Danmark bliver langsomt større

Danmark bliver ganske langsomt større, med nye små øer langs kysterne. Siden 1990 er der registreret 122 nye småøer i de danske farvande, fleste omkring Sjælland, Lolland-Falster, nordfor Fyen og i Limfjorden.

Danmark bliver ganske langsomt større, med nye små øer langskysterne.

Siden 1990 er der registreret 122 nye småøer i de danskefarvande, fleste omkring Sjælland, Lolland-Falster, nord for Fyenog i Limfjorden.

Mange lodsejere ved kysten vil gerne overtage de nye øer, mestfor at drive jagt fra dem, men ifølge Jyske Lov af 1241 er detstaten der ejer de nye øer.

Det er også en bestemmelse i den 762 år gamle lov, der definereren ø:

Et areal er en ø, hvis en bemandet pram, der stikker 50 cm dybt,ved højvande kan sejle mellem det nye areal og kysten.

Facebook
Twitter