Dårlige tolke skaber store problemer: Se læger og advokaters eksempler

I en ny rapport lavet af Translatørforeningen, beskriver forskellige faggrupper massive problemer med tolkningen i det offentlige.

En læge har sågar oplevet, at en tolk begyndte at græde under en opgave. (Foto: © Kristian Brasen)

En tolk, der var i familie med parten, en tolk, der havde sin mor med og et mavesår oversat til leverbetændelse.

Det er nogle af skrækeksemplerne, der er beskrevet af 64 fagfolk i en ny rapport lavet af Translatørforeningen.

De medvirkende er ansatte i kommunen, advokater, læger, sygeplejersker og asylansøgere, der beskriver store problemer med anvendelsen af tolke. Problemer så grelle, at det ifølge foreningen skaber etiske og retssikkerhedsmæssige problemer.

Her følger nogle af eksemplerne fra undersøgelsen.

I retten

- Tolken og modparten var i familie.

- Tolken oversatte lange svar med ”ja” eller ”nej”.

- Tolken var langsom og tydeligvis ikke god nok, så landsdommeren indkaldte ny tolk.

- En enkelt gang var tolken så dårlig til engelsk, at advokaterne/retten fungerede som tolk for tolken.

- Oplevet en engelsk tolk, som stammede fra det indiske område og hverken havde engelsk eller dansk som første sprog. Alle i retten kunne konstatere, at tolkningen var direkte misvisende.

I sundhedsvæsenet

- Der havde været gensidig (mis)information fra tidligere lægebesøg med tolke. En observation for mavesår var blevet oversat som en alvorlig leverbetændelse

- Tolk og patient/pårørende kender hinanden, er i familie eller er fra et lille samfund, hvor patienten kan være i tvivl om tolkens tavshedspligt.

- Tolken nægtede at følge lægens henstilling, og konsultationen måtte afbrydes.

- Har oplevet indtil flere gange, at tolkene bliver meget påvirkede af de beskeder, vi skal give, og lever sig alt for meget ind i situationen og bliver berørte. Har sågar oplevet en tolk, som begyndte at græde og ikke var i stand til at tolke.

I socialvæsenet

- Personligt har jeg oplevet en tolk, som helt tydeligt tilkendegav, at det, jeg sagde, ikke kunne tillægges betydning, da jeg var kvinde. De medarbejdere, der arbejder med flygtninge og dermed bruger tolke, tilslutter sig behovet for en tolkeuddannelse.

- Tolken kunne knap nok tale dansk. Flere gange brugte hun engelske termer og byttede rundt på han og hun, hvilket gjorde det svært at finde ud af, hvem hun talte om.

- Det viser sig i senere samtaler, hvor borgeren kommer og har fejlopfattet vejledningen eller slet ikke har forstået den.

- Til tider har medarbejderne oplevet, at tolken helt og tydeligt ikke tolker det, der bliver vejledt om.

Asyltolkning

- Tolken sagde, at jeg skulle rejse hjem og ikke søge asyl i Danmark.

- Jeg fik afslag på asyl, fordi tolken sagde ting, jeg ikke havde sagt, og fordi tolken havde sagt noget andet/oversat forkert. Den forkerte tolkning har gjort livet vanskeligt

- Jeg blev meget forvirret, fordi jeg ikke forstod, hvad tolken sagde, og fordi jeg ikke kunne forklare min sag ordentligt. Måske vil konsekvensen være, at jeg taber sagen.

- Jeg fortalte, at jeg boede tæt på en moske, der kaldtes ”Iben hanifah”. Tolken oversatte det til, at jeg ”tilhørte den islamiske skole, der hedder Iben hanefah”, som er et fanatisk islamistisk parti.

Translatørforeningen vurderer, at cirka 7.000 personer tolker i det det offentlige, og at prisen for samfundet er 300 millioner kroner om året.