Corona-patienter sendes tilbage på plejehjem uden at blive testet igen: 'Det er uforsvarligt'

Coronasmitten kan sprede sig på plejehjem efter beboeres indlæggelser, advarer eksperter.

Selv efter 48 timer i isolation kan en tidligere coronasmittet plejehjemsbeboer godt smitte andre, siger professor og overlæge Niels Høiby. (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix)

Sundhedsmyndighederne skal gøre endnu mere for at undgå, at coronavirusset kommer ind på landets plejehjem, hvor de allermest sårbare ældre er.

Sådan lyder det fra to eksperter, som konkret anbefaler at genteste plejehjemsbeboere, inden de efter endt indlæggelse med Covid-19 kommer tilbage på plejehjemmet.

I dag anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke at genteste plejehjemsbeboere, der er i bedring efter indlæggelse med corona. Men det er alt for risikabelt at sende dem tilbage til plejehjemmet, uden at de bliver testet igen for, om de stadig har corona, mener to eksperter.

- På plejehjem har vi jo at gøre med meget skrøbelige beboere, og der kan det altså ikke nytte noget, at man har en person liggende, som måske er smittefarlig, og som måske kan bringe smitten via personalet, eller på anden vis kan bringe smitten videre til en af de andre beboere.

- Jeg tror ikke, at den person, som er blevet udskrevet, selv kan blive syg igen, men der er altså risiko for de andre plejehjemsbeboere, siger professor i klinisk mikrobiologi og overlæge på Rigshospitalet Niels Høiby.

Omkring hver tredje af de coronarelaterede dødsfald i Danmark er blandt beboere på plejehjem, fastslog Statens Serum Institut i en rapport den 24. april.

133 plejehjemsbeboere er døde efter at være blevet smittet med coronavirus, konstaterede Statens Serum Institut for cirka to uger siden.

Uforsvarligt ikke at teste

Sundhedsstyrelsen optræder 'uforsvarligt', når den ikke anbefaler at genteste plejehjemsbeboerne, mener Niels Høiby.

I Sundhedsstyrelsens retningslinjer fastslås det, at der udelukkende skal tages særlige forholdsregler indtil 48 timer efter ophør af symptomer. Derefter skal personen betragtes som smittefri.

Men selv efter 48 timer i isolation kan en tidligere coronasmittet plejehjemsbeboer godt smitte andre, siger Niels Høiby.

- De er smittefarlige. De er smittefarlige, hvis de sekreter, som de har i munden, kommer over på nogle andre. Og det kan sekreter komme på mange måder på sådan en gammel person. Det kan være, at vedkommende er dement, arrig, og måske spytter efter de ansatte. Der kan være mange muligheder.

- Man kan risikere, at de ansatte får sekret på sig, for eksempel på hænderne, og ikke får desinficeret hænderne ordentligt og får bragt det videre til plejehjemsbeboerne. Vi ved, at personalet kan være smittebærere, uden at de er klar over det.

Så Sundhedsstyrelsen tager fejl, når de konkluderer, at en sådan person ikke kan være smittefarlig for andre?

- Ja, det gør de, og jeg synes faktisk ikke, at det er forsvarligt, siger Niels Høiby.

- Det er uforsvarligt ikke at teste, at de er blevet negative, så de ikke udskiller virus mere. Det skal man være sikker på, når der er tale om en beboer, som tilsyneladende er rask, men som har mulighed for at smitte andre via personalet.

Farlig strategi

Søren Riis Paludan, der er professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitets Institut for Biomedicin, mener også, at man minimerer risikoen for at øge smitten blandt plejehjemsbeboere, hvis man gentester.

- Lige præcis når vi har at gøre med en gruppe af så sårbare mennesker som plejehjemsbeboere, så synes jeg, at man skal lade usikkerheden komme testen til gode.

Han kalder Sundhedsstyrelsens manglende anbefaling af gentest af smittede plejehjemsbeboere for 'en farlig strategi'.

- Vi får jo flere og flere data om folk, der udskiller virus længe og har opblussen af sygdommen, efter at de er blevet raske. Og når man er syg og har virus i luftvejene, så er der en risiko for, at man smitter videre via sekreter, siger Søren Riis Paludan og tegner risikoen op:

- Det, der kan ske, er, at der kommer en plejehjemsbeboer tilbage på plejehjemmet, som egentlig er symptomfri, men som stadig kan udskille virus, og som dermed kan smitte andre. I og med at vi taler om plejehjem, hvor der er mange sårbare beboere, så vil det med en vis sandsynlighed betyde overdødelighed.

Overlæge fraråder gentest

Sundhedsstyrelsen har ikke ønsket at stille op til interview og svare på kritikken. Men i et skriftligt svar fastslår centerchef i Sundhedsstyrelsen Helene Probst, at man kan have en positiv test, et stykke tid efter at man er blevet rask efter en Covid-19-infektion - uden at det er ensbetydende med, at personen er smitsom.

- Det væsentlige er derfor, at man skal forblive isoleret, indtil man er smittefri. Patienter betragtes som smittefri fra 48 timer efter symptomophør, fraset tab af smags- og lugtesans som kan vedblive over en længere periode. Dette forhold gælder uanset sygdomsforløb, skriver Helene Probst.

- Det anbefales derfor ikke at genteste borgere og personale med en positiv test for SARS-CoV-2 med henblik på af-isolation eller raskmelding, da en person kan teste positiv i en diagnostisk PCR-test i en længere periode efter symptomophør uden at smitte.

Thomas Benfield, professor og overlæge på Hvidovre Hospital, mener ligesom Sundhedsstyrelsen ikke, at der er grund til at anbefale at genteste plejehjemsbeboere, inden de skal tilbage på plejehjemmet.

- Jeg synes kun, at man skal teste personer, der har symptomer på Covid-19. Hvis de er raske, kan jeg ikke se nødvendigheden af det, siger Thomas Benfield.

Ser du nogen problemer i, at man foretager sådan en gentest?

- Ja, fordi man stoler på en test, som man tror er 100 procent perfekt, og det er den ikke. Det andet problem er, at man jo holder raske mennesker isolerede i længere tid, end det er nødvendigt.

- Og for skrøbelige ældre mennesker er det ikke sundt at være indlagt for længe på et sygehus, siger Thomas Benfield.

Gør indtryk på plejepersonale

Hos fagforeningen FOA, der repræsenterer cirka 70.000 ansatte i ældreplejen, gør anbefalingerne om gentest af plejehjemsbeboere stort indtryk.

- Når to eksperter er så tydelige i deres anbefalinger, så vil vi gerne høre fra Sundhedsstyrelsen, hvorfor de ikke gentester. Hvis en gentest gør, at plejepersonalet kan gå mere sikkert på arbejde, så er det jo det, man skal gøre.

- Det værste for vores medlemmer er jo, at de tager smitten med hjem til deres familie eller til en af de andre ældre, siger formanden for Social- og Sundhedssektoren i FOA, Torben Hollmann.

Professor og overlæge Niels Høiby mener ikke, at det er tilstrækkeligt, at udskrevne plejehjemsbeboere bliver isoleret fra de andre beboere i mindst 48 timer, og at det plejepersonale, som de har kontakt med, er massivt beskyttet med værnemidler.

- Problemet er, at man godt kan udskille virus meget længere end 48 timer. Det er der efterhånden mange undersøgelser fra forskellige lande, som viser. Man skal teste. Og nu har man jo testkapaciteten, siger Niels Høiby.