Cyklister udpeger: Her er 4.000 utrygge steder i Danmark

Bløde trafikanter fylder mere og mere i ulykkesstatistikkerne.

I 2018 blev 28 cyklister dræbt i Danmark, og 893 kom til skade - det højeste tal siden 2008. El-cyklister udgjorde 10 pct. af alle tilskadekomne cyklister. Seks el-cyklister blev dræbt i 2018. (Foto: © Sofie Mathiassen, Scanpix)

Der mangler cykelstier. Krydset er utrygt. Der er ingen belysning.

Sådan lyder det i mange af de indberetninger, som Cyklistforbundet har fået fra cyklende danskere de seneste måneder.

I alt knap 4.000 cyklister har plottet "sorte huller" ind på et danmarkskort og beskrevet udfordringerne, de oplever.

- Det her fortæller forhåbentlig de nyvalgte folketingspolitikere og byrødderne ude i kommunerne, at det faktisk står dårligt til på de danske cykelstier eller der, hvor de mangler, siger direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam.

De bløde trafikanter fylder da også mere og mere i ulykkesstatistikkerne.

Ifølge Vejdirektoratet udgjorde cyklister og fodgængere 40 procent af alle dræbte og tilskadekomne i den danske trafik i 2018. Tallet var 26 procent for ti år siden.

Alene sidste år kom 893 cyklister til skade i trafikken - 28 mistede livet.

Opfordrer til massive investeringer

Cyklistforbundet opfordrer den nyudnævnte transportminister, Benny Engelbrecht (S), til at sikre en tilstrækkelig økonomi, så der kan investeres massivt i den danske cykel-infrastruktur.

Sidste år tegnede der sig et markant politisk flertal for en ny, national cykelpulje, som tidligere har eksisteret. I 2009 blev der afsat en milliard kroner til en fem-årig cykelpulje i forbindelse med en aftale om grøn transportpolitik.

- Vi håber meget, at den nye transportminister vil huske at tænke cyklismen ind som en del af danskernes hverdagstransport, og jeg har da noteret, at han sagt noget i den retning, siger Klaus Bondam.

Set i lyset af at Danmark skal udlede 70 procent mindre CO2 og andre klimagasser i 2030, er det ekstra påtrængende at forbedre trafiksikkerheden for cyklister, lyder det.

- Det står klart for alle, at det er alt, der skal i spil for at nå den målsætning, herunder også den måde vi transporterer os på i hverdagen. Vi ved, at mange bilture er korte, og de kan nemt erstattes med en cykeltur. Så det er bare at komme i gang, siger Klaus Bondam.

Ifølge transportminister Benny Engelbrecht (S) vil flere cykelstier være en del af forhandlingerne om en ny aftale for infrastrukturen.

- Cyklisme er en sund og grøn transportform, som vi skal understøtte, skriver han i en mail til DR Nyheder.

I det såkaldte forståelsespapir udarbejdet af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale står der følgende om en ny aftale om infrastruktur:

- En ny regering vil forhandle en aftale om infrastruktur, så klima- og miljøhensyn i langt højere grad indgår. Det kræver blandt andet investeringer i den kollektive transport og cyklisme.