CPR-register sælger oplysninger

RKI Kreditinformation har købt oplysninger om millioner af borgere hos Statens Centrale Personnummerregister. Hver dag får de oplyst flytning, navneændring og dødsfald om personer, som ikke nødvendigvis skylder noget væk. Dybt krænkende, mener flere politikere.

RKI Kreditinformation, der registrerer dårlige betalere, harkøbt en abonnementsordning hos Statens CentralePersonnummerregister, så de hver aften modtager oplysninger om 2,5millioner danskere, der ikke nødvendigvis har noget udestående mednogen, skriver Fyens Stiftstidende.

CPR-registretPåCPR-registrets hjemmeside kan du gratis få en udskrift af deoplysninger, som er registreret om dig.CPR: Hvad står der om mig?

Det drejer sig om oplysninger om navn, stilling, adresse,flytning i Danmark, flytning til udlandet, navnændring, dødsfald,umyndiggørelse og forsvinden.

Over for Politiken.dk vurderer ekspert i registrering afpersonoplysninger Peter Blume, at praksisen er på kanten afloven.

- Der er helt givet et problem her. Persondataloven siger, atRKI kun må indhente oplysninger, der er relevante for at lave enkreditvurdering. Det kan jeg ikke se, at for eksempel et navneskifthar, siger han.

Justitsministeren skal forklare

Medlem af Folketingets retsudvalg for Socialdemokratiet LissaMathiasen vil have justitsministeren til at forklare sig.

- Det er yderst ubehageligt. Man krænker folk, der opfører sigpænt og betaler deres regninger til tiden. Mange danskere vil nokblive overordentligt overraskede over at høre, at RKI overvågerdem, siger hun.

E-mail:debitorservice@rki.dkMan kan fåoplyst, hvilke oplysninger der står i RKIs register om en selv.Send en mail til RKI med oplysning om fulde navn, adresse ogeventuelle tidligere navne og adresser inden for de seneste 5 år,samt fødselsdato. Svar sendes pr. post og er gratis.RKI: Hvad står der om mig?

Hun vil nu bede Justitsminister Lene Espersen om enforklaring.

SF's Anne Baastrup vil også rejse sagen over forjustitsministeren.

Men RKI er ikke de eneste, CPR-kontoret sælger danskernesprivate oplysninger til. 150 private virksomheder har enabonnementsordning.

Det giver en årlig indtægt i størrelsesordenen 35 millionerkroner til CPR-kontoret. RKI betaler omkring 350.000 for sitabonnement.

//detectBrowser();// * CPR står for (det) CentralePersonregister

* Oprettet 1968

* Omfatter samtlige danske statsborgere, der hver er blevetforsynet med et personnummer, bestående af en række tal og somfølger vedkommende fra fødsel til død og skal anvendes i alleforhold mellem personen og offentlige myndigheder foruden i enrække private forhold.

* Det Centrale Personregister (CPR) bliver hver dag ajourført afde kommunale folkeregistre. Oplysningerne ajourføres direkte i CPR,hvor folkeregistrene samtidig har adgang til at søge oplysningerfor hele landet. Ønsker man oplysninger fra CPR, skal man henvendesig til et kommunalt folkeregister.

Om CPR-registretFolkeregistrene/CPR har følgendeoplysninger om den enkelte person:

* personnummer * navn, adresse og evt. stilling * civilstand (ugift, gift, fraskilt, enke, enkemand, registreretpartner, tidligere registreret partner eller længstlevendepartner) * sted, hvor fødslen er registreret (sogn) - for fødslerregistreret i udlandet dog fødeland * statsborgerskab * slægtskab til forældre og børn * evt. oplysning om, at vedkommende er umyndig (dvs. har fåetfrataget den retlige handleevne) og dermed er under værgemål * forhold til folkekirken (medlem, ikke-medlem eller medlem afvalgmenighed) * dødsfald * evt. beskyttelsesoplysninger (markedsføringsbeskyttelse, navn- ogadressebeskyttelse, lokalvejviserbeskyttelse). * Folkeregistrene/CPR modtager oplysningerne fra de forskelligerelevante myndigheder, undtagen oplysningerne om flytning, som manselv giver.

Det står der * RKI Kredit Information A/S erDanmarks største kreditoplysningsbureau.

* RKI er en privat virksomhed, der blev stiftet i 1971 undernavnet Ribers Kredit Information A/S.

* Både virksomheder, forretninger, banker, forsikringsselskaberog offentlige myndigheder kan indberette skyldnere til RKI KreditInformation A/S's register.

* Siden 1995 har lov om det offentlige skyldnerregister tilladtmyndighederne at indberette visse dårlige betalere til RKI. Somfølge heraf er bl.a. skattegælden faldet.

* I juni 1999 solgtes RKI til den svenskejede investeringsfondEQT Danmark, som i december tillige erhvervede KøbmandsstandensOplysningsbureau, der sælger kreditoplysninger om danskevirksomheder.

* I januar 2003 blev RKI en del af Experian A/S, som er enverdensomspændende udbyder af data og løsninger tilerhvervslivet.

Om RKI-registret * Pr. 2003 var der 210.000 danskereregistreret som dårlige betalere i RKIs register. Det svarer til 5%af den voksne befolkning.

* De registrerede fordeler sig med 90% på privatpersoner, 10% påvirksomheder.

* I alt var der i 2003 registreret knap 500.000 forhold ommanglende betalinger (fordelt på de ovennævnte 210.000 danskere).Værdien af disse forhold udgør ca. 9 mia. kr.

* I 2003 besvarede RKI 5,3 mio. forespørgsler omkreditoplysninger.

* Selskabet havde i 2003 11.500 kunder.

Statistik om RKICPR-registret ogRKI-registret

Facebook
Twitter