Coronasmittede kan få en bøde, hvis de ikke fortæller, hvor de har været og med hvem

Styrelsen for Patientsikkerhed får mulighed for at ringe folk op, når de er testet positive for coronavirus.

Bøderne kan udstedes i forbindelse med myndighedernes arbejde med at bryde smittekæder. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Politiet kan stikke dig en bøde, hvis du er blevet konstateret smittet med coronavirus og ikke ønsker at oplyse, hvor du har været, og hvem du har været i kontakt med.

Det står i en bekendtgørelse om oplysningsforpligtelser i forbindelse med håndtering af coronavirus fra 30. maj.

Ud fra ordlyden er der ingen tvivl om, at det i særlige tilfælde kan koste en bøde, hvis man har fået konstateret coronavirus, men ikke vil samarbejde med myndighederne.

- Det betyder, at de borgere, som lader sig teste, har pligt til at medvirke til smitteopsporingen ved at fortælle, hvem de har været sammen med og hvor. Hvis de ikke gør det, straffes det med bøde, siger Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet.

Det gælder nu alle, der har ladet sig teste siden 20. maj. Er man blevet testet positiv i et af de hvide testtelte eksempelvis, kan Styrelsen for Patientsikkerhed nu automatisk få den oplysning og kontakte dig.

I bekendtgørelsen fremgår det, at en coronasmittet kan blive ringet op af myndighederne, fordi det bliver muligt for Styrelsen for Patientsikkerhed at få udleveret oplysninger om smittede i forbindelse med smitteopsporing. Før kunne de kun få det udleveret i forbindelse med undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling.

Hvis myndighederne i forbindelse med smitteopsporing vil vide hvem, den smittede har været i nær kontakt med, skal det oplyses.

- Når myndighederne har oplysning om en positiv test, kan de efter reglen i paragraf 2 tage kontakt til pågældende borgere, og så kan de bede om at få de oplysninger, der er nødvendige, siger Kent Kristensen.

Op til styrelse at tage i brug

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smitteopsporing i forbindelse med at inddæmme smitte med coronavirus.

Tirsdag oplyste styrelsen, at det er frivilligt at ringe til myndighedernes coronahotline og få hjælp til at opspore de personer, som en smittet har været i nær kontakt med.

Styrelsen bekræfter dog nu, at det er en mulighed at kræve, at en coronasmittet udleverer oplysningerne.

- Det er en mulighed, men det er ikke noget, vi har gjort brug af. Det er det, vi kan oplyse på nuværende tidspunkt, lyder det fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kent Kristensen går dog ud fra, at det er noget, der vil blive taget i brug.

- Det her er en regel, der er nødvendig at have på plads, hvis man ønsker at foretage effektiv smitteopsporing. Og hvis man ønsker at foretage den opsporing, er det helt op til Styrelsen for Patientsikkerhed at tage den i brug.

Skærmbillede af Magnus Heunickes story på Facebook.

- Det kan man gøre på et hvilket som helst tidspunkt, siger han.

Bekendtgørelsen gælder for alle, der er blevet konstateret smittet fra den 20. maj. Reglerne er midlertidige og står til at udløbe den 31. oktober 2020.

DR har kontaktet Sundhedsministeriet for at høre, under hvilke omstændigheder og hvornår bekendtgørelsen vil blive taget i brug.

Ministeriet oplyser, at jænvfør regeringens aftale med samtlige partier om genåbningen af Danmark er et af elementerne heri en offensiv teststrategi, der blandt andet omfatter smitteopsporing.

- Udgangspunktet for smitteopsporingsindsatsen er, at der er tale om frivillig kontaktopsporing. Siden 18. marts har personer, der er smittet med COVID-19 haft pligt til at oplyse om, hvor de har været, og hvem de har været i kontakt med, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed eller Politiet har anmodet om at få det at vide i forbindelse med at hindre udbredelse og smitte med COVID-19, skriver ministeriet i et skirftlig, der fortsætter.

- Bekendtgørelsen udløb 1. juni, men er nu ved bekendtgørelse nr. 746 af 30. maj 2020 blevet forlænget. Samtidig er betingelserne for, hvornår personer kan få en bøde, blevet indsnævret. Nu er det kun i ”særlige tilfælde”, at man kan få bødestraf.

Disse "dærlige tilfælde” kan i følge ministeriet være tilfælde, hvor en smittet person har en adfærd, der kan medføre smittefare for andre personer, og det efter en konkret vurdering er sidste udvej for myndigheder for at hindre udbredelsen og smitte med COVID-19.

- Det har således igennem hele perioden været sådan, at man kunne få en bøde. Den aktuelle bekendtgørelse er en lempelse i forhold til, hvad der gjaldt tidligere, skriver ministeriet.

I dag hastebehandler Folketinget et lovforslag, der omfatter, at man proaktivt tilbyder hjælp og vejledning til smitteforebyggelse - såsom frivillig isolation og opsporing af kontakter.

En del af lovforslaget var også, at man skulle give myndighederne bredere adgang til hemmelige telefonnumre, men det forslag er i dag blevet droppet efter kritik.

Offensiv teststrategi

Sundhedsministeriet præsenterede i midten af maj en "offensiv teststrategi" efter flere ugers kritik af, at for få blev testet for coronavirus.

Smitteopsporingen er en del af den offensive teststrategi.

Det betyder, at når en person er blevet testet positiv for coronavirus, vil myndighederne gerne have testet de nære kontakter, så smitten ikke spreder sig i samfundet.

Hvem er en nær kontakt?

  • En person, der bor sammen med en, der har fået påvist Covid-19.

  • En person, der har haft direkte fysisk kontakt med en, der har fået påvist Covid-19. Det kan for eksempel være et kram eller et håndtryk.

  • En person, der har haft "ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter" fra en, der har fået påvist Covid-19. Det vil sige, at man er blevet for eksempel hostet eller nyst på af en smittet.

  • En person, der har haft tæt kontakt ansigt-til-ansigt med en, der har fået påvist Covid-19. Det vil sige en, der har stået inden for en meter af den smittede i mere end 15 minutter.

  • Sundhedspersonale og andre, som har plejet en patient med Covid-19, og som ikke har benyttet værnemidler på den måde, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

I forbindelse med smitteopsporingen kan positiv-testede få hjælp af hotlinen til at opspore nære kontakter.

Det er en hotline, hvor Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen sidder klar til over telefonen at hjælpe smittede med at opspore og advare dem, de har været i tæt kontakt med.

Over de seneste 14 dage har det dog været småt med opkald til hotlinen.

Tirsdag havde hotlinen over en periode på 14 dage været i kontakt med 111 borgere smittet coronavirus, selvom 627 danskere var konstateret smittet i perioden.

Artiklen er opdateret med en skriftlig kommentar fra Sundhedsministeriet.

Facebook
Twitter