Coronavirus: Region beder sygehuse forberede sig på mangel på personale og materialer

Sygehusene skal sende lister over, hvilke operationer der kan aflyses i tilfælde af udstyrs- og personalemangel.

Leveringsproblemer fra Kina betyder, at danske sygehuse har problemer med at fylde deres lagre op. (Foto: Ida Marie Odgaard © Scanpix)

Region Syddanmark har bedt alle regionens hospitaler om at lave lister over, hvilke operationer der kan aflyses eller rykkes.

Det sker, fordi lagrene af engangsudstyr til operationer såsom mundbind og andre plastartikler begynder at svinde ind.

- Det bliver produceret forskellige steder i verden, specielt i Kina, så der er leveringsvanskeligheder ved at få nogle af de her engangsartikler, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark.

- Derfor kan vi se, at vores lagre er forholdsvist begrænsede, om end vi hele tiden forsøger at skaffe varerne, siger han.

Det er frygten for corona-virussets konsekvenser, der får regionen til at sætte sine hospitaler i sving med at lave lister.

Virusset går ikke kun ud over leveringer fra Kina, men kan også betyde, at regionens sygehuse vil komme til at mærke personalemangel, hvis ansatte for eksempel skal i 14 dages hjemmekarantæne.

- Vi håber ikke, at vi når dertil, men vi kan ikke udelukke, at vi får en langvarig situation med coronainfektion, som kan påvirke leverancer til vores sygehuse. Det kan også påvirke vores personale, hvis de bliver smittet eller kommer i karantæne, siger Kurt Espersen.

Rettidig omhu

Koncerndirektøren understreger, at der endnu blot er tale om lister, der prioriterer operationerne.

Det betyder ikke, at sygehusene bliver nødt til at aflyse operationer eller behandlinger.

- Vi skal derhen, hvor vi enten mangler mundbind, åndedrætsværn, kitler eller andre remedier til vores operationer, før vi tager sådan en liste op.

- Men vi synes, at der er behov for at lave sådan en liste, mens tid er, og hvor vi ikke står i en presset situation, hvor det bliver en mere tilfældig udvælgelse af, hvem vi kan nå at behandle, og hvem vi ikke kan, siger Kurt Espersen.

Regionen vil gennemgå listerne sammen med sygehusenes ledelser i løbet af denne uge. Skulle det komme så vidt, at nogle operationer skal flyttes, så vil det være operationer, der ikke er akutte.

- Banale operationer som fodvortebehandlinger kan blive flyttet. Det kan være mindre operationer på knogler, hvor der skal korrigeres noget, som man har gået med i mange år. Det kunne være forskellige operationer, hvor der ikke er noget livstruende eller kræft involveret, siger Kurt Espersen.

DR har været i kontakt med Region Sjælland og Region Hovedstaden. Her er man ikke begyndt at udarbejde lignende lister. Danske Regioner har heller ikke fra centralt hold bedt regionerne om at få tilsendt prioriterede lister fra de enkelte sygehuse.