Chromebooks skal ud af folkeskoler: Kan ikke garantere, at elevers data ikke havner i de forkerte hænder

En afgørelse fra Datatilsynet gør, at folkeskolen ikke kan bruge Chromebooks.

Store dele af undervisningen i folkeskolen er rykket ind på computeren. (Foto: © Signe Goldmann, Ritzau Scanpix)

Opdateret søndag klokken 20.21: Datatilsynet indskærper søndag, at der er tale om et forbud mod Google Workspace, som kun gælder Helsingør Kommune. Men samtidig lyder der en opfordring til andre kommuner om at gennemgå afgørelsen.

Allan Frank, it-specialist og jurist i Datatilsynet, forklarer, at tilsynet ikke har taget stilling til, om brugen af Google Workspace i andre kommuner overskrider reglerne. Det er derimod Helsingør Kommune, der ikke har leveret tilstrækkelig dokumentation, siger han.

- Der er et hul imellem, at Helsingør Kommune konstaterer, at her har vi et stort problem, at de ikke ved, om deres leverandør overholder kontrakten, og hvis vedkommende ikke gør, så står de i en situation, hvor oplysningerne bliver givet til nogle tredjeparter.

- Det er der, Datatilsynet siger, at Helsingør Kommune skal lave yderligere dokumentation, som vi også sagde i september 2021 (hvor Helsingør Kommune fik et påbud om at foretage en risikovurdering, red.), siger Allan Frank.

Folkeskolerne i omkring halvdelen af landets 98 kommuner bruger Googles bærbare Chromebooks i undervisningen. Men det kan allerede være slut, når eleverne møder ind i folkeskolerne igen efter sommerferien.

Afgørelsen fra Datatilsynet er truffet på baggrund af en sag fra Helsingør Kommune. Men den gælder formentlig også i andre kommuner, lyder det fra Datatilsynet.

- Datatilsynet forventer derfor, at disse kommuner selv tager relevante skridt på baggrund af afgørelsen, skriver Datatilsynet i afgørelsen.

Humlen i afgørelsen er, at Helsingør Kommune ikke kan garantere, at folkeskoleelevernes persondata bliver behandlet efter GDPR-lovgivningen, når de bruger Chromebooks og Googles dertilhørende læringsplatform. Det er konklusionen, som Helsingør Kommune er kommet frem til i en risikovurdering.

Det er kommunerne, der er dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i folkeskolen. Derfor vil afgørelsen for Helsingør Kommune få vidtrækkende konsekvenser for landets øvrige kommuner, vurderer Jesper Lund, der er formand i IT-Politisk Forening.

- Hvis Helsingør Kommune, efter de grundige overvejelser, som de nu har lavet, virkelig ikke kan stå inde for, at Google gør det, Google er blevet bedt om, og man ikke kan få løst det problem, så betyder det ultimativt, at Google Services ikke kan bruges i for eksempel folkeskolen, siger Jesper Lund.

Næstformanden i Skolelederforeningen, Dorte Andreas, understreger, at der ikke er set eksempler på, at skoleelevernes data er blevet misbrugt. Men sådan skal det også være i fremtiden, påpeger hun.

- Jeg vil gerne understrege, at vi skal være helt sikre på, at det ikke sker. Så selvfølgelig er det også godt, at man får taget hul på den her drøftelse. Men lige nu stiller det os i en situation, som gør, at det bliver vanskeligt at se, hvordan vi skal tilrettelægge undervisningen lige efter sommerferien, siger Dorte Andreas.

I en skriftlig udtalelse til Politiken understreger Google, at data er godt beskyttet, når skoleeleverne benytter Googles produkter.

- I Workspace for Education bliver elevernes data aldrig brugt til annoncer eller andre kommercielle formål. Uafhængige organisationer har revideret disse tjenester, skriver Google.

Store konsekvenser for undervisningen

På Helsingørs folkeskoler skal man nu finde ud af, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, når eleverne kommer tilbage fra sommerferie om en måneds tid, fortæller Merete Svalgaard Knuhtsen, der er politisk leder og kredsformand i Helsingør Lærerforening.

- Det største problem er rent faktisk, at nu har vi et forbud mod at bruge de her Google Chromebooks, så når lærerne møder ind efter sommerferien, så har de ikke det arbejdsredskab, som de har brugt i undervisningen indtil nu, siger hun.

Helsingør Kommune har satset intensivt på digitale læringsløsninger i de seneste ti års tid, forklarer Merete Svalgaard Knuhtsen, og derfor er store dele af undervisningsmaterialet lagt ind i Googles sky.

Hvis ikke I kan bruge Chromebooks efter sommerferien, så kan I vel bare gå tilbage til kridt, tavler, bøger og kladdehæfter?

- Det er ikke en mulighed sådan lige umiddelbart. Men jeg er helt sikker på, at lærerne er kreative og sagtens kan finde på en masse gode ting til eleverne, siger Merete Svalgaard Knuhtsen.

Hun fortæller, at på grund af digitaliseringen har man ikke klassesæt med undervisningsbøger til alle elever.

Mere og mere af folkeskolens undervisning er rykket ind på computeren. I knap halvdelen af landets kommuner sker det på en Chromebook. (Foto: © Ron Harris)

Det er vigtigt, at skoleelevernes data ikke havner i de forkerte hænder, og derfor skal det først og fremmest sikres, at det ikke sker. Men den digitale udvikling i folkeskolen skal også bibeholdes, mener Dorte Andreas.

- Jeg mener ikke, vi skal bremse den digitale udvikling, men vi skal selvfølgelig hele tiden have opmærksomhed på, at data ikke bliver misbrugt.

- Først og fremmest må vi benytte de læringsportaler og undervisningsmaterialer, hvor vi ved, at der er garanti for, at der ikke bliver lækket data. Så har jeg en klar forventning om, at det kommer på plads, hvilke læringsportaler og så videre, vi kan anvende, siger Dorte Andreas.

Hun har en klar forventning om, at lærerne nok skal løse udfordringen med den samme kreativitet, som under coronanedlukningerne eksempelvis. Samme holdning har Merete Svalgaard Knuhtsen.

- På den korte bane skal lærerne nok vise en masse engagement og kreativitet, lige som de har gjort under coronanedlukningerne.

- På den lange bane kalder det på en national eller måske en global løsning på, hvordan man anvender de her cloud-løsninger helt generelt, så man sikrer, at data ikke flyder til forskellige og ikke mindst forkerte parter, siger Merete Svalgaard Knuhtsen.