Dårlige forhold i danske stalde

Svin, malkekvæg og fjerkræ har det skidt i danske stalde. De danske landmænd er for dårlige til at tage hensyn til det enkelte dyr, viser en ny beretning fra Det Veterinære Sundhedsråd.

Der er begyndt at komme taberkøer i de danske stalde, der er nederst i hierarkiet, får for lidt foder, taber sig og bliver aflivet til sidst.

Dansk landbrug får dumpekarakter i en ny beretning fra Det Veterinære Sundhedsråd. Svin, malkekvæg og fjerkræ har det for dårligt, og ifølge rådet har dyrene det dårligst i de største produktionsanlæg.

Formanden for Sundhedsrådet, professor Ove Svendsen fra Landbohøjskolen siger til Radioavisen, at landbruget ikke lever op til det ansvar, der følger med dét at have mange dyr.

Det enkelte dyr glemmes

Det Veterinære Sundhedsråd er nedsat af Fødevareministeriet og behandler blandt andet sager om dyrevelfærd. I årsberetningen skriver Det Veterinære Sundhedsråd blandt andet, at det enkelte dyr ofte glemmes i produktionen, og en af forklaringerne kan være, at der simpelthen er for få ansatte i landbruget.

Rådet konstaterer også, at samfundets opfattelse af hvad der er dyreværnsmæssigt forsvarligt er skærpet.

Brækkede vinger og taberkøer

Som eksempler på dårlig dyrevelfærd nævner rådet, at slagtefjerkræ ofte bliver indfanget så brutalt, at vingerne brækker. Slagtesvinene lider under transporterne, og i de populære løsdriftsstalde for malkekvæg gør rådet opmærksom på, at en helt ny type ko har set dagens lys - taberkoen. Den er nederst i hierarkiet, får for lidt foder, taber sig og bliver aflivet til sidst.

Landbrugsrådets præsident, Peter Gæmelke siger i en kommentar til beretningen fra Det Veterinære Sundhedsråd, at landmænd skal passe dyrene ordentlig.

- Kan vi ikke finde ud af dét, skal vi holde op med at have dyr, siger han til Radioavisen.

Facebook
Twitter