Chikane er daglig kost for lokalpolitikere: Nynazister smed affald hos Lasse, og Stig fik julekort med dødstrussel

Mange kommunalpolitikere oplever chikane og en ubehagelig tone, viser rundspørge.

De kom om eftermiddagen.

Tre mænd fra den nynazistiske forening Nordfront. De kørte en bil op foran døren til en etageejendom, sprang ud og begyndte at smide skrald på jorden, imens de råbte op. Da de kort efter forlod stedet, lå der en bunke affald, og på postkassen var der klistret en besked op til en af ejendommens beboere.

'Skidt må tage skidt', stod der blandt andet.

I opgangen boede Lasse Olsen, byrådspolitiker og rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune for Enhedslisten.

Som rådmand for den forvaltning, der håndterer kommunens affald, var beskeden rettet imod ham.

- Når det foregår hjemme ved en selv, synes jeg klart, at en grænse bliver overtrådt. Det kommer enormt tæt på, på en måde som var mere chokerende, end jeg havde regnet med, fortæller han om episoden, der fandt sted for tre år siden.

Han var ikke hjemme, da det skete, men han fik en mail om aftenen af boligselskabet, som havde ryddet op efter nynazisternes besøg.

Sagen blev politianmeldt, og Lasse Olsen fik en direkte kontakt hos PET, som han kunne få fat på døgnet rundt.

  • Sådan så det ud foran Lasse Olsens opgang, efter den nynazistiske forening Nordfront havde spredt affald. Også daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens (V) fik spredt affald foran sit hjem.
  • I forbindelse med hærværket skrev foreningen på sin hjemmeside, at de var ansvarlige for at have dumpet affald på politikeres private bopæle over hele Norden. I Lasse Olsens tilfælde endte politiet med at henlægge sagen.
1 / 2

Lasse Olsen er langt fra den eneste lokalpolitiker, som oplever at blive chikaneret på grund af sit engagement i politik. DR har sendt en rundspørge ud til samtlige byrådsmedlemmer i Danmark. Af de 634, som har svaret, og som er aktive på sociale medier, oplever størstedelen en hård tone rettet imod dem selv personligt.

40 procent har været udsat for chikane.

Og det spænder bredt, hvad byrødderne har været udsat for. Tilråb, hærværk, trusler på livet, chikane af seksuel karakter, ligesom deres familier også er blevet chikaneret.

Stalking. Trusler mod børn. Opkald på alle tidspunkter af døgnet. Løsnede hjulbolte på biler. Der er også adskillige eksempler på chikane, som er politianmeldt.

Se her, hvad byrødder over hele landet ifølge deres egne gengivelser har oplevet:

Flere af dem har også taget sikkerhedsforanstaltninger for dem selv og deres familier. Nogle har fået installeret overvågning eller overfaldsalarm i hjemmet. Andre overvejer, hvor de skal købe ind, så de slipper for eventuelle tilråb.

Flere har også været i kontakt med psykologer på grund af det.

Episoden med Nordfront er det ikke det eneste, Lasse Olsen fra Aalborg har oplevet, i de syv år han har været byrådspolitiker. På Facebook har han fået at vide, at han 'hører til i en nedgravet container, som han ikke kan komme op af igen'. Han måtte engang forlade en kø med sin lille søn, fordi en borger bogstaveligt talt åndede ham helt op i nakken.

Men episoden med affaldet var anderledes, fordi det skete ved hans hjem.

- Det gik gradvist op for mig, at jeg var noget rystet. Det voksede inde i mig og kom til at fylde mere og mere. Selvom jeg vidste, at det helt sikkert var politisk motiveret, følte jeg, at det var rettet mod mig personligt, og det syntes jeg var enormt ubehageligt, fortæller han.

Dagen efter skulle han deltage i et byrådsmøde, hvor et af punkterne på dagsordenen handlede om en ny tryghedspolitik. Her besluttede han sig for at fortælle sine byrådskolleger om episoden. Hans egen reaktion overraskede ham.

Hør Lasse Olsen fortælle, hvordan det gik, da han skulle informere sine byrådskolleger om episoden.

Selvom det er tre år siden, vækker det stadig følelserne hos ham.

- Det er ikke noget, der fylder i hverdagen mere, men når jeg lige tænker mig ind i situationen, er det ret overvældende, og der er en hel masse følelser, som der bliver rippet op i, siger han.

En anden byrådspolitiker, der ligesom Lasse Olsen også har oplevet chikane, er Stig Leerbeck (V) fra Varde. Forrige jul fandt han et julekort i sin private postkasse. Udenpå var det et rigtig sødt kort med røde hjerter.

Men da Stig Leerbeck åbnede det, fik han et chok.

'Du vil blive ramt af skud lige dér, hvor der sigtes'

Truslen var ikke til at tage fejl af. Hvis man ikke forstod det ud fra den advarende og bydende tekst, så var man ikke i tvivl efter at have set det billede, der fulgte med.

Gerningsmanden havde fundet et billede af Stig Leerbeck, og på panden havde vedkommende indsat et trådkors fra et sigtemiddel. Og hvis ikke Stig Leerbeck gjorde, som personen sagde, ville der komme et skudhul samme sted, måtte han forstå.

Et lignende julekort blev sendt til fire andre personer i andre kommuner, som primært også var udvalgsformænd for børn og unge.

Stig Leerbeck var dengang formand for Børn- og Ungeudvalget, som har til opgave at træffe afgørelser i sager om børn, der skal anbringes. Det var derfor i kraft af den funktion, at han modtog truslen - og ikke på grund af hverken hans person eller politiske overbevisning, mener han.

Politiet tog sagen meget alvorligt og satte overvågning op på hans bopæl, ligesom de installerede en alarmsikring hos ham, så han med et enkelt tryk kunne være i kontakt med alarmcentralen.

Både Stig Leerbeck og hans kone fik tilbudt krisehjælp, men først efter nogle dage takkede de ja. Det skulle lige gå op for dem, hvor meget truslen faktisk havde påvirket dem.

- Man tænker: Er det nu nødvendigt? Den ene del af hjernen siger, at det er ufarligt, for der ligger jo ikke nogen ude i hækken og vil skyde en. Men den anden del af hjernen siger: 'Jahhh, men hvad nu hvis?'

- Og så fik jeg den tanke, gad vidst om man kan se den der røde 'laserstråleplet' i panden, som man ser i kriminalfilm, inden man bliver ramt? Sådan noget skal man ikke gå og tænke.

To samtaler med psykologen gjorde en stor forskel, og derfor har det ikke haft nogen videre påvirkning på hverken hans dagligdag eller politiske arbejde.

- Man kommer videre ved at beslutte sig for, at det er vigtigt, det man foretager sig, og at man ikke skal lade sig påvirke af de her ting.

  • 'Formålet var at gøre os ængstelige og intimidere os i vores eget hjem. Hvis formålet var at slå os ihjel, ville vedkommende jo ikke sende en advarsel først,' siger Stig Leerbeck om den trussel, han fik tilsendt til sin postkasse forrige jul. (Foto: Laura Bruun Hansen / DR)
  • Både Stig og hustruen Conny Leerbeck havde god nytte af krisehjælpen, så de sammen hurtigt kunne lægge låg på utrygheden. (Foto: Laura Bruun Hansen / DR)
1 / 2

Politiet fandt aldrig ud af, hvem der havde sendt julekortet til ham.

Kan skræmme os væk fra politik

Kommunalpolitikerne udgør en vigtig del af demokratiet i Danmark. Og derfor er den hårde tone imod dem et problem, som vi skal tage alvorligt.

Det mener kommunalforsker Ulrik Kjær fra Syddansk Universitet.

- I forvejen er det ikke supernemt at skaffe kandidater. Så hvis chikanen og den rå tone skræmmer nogen væk, er det nogen, vi dybest set ikke kan undvære, siger han.

I sidste ende kan det være, at det kun er én bestemt type personer, der sidder i lokalpolitik; de 'hårde hunde', som er gode til at færdes i et hårdt, aggressivt og chikanerende miljø, forklarer han.

- Ideen med at have et lægmandsstyre i kommunerne er jo netop, at vi gerne vil have så forskellige slags mennesker som muligt med til træffe beslutninger på vores allesammens vegne. Og der kan vi faktisk komme i problemer, hvis det bliver ulideligt for helt almindelige mennesker at være med.

Han understreger, at politikerne selv har sagt ja til at få noget magt, og derfor har de også accepteret at blive kontrolleret efter i sømmene og blive udsat for kritik.

- Men de har på ingen måde sagt ja til at blive chikaneret eller sagt ja til, at almindelige sociale omgangsformer ikke gælder i politik.

Fortsætter ufortrødent

Nordfront har ikke ønsket at stille op til interview, men har sendt en mail til DR. Som svar på Lasse Olsens kritik af, at chikanen gik over grænsen ved at rette sig mod ham personligt, skriver Nordfront:

'Siden det er personer, som tager valg, er det dermed også personer, som tager ansvar.’

I forhold til ekspertvurderingen af, at chikane sætter demokratiet under pres, skriver Nordfronts talsperson Mikkel Pedersen:

’Der er meget lidt merit i idéen om demokrati, især i vores nuværende. Dermed er det ikke en ulempe at have en nedsættende effekt på demokratiet.’

Hverken episoden med nynazisterne eller julekortet med truslen har fået de to lokalpolitikere til at overveje at stoppe.

Selvom Lasse Olsen mener, at han kun oplever en brøkdel af, hvad eksempelvis kvindelige politikere er udsat for, har han gjort sig den overvejelse, at episoden i Aalborg ikke skal lukke munden på ham.

- Jeg har ikke lyst til at give op. Selvfølgelig er der en grænse for, hvor meget man kan finde sig i, men efter episoden har jeg snarere tænkt, at det skulle de ikke bestemme. Jeg har brugt min platform som folkevalgt til at fortælle, hvordan den yderste højrefløj opfører sig over for sådan en som mig. Jeg tror ikke, man kan tie det ihjel, siger han.

Heller ikke Stig Leerbeck fra Varde har overvejet at stoppe.

- Det er en vigtig post, man har, og et vigtigt ansvar. Og det er vigtigt, at demokratiet fungerer. Vi kan ikke lade det her påvirke os mere end højst nødvendigt.

Han opfordrer dog sine byrådskolleger over hele landet, der står i samme situation, til at tage imod hjælp, hvis der først lander en trussel.

- Tag endelig imod krisehjælp, for det gør os stærkere til at modstå det her.

Sådan gjorde vi

  • DR har sendt et spørgeskema ud til samtlige kommunalpolitikere i Danmark i perioden 9. til 16. juni 2021.

  • Ca. 2.400 politikere har modtaget spørgeskemaet, og 686 har besvaret det.

  • Rundspørgen spurgte ind til politikernes oplevelse af tonen på sociale medier samt chikane generelt.

  • Da der er tale om en ikke-repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, kan resultaterne ikke generaliseres til den samlede gruppe af kommunalpolitikere.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk