Dan-Bunkering handlede med russisk stråmandsselskab

Jetbrændstof, der endte i Syrien, blev ifølge USA handlet med et firma, som russerne brugte til at omgå sanktioner.

Det fynske firma Dan-Bunkering er ifølge amerikanske retsdokumenter involveret i seks leverancer af jetbrændstof til russiske tankskibe, der forsynede russiske lufttropper i Syrien i årene 2016 og 2017. (Foto: Aslak Elias Kelkka © dr)

Et russisk stråmandsselskab spiller en central rolle i sagen om bunkerfirmaet Dan-Bunkering og leverancer af jetbrændstof til Syrien i strid med EU-sanktioner, som DR har omtalt de seneste dage.

Stråmandsselskabet blev ifølge amerikanske myndigheder brugt af Dan-Bunkerings russiske kunde til at omgå sanktioner. Og da kunden flyttede handlerne over i stråmandsselskabet, flyttede Dan-Bunkering med.

Sådan er det beskrevet i amerikanske retsdokumenter, som DR har sammenholdt med fortrolige oplysninger hos danske myndigheder og en række centrale kilder.

6.000 bombemissioner

Dan-Bunkering er anonymiseret i retsdokumenterne, men DR har gennem en række centrale kilder været i stand til at bekræfte virksomhedens identitet og en række oplysninger om Dan-Bunkerings rolle i sagen.

Dan-Bunkering er ikke sigtet eller tiltalt i den amerikanske sag, som handler om brud på USA’s sanktioner.

Ifølge de amerikanske retsdokumenter har Dan-Bunkering været involveret i leverancer af i alt 30.000 ton jetbrændstof fra januar 2016 til maj 2017. Nok til at foretage omkring 6.000 bombemissioner, vurderer militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, Mikkel Storm Jensen.

Fra Sovfracht til Maritime

I begyndelsen er Dan-Bunkerings kunde et russisk firma ved navn Sovfracht. Men i september 2016 bliver Sovfracht sat på USA’s sanktionsliste. Det betyder, at firmaet ikke længere kan handle i amerikanske dollars.

Kort efter bliver handlerne med jetbrændstof flyttet over i et nyt firma, Maritime. Et firma, som i de amerikanske retsdokumenter betegnes som et stråmandsselskab, der bliver brugt af den russiske kunde til at kunne fortsætte dollarbetalinger for at få leveret jetbrændstof til Syrien.

Nyt firma, samme kontrakter

Flere af medarbejderne i Sovfracht bliver nu medarbejdere i Maritime, men bruger de samme e-mailadresser og, ikke mindst, de samme kontrakter, som Sovfracht har indgået. Også Dan-Bunkerings handler flytter ifølge retsdokumenterne med over i Maritime.

Maritime informerer i en mail i september 2016 Dan-Bunkering om, at de er ny repræsentant for den russiske flåde. Flåden er en del af det russiske militær, der på det tidspunkt udfører daglige luftangreb i Syrien.

Kort efter sender Dan-Bunkering en faktura for leverance af jetbrændstof til Maritime med henvisning til en aftale, den danske bunkervirksomhed har indgået med Sovfracht.

Herefter er det Maritime, der betaler Dan-Bunkering for leverancer af jetbrændstof, der via russiske skibe ender i Syrien, fremgår det af de amerikanske retsdokumenter. Leverancer af jetbrændstof til Syrien er forbudt efter både amerikanske og europæiske sanktionsregler.

Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Flemming Splidsboel Hansen mener, at forløbet med stråmandsselskabet er endnu et element, der peger i retning af, at Dan-Bunkering ikke har handlet i god tro.

- Man skal jo kunne påberåbe sig, at man var uvidende om, at det nye firma faktisk var det samme som det gamle firma. Og det kan være vanskeligt, når det er de samme personer, man taler med, og det er de samme e-mailadresser, man bruger, de samme kontraktnumre, og så videre. Så er det måske svært at bortforklare, siger han.

Stråmandsselskaber bliver hyppigt brugt

Ifølge den britiske seniorforsker, Ian Stewart, fra King’s College i London indgår der ofte stråmandsselskaber i sager om brud på sanktioner.

Ian Stewart leder et projekt, der har til formål at forbedre overholdelsen af sanktioner og undersøger blandt andet, hvilke metoder der hyppigst bliver brugt i den maritime sektor.

- Dét at bruge andre firmaer til at fortsætte med handler, som er blevet stoppet af USA, udgør et mønster, når det gælder brud på sanktioner, siger Ian Stewart og tilføjer:

- Her ser det klart ud til, at den danske virksomhed med sine handlinger har været med til at gøre det muligt at levere jetbrændstof til Syrien, og bidrog til, at det kunne nå frem til parter, som ellers ikke ville have fået det.

Når spotlyset rammer

Også Flemming Splidsboel Hansen fra DIIS peger på, at brugen af stråmandsselskaber i sanktionssager ikke er ualmindelig.

- Når der ligger et forbud af den her type, så vil forskellige aktører forsøge at navigere rundt om forbuddet. Det vil sige, at hvis der kommer flere stopklodser, og flere myndigheder retter spotlyset mod én, så ser vi nogle gange, at man skifter identitet, siger han.

DR har bedt Dan-Bunkering om en kommentar til, at virksomheden ifølge de amerikanske retsdokumenter flyttede kontrakter over i et russisk stråmandsselskab, der blev brugt til at omgå sanktioner. Det har Dan-Bunkering ikke svaret på.

Maritime bliver afsløret

Firmaet Maritime fortsatte, ifølge de amerikanske retsdokumenter, med at være stråmandsselskab for Sovfracht frem til maj 2017. Så blev selskabet opdaget af USA, og de amerikanske myndigheder blokerede en af Maritimes dollarbetalinger, der gik gennem USA til et canadisk selskab.

Derefter skrev en ansat i Sovfracht til flere kolleger, at Maritime ”has been burned”, altså at Maritime er blevet afsløret.

- Det er ikke tilrådeligt at bruge firmaet mere (…) Vi må skabe et nyt (1 eller flere) rent selskab, skriver medarbejderen.

Mailen er gengivet i et af de amerikanske retsdokumenter.

Flere af Sovfrachts medarbejdere er anklaget i den amerikanske sag. I en pressemeddelelse udsendt fra Ruslands udenrigsministerium fremgår det, at de russiske myndigheder betragter Sovfracht og Maritime som ét og samme selskab.

Røret lagt på

DR har forsøgt at få en kommentar fra Sovfracht. På telefon fik vi fat i en ledende medarbejder, der bekræftede, at de har handlet med Dan-Bunkering og kun har positivt at sige om firmaet.

Da DR spørger om Sovfracht har hjulpet med at levere jetbrændstof til Syrien, bliver vi bedt om at sende en officiel forespørgsel. Vi når at spørge, hvor længe virksomheden har samarbejdet med Dan-Bunkering, før røret bliver lagt på.

Efterfølgende har DR skriftligt henvendt sig til både Sovfracht og Maritime, blandt andet for at spørge til, hvordan de forholder sig til de amerikanske anklager, men ingen er vendt tilbage på vores forespørgsler.

Dan-Bunkering afviser

Hverken Dan-Bunkerings ejer, Torben Østergaard-Nielsen, eller andre repræsentanter for virksomheden har ønsket at stille op til interview.

Dan-Bunkerings advokat skriver i en mail til DR, at Dan-Bunkering ikke har handlet i strid med EU-reglerne, ikke har leveret brændstof til en kunde, der er omfattet af EU’s sanktionsregler og aldrig har leveret brændstof til Syrien.

Dan-Bunkering har trods gentagne forespørgsler stadig ikke svaret på, om de har været involveret i leverancer af jetbrændstof, der via russiske skibe er endt i Syrien.

Dan-Bunkering er ikke sigtet eller tiltalt, hverken i Danmark eller i udlandet. Politiet er ved at undersøge en sag om muligt sanktionsbrud, der vedrører Dan-Bunkering.