Danmark er blevet lidt mere sort: Vi brændte mere kul af sidste år

Nye tal fra Energistyrelsen er "meget alvorlige", siger klimaministeren.

Nordjyllandsværket ved Aalborg er et af de få tilbageværende kulkraftværker i Danmark. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Danmark er blevet mere sort.

Sidste år udledte vores forbrug af energi én procent mere CO2 end året før, viser nye tal fra Energistyrelsen.

Det sker i en tid, hvor behovet for at dæmme op for klimaforandringerne forstærkes dag for dag.

Ifølge Energistyrelsens rapport blev der i 2018 ganske enkelt brugt mere kul i energiproduktion, der i sig selv var højere end året før.

Årsagen til at der blev udledt mere CO2 er blandt andet, at der var mindre vind i Danmark i 2018 - og dermed en lavere elproduktion fra vindkraft.

- Det er lidt et tilfældigt bump på vejen, for vi er rigtig godt på vej med den grønne omstilling. Vi får flere vindmøller og flere havvindmølleparker, og vores strøm og fjernvarme bliver grønnere og grønnere, siger Rasmus Munch Sørensen, enhedschef i Energistyrelsen.

- Men det blæste lige lidt mindre i 2018 end normalt. Det gør, at vi må køre lidt ekstra på med kraftværkerne, hvoraf nogle stadig kører på kul. Oven i det måtte vi købe lidt ekstra strøm fra udlandet, siger han.

Energisektoren står i EU for 70 procent af vores CO2-udledning, så det er her, der er størst potentiale i forhold til at nedbringe vores klimaaftryk.

Minister: Grønne biler og teknologi

Klimaminister Dan Jørgensen (S) kalder de nye tal fra Energistyrelsen "meget alvorlige".

- Det er muligt, at der kun er tale om en lille stigning, men man skal huske, at vi har behov for en markant reduktion. Så det her understreger, hvor travlt vi har, siger han.

- Vi har haft en borgerlig regering, der har siddet på hænderne i fire år. Nu er der kommet en ny regering, og vi skal vise handling og gøre langt mere end hidtil for at nedbringe vores CO2-udledninger, siger Dan Jørgensen.

Han sidder i de her dage og forhandler om en klimalov for Danmark, som juridisk skal forpligte ikke bare den nuværende regering, men også kommende regeringer til at reducere udledningen af CO2 med 70 procent i 2030.

- Det vil være et enormt stort og strukturelt bindende skridt for Danmark, hvis det lykkes at få den lov igennem med et bredt flertal i Folketinget, siger Dan Jørgensen.

Men hvad er det så konkret, vi skal i gang med for at få reduceret CO2-udledningen og nå 2030-målet?

- Første skridt er at lave en klimalov, dernæst skal vi lave en konkret klimahandleplan, hvor vi beslutter hvilke virkemidler. Det er energisektoren, der skal have mere vedvarende energi, det er transportsektoren, der skal være mere grøn, og det er landbruget, der skal nedbringe deres udledninger betragteligt.

Folk savner mere konkrete svar på, hvad I vil gøre. Hvis vi nu tager transportsektoren - hvad vil I gøre konkret her?

- Vi skal have langt flere grønne biler, altså elbiler på vejene. En anden ting at gøre er at få udviklet teknologi, hvor vi kan tage vindkraft og lave den om til enten gas eller en form for flydende brændstof.

Vil fortsat være foregangsland

Vismændene er ude og sige i dag, at målsætningen om 70 procents reduktion i 2030 faktisk ikke bør stå i en klimalov, blandt andet fordi det kan være for dyrt i forsøget på at nå målet om fuldstændig klimaneutralitet i 2050. Hvad siger du til det?

Klimaminister Dan Jørgensen (S) forhandler i øjeblikket om en bindende klimalov. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson © Scanpix)

- Videnskaben er jo egentlig ret entydig i deres anbefalinger. De siger, at hvis vi skal leve op til Paris-aftalen og holde temperaturstigningerne under 1,5 grader, skal der ske noget, også på den forholdsvis korte bane. Derfor er det vigtigt at have et ambitiøst mål frem mod 2030.

- Dertil kommer, at Danmark ønsker at være foregangsland. Vi ønsker at vise verden, at man kan reducere på kort sigt, samtidig med at man udvikler en velfærdsstat og et konkurrencedygtigt samfund, siger Dan Jørgensen.

Men er det overhovedet realistisk at nå målene i Paris-aftalen, når FN som i dag leverer en rapport, der viser, at udledningen af CO2 stiger med 1,5 procent om året?

- Det ser jo desværre meget, meget svært ud, men det må sende ét klart signal til de politikere, der sidder og forhandler klimalov i de her dage: Vi skal handle, og det er lige nu. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at tage med i forhandlingslokalet. Danmark har en unik mulighed for at gå forrest, siger Dan Jørgensen.

DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Venstres klimaordfører, Thomas Danielsen, til klimaministerens kritik af den tidligere regering.

Opdatering: Grafikken om CO2-udledning fra dansk energiforbrug er opdateret, så der nu er tal for hvert år fra 1990-2018.