Danmark bryder løfter om regnskove

Danmark holder ikke løfter om beskyttelse af regnskove. Regeringen fokuserer kun på tømmer og overser, at import af palmeolie og soja også belaster.

I Sydamerika fortrænger sojamarker regnskovens oprindelige folk og sjældne dyr som jaguar, bæltedyr og kæmpemyresluger. I Sydøstasien må skove med truede tigre, næsehorn og den asiatiske elefant vige til fordel for palmeolieplantager.

Og det er Danmark medansvarlig for, påpeger WWF Verdensnaturfonden over for Politiken.

Regeringens politik for at mindske presset på de tropiske skove retter sig nemlig kun mod import af ulovligt fældet træ - og tømmer udgør kun 20 procent af de produktionsarealer, Danmark indirekte lægger beslag på i troperne. På 80 procent dyrkes der soja og palmeolie, og her er marker og plantager ofte etableret på ryddede skovarealer.

Import af soja og palmeolie øger presset

-Regeringen er alt for fokuseret på tømmer og tager slet ikke højde for det store pres, vi gennem Danmarks import af soja og palmeolie lægger i udviklingslandene, siger Gitte Seeberg, generalsekretær for WWF Danmark.

Danmark importerede i fjor 1,65 millioner ton soja fra især Brasilien og Argentina, hvoraf langt størstedelen går til at fodre svin og andre landbrugsdyr. Indtil videre er intet af det bæredygtigt, det vil sige dyrket med respekt for både sociale og miljømæssige hensyn.

Nødvendigt med helhedssyn

-Det er nødvendigt med en meget mere helhedsorienteret tilgang, og at den danske regering støtter op om tiltag, der kan fremme importen af mere ansvarligt produceret soja og palmeolie«, siger Gitte Seeberg. Hun peger på, at Danmark på området halter bag efter mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, for eksempel Holland.

Miljøministeriet sender Politikens spørgsmål om sagen videre til Fødevareministeriet. Men i dette ministerium fastslår man over for avisen, at det må være Miljøministeriets ansvar. Spørgsmålet vil først falde ind under Fødevareministeriet, i det øjeblik Danmark måtte forpligte sig til at gennemføre en obligatorisk mærkningsordning for soja- og palmeolieprodukter, anfører ministeriet.