er kundskab? Det bliver jo noget nyt, når du har en chatbot, du kan have en hel dialog med, siger Thomasson.

Samtidig hviler der et stadigt større og større ansvar på universiteterne for at forberede de studerende på den virkelighed, der venter dem, hvor kunstig intelligens kommer til at spille en stadigt større rolle.

Også derfor er det vigtigt, at værktøjer som blandt andet chatrobotten bliver tænkt ind i undervisning og ikke lukket ude med et fuldkomment forbud, mener Anna Thomasson.

- Vi skal klæde vores studerende på til at arbejde i en virkelighed, hvor der findes AI.

- En måde at bruge ChatGPT i undervisningen på er at bruge den aktivt til at lære de studerende at forholde sig kritisk til AI - at få dem til at forholde sig til, de svar den giver, og etiske konsekvenser af kunstig intelligens.

Mens den kunstige intelligens konstant bliver forbedret, bliver der også udviklet redskaber til at tjekke, hvornår noget er skrevet af et menneske, og hvornår det er en robot, der er forfatteren. Blandt andet det nye værktøj Gptzero kan give et fingerpeg.

Vil du blive klogere på, hvad den nye chatbot er i stand til, kan du teste den her: