Citalopram kan have kostet flere hundrede danskere livet

Et nyt studie afslører, at der blandt danskere, som får hjertestop uden for hospitalet, er mange i behandling med det antidepressive stof citalopram.

Forskere har gennem forskellige registre set en sammenhæng mellem brugen af Citalopram og hjertestop uden for hospitalet. (© Colourbox)

Antallet af personer, der får hjertestop på åben gade, på arbejde eller i hjemmet er betydeligt større blandt brugere af Lundbecks Cipramil og andre lægemidler med det antidepressive stof citalopram - end blandt brugere af andre antidepressiver. Det konkluderer en ny undersøgelse gennemført af hjertelæger fra Gentofte Hospital, skriver videnskab.dk.

Forskerne er nået frem til deres resultater ved at lave statistiske analyser af data, der optræder i Det Danske Lægemiddelregister og Det Danske Hjertestopregister.

- Der er en klar overrisiko for hjertestop blandt brugere af citalopram. Vi mener, det er et faresignal set i lyset af, at citalopram er et hyppigt udskrevet lægemiddel i Danmark. Men om man ligefrem skal stoppe behandlingen i nogle tilfælde, skal vurderes i samråd med psykiatere, siger ph.d.-studerende Peter Weeke fra Kardiologisk Overafdeling P på Gentofte Hospital til videnskab.dk.

Peter Weeke har gennemført studiet under vejledning af overlæge, dr. med. i intern medicin og kardiologi Christian Torp-Pedersen.

200 danskere var på CitalopramDansk Hjertestopregister startede registreringen af hjertestop uden for hospital 1. juni 2001, og Peter Weeke har valgt at fokusere på årene 2001 til 2007.

I denne periode har i alt 20.000 danskere fået hjertestop. Han fandt frem til 3.000 personer, der brugte forskellige former for antidepressive midler i de sidste 30 dage før, de faldt om. Af de 3.000 personer var der knap 1.500, der blev behandlet med citalopram.

- Ud af disse 1.500 citalopram-brugere vurderer vi, at ca. 200 personer sandsynligvis er døde på baggrund af deres indtag af dette lægemiddel, siger Peter Weeke.

Studiet siger i sig selv ikke noget om, hvorfor citalopram kan give hjertestop.

Lundbeck: Studiet har ingen betydningCitalopram blev introduceret på markedet af den danske medicinalvirksomhed Lundbeck i lægemidlet Cipramil. Læge og funktionschef hos Lundbeck Torsten Meldgaard Madsen arbejder med klinisk udvikling af antidepressive midler, og han er kritisk over for de nye forskningsresultater.

- Hos Lundbeck mener vi ikke, at man kan konkludere noget om en eventuel øget risiko for hjertestop forbundet med antidepressiver på baggrund af studiet. Vi ser anderledes på det, og vi noterer os, at forfatterne selv gør sig nogle forbehold i deres videnskabelige artikel. Disse forbehold tillægger vi en stor betydning, siger Torsten Meldgaard Madsen.

Lægemiddelstyrelsen: EU skal på banenLægemiddelstyrelsen er blevet gjort bekendt med de nye resultater, fortæller Doris Irene Stenver, der er overlæge i afdelingen for forbrugersikkerhed i Lægemiddelstyrelsen.

- Vi er opmærksomme på denne nye danske undersøgelse og vi har bragt dens resultater op til diskussion i EU´s Bivirkningskomité, pointerer hun.

Hun fortæller, at Lægemiddelstyrelsen for nylig har tilføjet oplysninger om øget risiko for hjerterytmeforstyrrelser til produktresumeet for citalopram samt Lundbecks nyere antidepressionsmiddel escitalopram (Cipralex).

- Den nye undersøgelse gør det relevant og nødvendigt at se på, om vi kan gøre yderligere for at forebygge risici ved brug af antidepressiv medicin i relation til hjertelidelser. Dette skal i så fald ske i europæisk regi, siger hun.

Hun understreger dog, at ingen patienter, der er i behandling med lægemidlet må holde op med at tage den på baggrund af denne undersøgelse uden først at have talt med deres læge om det.

Kender du nogen, der har oplevet problemer i forbindelse med brug af medicin, som indeholder citalopram, så kontakt dr.dk på 1212@dr.dk