Danmark er verdens mindst korrupte land: 'Men det går den forkerte vej'

Vi bevarer kun førstepladsen, fordi det er værre i hovedparten af resten af verden, siger forsker.

Der bør være fuld offentlighed om partistøtte og politikeres private interesser, mener Transparency International. (Foto: Jeppe BjøRn Vejlø © Scanpix)

Det kan godt være, at Danmark fortsat topper listen over de mindst korrupte lande i verden, men der er ingen grund til at lade champagnepropperne springe.

Topplaceringen på Transparency Internationals årlige indeks er nemlig overhovedet ikke et udtryk for, at vi er blevet mindre korrupte - faktisk går det den forkerte vej, lyder det fra Transparency International Danmark.

I 2015 scorede Danmark 91 ud af 100 point i indekset, men i år scorer vi kun 87 point.

- 87 point ud af 100 og en førsteplads delt med New Zealand er umiddelbart gode nyheder, men det er desværre også dårlige nyheder, siger formanden for Transparency International Danmark, Natascha Linn Felix.

Hun fremhæver de mange sager om misbrug af betroet magt og svindel i den offentlige sektor i den seneste tid, eksempelvis Britta Nielsen-sagen, svindel-sagerne i Forsvaret, som noget, der kan have betydning for den negative udvikling.

- Mange ting påvirker indekset, men det er klart, at alle sagerne i Danmark de seneste år har været en form for syndefald. Korruption, magtmisbrug, nepotisme og vennetjenester foregår også i Danmark, siger Natascha Linn Felix.

Partistøtte i fokus

Analysen fra Transparency International viser ikke noget om korruptionens reelle omfang i et samfund.

Men den angiver, hvordan en lang række internationale organisationer og eksperter opfatter korruptionsniveauet i de enkelte lande.

Der er altså alene tale om opfattelsen af, i hvor høj grad korruptionen er et problem.

For at Danmark igen kan score flere point og begynde at nærme sig 100 point i korruptionsundersøgelsen, er det især den manglende gennemsigtighed i den private støtte til politiske partier, der skal rettes op på, mener Transparency International.

Det handler blandt andet om, at Danmark mod internationale anbefalinger fastholder, at partier og politikere kun skal offentliggøre identiteten på donorer, som giver mere end 20.000 kroner i støtte.

Samtidig er det fortsat uigennemsigtigt, hvem der donerer til partiernes erhvervs- og pengeklubber eller pengeindsamlinger på Facebook.

- Analysen i år viser en tæt sammenhæng mellem penge i politik og lobbyisme, og så hvor man placerer sig på den her liste. Der er flere og flere penge i politik, og vi talte om den dyreste valgkamp nogensinde i foråret.

- Mange af de penge kommer via privat partistøtte, og desværre er det sådan, at der er meget lidt gennemsigtighed omkring lige præcis det i Danmark. Det kritiseres vi for igen og igen internationalt, siger Natascha Linn Felix.

Europarådets antikorruptionsenhed (Greco) løftede i 2018 pegefingeren overfor Danmark og kritiserede, at danske politikere ikke er forpligtede til at oplyse om personlige interesser, når de vedtager love eller regler.

I Danmark bliver folketingsmedlemmer opfordret til at oplyse eventuelle økonomiske interesser til Folketingets såkaldte hvervsregister.

Registret giver blandt andet offentligheden indblik i politikernes lønindtægter fra stillinger og bestyrelsesposter ud over hvervet som folketingsmedlem.

Men registreringen er ikke obligatorisk, og der er ingen sanktionsmuligheder mod de politikere, der ikke lader sig registrere. Så sent som i denne uge anbefalede den såkaldte Demokratikommission, at der kommer øget gennemsigtighed om partistøtten.

- Et kæmpe, kæmpe problem

Seniorrådgiver Mette Frisk Jensen fra Aarhus Universitet har i mange år forsket i korruptionsbekæmpelse, og hun bekræfter, at det går den forkerte vej i Danmark i disse år.

- Vi bevarer kun førstepladsen, fordi det er værre i hovedparten af resten af verden. At Danmark fortsat er det mindst korrupte land, er på ingen måder det samme som, at der ikke er korruption i Danmark, siger hun.

Ifølge forskeren er der tale om en global tendens, hvor der ikke kan spores fremgang i bekæmpelsen af korruption mange steder.

- Overordnet og globalt set er der ingen forbedring at spore i det samlede korruptionsniveau. Det er et kæmpe, kæmpe problem. Der er rigtig meget korruption på verdensplan.

- Og vi ved fra forskning, hvilke negative konsekvenser det har for den økonomiske vækst, befolkningens sundhed, social tillid og befolkningens livskvalitet. Det er kæmpe summer, der årligt forsvinder fra landenes offentlige økonomier ud i alle de her gråzoner. Det skaber dysfunktionelle stater, siger Mette Frisk Jensen.

For nogle år siden blev der lavet en undersøgelse, der viste, at hvis EU's medlemsstater alle havde et korruptionsniveau så lavt som det danske, ville de have mulighed for at indkræve 323 milliarder euro ekstra om året i skat. Det er det dobbelte af EU's budget.