Dårligt arbejdsmiljø i restaurationsbranchen

Hver anden virksomhed i hotel- og restaurationsbranchen som Arbejdstilsynet besøgte i torsdags havde problemer med arbejdsmiljøet. 375 virksomheder fik besøg, 213 af dem fik en reaktion fra tilsynet. Nu er branchen under skærpet opsyn.

375 hoteller, restauranter, værtshuse, kantiner og diskotekerfik forleden besøg af Arbejdstilsynet ved en landsdækkende aktion.213 af dem fik en reaktion fra tilsynet fx en vejledning i hvad dekan gøre anderledes eller et påbud om at ændre et forhold.

Det vil sige, der var problemer med arbejdsmiljøet på mere endhver anden af de besøgte virksomheder.

Tunge løftArbejdstilsynets direktør Jens Jensen siger om resultatet:

- Vi kan konstatere, at store dele af hotel- ogrestaurationsbranchen har uløste arbejdsmiljøproblemer påvæsentlige områder – ikke mindst med tunge løft og påventilationsområdet.

Og det får konsekvenser for hele branchen:

- Vi vil derfor resten af året holde særligt øje medarbejdsmiljøet for disse jobgrupper og følge op med yderligereaktioner og tilsyn, siger Jens Jensen.

Høj dødelighedKøkkenpersonale har en høj dødelighed og mangehospitalsindlæggelser. De har fx en overhyppighed af kræft-,kredsløbs- og infektionssygdomme. Kvinderne er meget udsatte forulykker og nervesygdomme, mens mændene ofte rammes af luftvejs- ogfordøjelsessygdomme.

Også tjenere og serveringspersonale har høj dødelighed og mangehospitalsindlæggelser. Jobgruppen ligger højt med hensyn tilsygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet.

Dødeligheden for ansatte i hotel- og restaurationsbranchenligger langt over gennemsnittet.

 

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk