Danmark afviser torturkomités kritik om vold og racisme på udlændingecenter

Efter mere end et halvt år reagerer Danmark på anbefalinger og kritik fra Europarådets torturkomité.

De danske myndigheder kommer torturkomitéen i møde på en række punkter, blandt andet skal der gøres mere i forhold til adgangen til sundhedsydelser. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

På de fleste punkter afviser de danske myndigheder den kritik, som Europarådets torturkomité i januar rejste mod forholdene på Udlændingecenter Ellebæk.

Det fremgår af Udenrigsministeriets svar på en lang række kritikpunkter og anbefalinger. Svaret er på mere end 100 sider og er blevet sendt til Folketingets retsudvalg.

De internationale eksperters kritik vakte opsigt. De bad blandt andet om at få undersøgt en anklage om vold og om de ansattes racistiske sprogbrug i Ellebæk. Men Fængselsforbundet fandt kritikken usaglig og urimelig.

Nu fremgår det af Danmarks officielle reaktion, at voldssagen ikke kan underbygges, ligesom en leder i institutionen ikke har kunnet finde konkrete eksempler på brug af nedsættende ord.

Derimod kan der i visse tilfælde være tale om "sproglige misforståelser" mellem de ansatte og de frihedsberøvede, hedder det.

I Ellebæk og i Nykøbing Falster Arrest frihedsberøves afviste asylansøgere, der ikke vil rejse hjem.

Kommer kritikken i møde på få punkter

I torturkomitéens rapport hed det, at udlændinge kun kunne trække frisk luft i 30 minutter per dag i Ellebæk. Dette er ikke rigtigt, påpeger Udenrigsministeriet i svaret.

Frem til marts i år har der været adgang til en time udenfor hver dag. Og siden marts har udlændingene haft uhindret adgang til at gå ud i mindre indhegnede områder, fremgår det.

Danmark erkender, at der ikke har været tilstrækkeligt personale i Ellebæk, men noterer samtidig, at de ansattes sygefravær er faldet.

Mere generelt har torturkomitéen kritiseret manglende adgang til sundhedsydelser både i Ellebæk og i andre institutioner under Kriminalforsorgen.

  • Forholdene på Udlændingecenter Ellebæk har ført til demonstrationer på Christiansborg Slotsplads (arkiv). (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)
  • Flere folketingspolitikere besøgte udlændingecenteret efter rapporten fra torturkomitéen (arkiv). (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)
1 / 2

Her kommer myndighederne med enkelte indrømmelser. Der kan gøres mere med hensyn til for eksempel journalføring og medicinering. Europarådet får også besked om, at Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører tilsyn af forholdene i flere fængsler.

Imidlertid vil Danmark ikke følge en anbefaling om, at Sundhedsministeriet overtager det overordnede ansvar fra Kriminalforsorgen, når det gælder de fængsledes ordentlig adgang til behandling og pleje. Spørgsmålet kræver en nøjere analyse, lyder det.

Celler på politistationer får også kritik

Også på politistationer anbringes frihedsberøvede personer, nogle gange i mange timer. De bør sikres adgang til lys og ordentlig ventilation, har torturkomitéen påpeget.

Danmark svarer nu, at der er dagslys i cellerne i Holstebro og Herning, at man overvejer nye retningslinjer, og at en gennemgang af politiets faciliteter forventes indledt i slutningen af året.

I øvrigt er der en forbedring på vej for udlændinge, der frihedsberøves af politiet. Justitsministeriet har bedt politiet om at sikre, at de fremover får en skriftlig information om årsagen til indgrebet - og på et sprog, som udlændingen forstår.

/ritzau/

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter