Daniel blev headhuntet som nyuddannet: ’Man skal vise, at man kan andet end at få 12’

Flest nyuddannede får det første job ved at søge opslåede stillinger, men nogle få oplever at blive headhuntet.

Daniel van Bolhuis blev færdiguddannet datalog i slutningen af juni. Kort efter blev han kontaktet af it-firmaet Netcompany, der gerne ville have ham til samtale om et job. (Foto: Henrik Wagner G © Henrik Wagner G Photography)

- Da jeg var lille, blev jeg 'fanget' af computerspil, så jeg har altid villet et eller andet, der havde med computere at gøre, siger Daniel van Bolhuis.

Han er 23 år, og i slutningen af juni kunne han efter at være strøget direkte fra 9. klasse over ungdomsuddannelse til universitetet kalde sig færdiguddannet datalog.

Som for så mange andre nyuddannede byder sensommeren og efteråret derfor på mødet med det første job. Men i modsætning til så mange andre blev Daniel van Bolhuis headhuntet til jobbet - og det er bestemt ikke almindeligt blandt nyuddannede, viser data fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som DR har analyseret.

For imens omkring halvdelen af de nyuddannede får deres første job ved at søge en opslået stilling, så hører det at blive headhuntet – sammen med at starte som selvstændig og at søge uopfordret – til årsager, som færrest nyuddannede angiver, når de bliver spurgt, hvordan de har fået deres første job.

I søgeboksen herunder kan du søge på din egen uddannelse og se, hvordan flest nyuddannede herfra har fået deres første job. Artiklen fortsætter under boksen.

Jobbet er som et puslespil

De overordnede tal dækker dog over store forskelle på de enkelte uddannelser. Hele 29 procent af de nyuddannede fra kandidatuddannelsen i software angiver for eksempel, at de blev headhuntet til deres første job.

Blandt nyuddannede dataloger som Daniel van Bolhuis er det cirka hver niende, der bliver headhuntet, og for ham gik der ikke længe fra uddannelsen var i hus, til han fik en henvendelse fra it-virksomheden Netcompany.

- Jeg blev kontaktet på Linkedin af deres HR-afdeling, og så var jeg til to samtaler i sidste halvdel af juli, hvor jeg blandt andet skulle løse en case sammen med én, som allerede er i firmaet, fortæller Daniel van Bolhuis.

Efter samtalerne var interessen gensidig, og dermed kunne han begynde i Netcompanys afdeling i Aalborg allerede den 1. august.

- Så nu sidder jeg og laver en masse forarbejde til nogle offentlige udbud på it-systemer, som skal laves. Det er lidt ligesom et stort puslespil, hvor jeg har lært alle brikkerne under min uddannelse, og nu skal jeg sætte de forskellige ting sammen.

Nyuddannede kommer hurtigere i job

Selv om det ikke er almindeligt, at nyuddannede ligefrem bliver headhuntet til deres første job, så er det siden 2016 blevet lettere og hurtigere, fortæller Bent Greve, der er arbejdsmarkedsforsker og professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet:

- Det afspejler klart den konjunkturudvikling, vi har set i Danmark, hvor ledigheden er blevet gradvist mindre, sådan at flere og flere relativt enkelt kan få et job på arbejdsmarkedet, siger Bent Greve.

Han henviser til, at ledigheden for alle, der har en videregående uddannelse, er nede på 4,1 procent. Det viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik.

Bent Greve understreger dog, at vi stadig har en højere ledighed blandt de unge, som jo også i høj grad er de nyuddannede, end vi har haft tidligere:

- Fordi vi før 2016 havde nogle år med unge, der har haft svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, så har vi stadig en udfordring i at få mange unge i job, siger Bent Greve.

DR kortlagde for nylig de uddannelser, hvor de nyuddannede har den laveste ledighed. Det kan du læse mere om her.

Spørger man Daniel van Bolhuis, om man kan gøre noget for selv at fange virksomhedernes interesse, er svaret ja:

- Hvis man har noget relevant arbejde at vise frem på for eksempel Linkedin eller et andet sted, så tror jeg, at det er super vigtigt. Fordi én ting er, at man kan løse fem år på et studie og få en masse 12-taller, noget andet er at bruge ting i praksis, siger han.

Om undersøgelsen

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemførte i slutningen af 2018 den seneste spørgeskemaundersøgelse blandt studerende og nyuddannede til hjemmesiden uddannelseszoom.dk. I februar 2019 blev hjemmesiden opdateret med resultaterne.

  • Samlet har 33.566 nyuddannede fra videregående uddannelser svaret på spørgeskemaet. Der er ikke indsamlet data fra akademiske bacheloruddannelser, ligesom nogle uddannelser kan mangle i oversigten, fordi der ikke har været data tilgængelig for den specifikke uddannelse.

  • DR har kigget på de fire største grunde, som nyuddannede fra hver enkelt uddannelse har givet til, at de fik deres første job. Der kan være flere grunde end de fire viste, og derfor giver procenttallene samlet set ikke 100.

  • For på tværs af uddannelser at finde de samlede største grunde til, at nyuddannede får deres første job, har vi har taget højde for uddannelsernes størrelse ved at se på, hvor mange der har svaret på spørgeskemaet ved hver uddannelse. Hvis der for eksempel er 500 besvarelser og ti procent, der svarer, at de fik job gennem netværk, har vi ganget 500 med ti procent og fået rundt regnet 50 personer.

  • Efterfølgende har vi udregnet, hvor mange nyuddannede på hver uddannelse, som angiver, hvordan de har fået job og lagt tallene sammen. Kun de fire største årsager til, at nyuddannede har fået job er med i oversigten, og de overordnede tal siger derfor noget om, hvad de største årsager er til, at nyuddannede får deres første job, men procenttallene er ikke fuldstændig præcise, fordi der mangler nogle grunde. Derfor bruger vi formuleringer som "op mod" og "omkring", når vi omtaler de overordnede største årsager til, at nyuddannede får deres første job.

Facebook
Twitter