Daginstitutioner er lige så forurenede med ultrafine partikler som en indfaldsvej i myldretiden

Bål, stearinlys og mados i børnehaver øger risikoen for astma hos små børn.

Ultrafine partikler stammer blandt andet fra bål og stearinlys. Ifølge Steffen Loft, professor i miljømedicin, kan det give problemer med astma og dårlig lungefunktion senere i livet hos børnene. (Foto: Colourbox)

Store mængder af ultrafine partikler findes ikke kun ved befærdede veje, brændeovne i hjemmet eller dieseltog.

Det findes også i daginstitutioner, viser en ny stikprøveundersøgelse fra interesseorganisationen Det Økologiske Råd.

Undersøgelsen foretaget blandt 20 daginstitutioner viser, at der i næsten halvdelen af institutionerne er lige så store mængder ultrafine partikler som ved en befærdet vej. Partiklerne stammer fra stearinlys, mados og bål.

- Det er rigtig ærgerligt, at børnene skal udsættes for så høje niveauer af ultrafine partikler, som man ved kan være skadelige. Ultrafine partikler er især et problem for de børn, der lider af luftvejslidelser, og det, mener man, er omkring 20 procent af alle børn i danske daginstitutioner, siger Lone Mikkelsen, der er seniorrådgiver i Det Økologiske Råd.

Sluk bål og stearinlys

Ultrafine partikler stammer fra forbrændingsprocesser, og de primære forureningskilder i institutioner er stearinlys, mados og bålpladser.

Og det kan give problemer med astma og dårlig lungefunktion senere i livet hos børnene, mener Steffen Loft, der er professor i miljømedicin ved Københavns Universitet.

- De helt små har særligt sarte lunger, fordi lungernes dimensioner er små. Så hvis der kommer en lille irritation med lidt hævet slimhinde, så påvirker det deres lungefunktion meget mere, end det gør hos voksne, siger han og fortsætter:

- Der er da en grund til at frygte, at det vil påvirke deres lungeudvikling, og at der vil være flere af dem, der udvikler astma og får lungesygdomme med tiden.

Ifølge Steffen Loft bør bål begrænses til særlige lejligheder, og stearinlys bør slet ikke være i institutioner.

- Jeg synes i hvert fald, man skal tænke meget over, om det nu også er nødvendigt i en børneinstitution. Det er stearinlys, vi har begrundet mistanke om, er betydeligt skadeligt for børnenes lunger.

Bål gemt til særlige stunder

I mange institutioner er bål en stor del af udelivet. Og det har det også været for den fynske daginstitution Søstjernen, der har været en del af undersøgelsen.

Her blev det påvist, at der var en høj koncentration af ultrafine partikler, når der blev lavet bål. Efter konklusionerne i den nye rapport vil man skære ned på brugen af bålpladsen.

- Vi har et medansvar, og derfor er vi nødt til at lave nogle procedurer for, hvornår vi bruger bålet. Det skal ikke være hver dag eller en gang om ugen, men til særlige stunder. Og så vil vi sikre, at vinduerne er lukkede, og der ikke sidder børn og voksne med dårlige luftveje, der bliver generet, når vi endelig laver bål, siger daginstitutionsleder i Søstjernen Mette Buus.

Nogle vil måske synes, at det er synd for børnene, at de ikke kan få lov til at lave bål så ofte?

- Det kan jeg godt forstå. Når vi får fokus på nogle områder, går vi på kompromis med noget andet i vores daglige pædagogik. Vi skal finde en balance i det her. Vi er en udebørnehave, hvor vi gerne vil lave fisk og suppe over bål. Men det skal så ikke være en gang om ugen, siger hun.

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er ikke repræsentativ. Den er udført i 20 daginstitutioner på Sjælland og Fyn i 2018.

  • I undersøgelsen blev ultrafine partikler målt med P-Traks (Model 8525 Ultrafine Particle Counter). Måleudstyret blev kalibreret før målingerne og kontrolkalibreret efter målingerne. Der blev foretaget en måling hvert sekund, men et minutsnit blev anvendt ved databehandling. En time repræsenterer således 3.600 målinger.

  • Undersøgelsen er lavet med støtte fra Realdania og bidrag fra Energifonden, Rockwool, Velux og Veltek.