Danmark får igen igen kritik for bæltefikseringer og indsattes rettigheder

Europarådets Torturkomité har været på rundtur i en række danske fængsler.

Storstrøm Fængsel er det nyeste i Danmark. I en ny rapport fra Europarådets Torturkomité får fængslet stor ros for indretningen, men bliver kritiseret for mange bæltefikseringer. (Foto: © Torben Christensen /Scanpix, 2015 Han Myung-Gu og Mads Claus Rasmussen)

Det er uholdbart, at Danmark bliver ved og ved med at bæltefiksere indsatte i fængslerne gennem længere tid.

Sådan lyder et af kritikpunkterne fra Europarådets Torturkomité, der har været på rundtur i en række danske fængsler.

Tirsdag udkommer en 85 sider lang rapport om forholdene i de danske fængsler.

- Desværre er der ikke foretaget væsentlige forbedringer siden vores besøg i 2014, hedder det blandt andet i rapporten.

- De fleste lande har for længst stoppet brugen af bæltefiksering, og vi anbefaler på det kraftigste at stoppe fikseringerne, der er yderst kritisable fra et menneskerettighedssynspunkt, siger Hans Wolff, der er medlem af Europarådets Torturkomité.

Kritik i 2008 og 2014

Det er fem år siden, at Europarådets Torturkomité sidst var på rundtur i en række danske fængsler.

Efter besøg både i 2008 og i 2014 fik Danmark også kritik for mange bæltefikseringer og placering i sikkerhedsceller i de danske fængsler.

I den nye rapport beskrives det, hvordan der i to fængsler var 68 tilfælde af placering i sikkerhedscelle i en periode på 14 måneder. I 33 af tilfældene blev den indsatte fikseret.

- Vi anbefaler, at danske myndigheder stopper deres brug af fiksering i fængslerne. Ellers skal det kun bruges i korte perioder og som sidste udvej, står der i rapporten.

I Politigårdens Fængsel blev en indsat placeret syv gange i en sikkerhedscelle i løbet af 10 uger, og to gange var han fikseret i mere end 24 timer.

- Kritikken understreger igen alvoren af at se på det her område. Og flere af de her enkeltsager, vi har set, minder os om, at der må rettes op på forholdene, siger Elna Søndergaard, der er seniorjuridisk rådgiver i organisationen Dignity - Dansk Institut Mod Tortur.

Lang toilettid og uformelle forhør

Europarådets Torturkomité var i april på besøg i flere danske fængsler, og besøget havde fokus på indretningen i i fængslerne, transport af de indsatte, forholdene under isolation og forholdene på specialafsnit.

Men komiteens besøg har også givet anledning til en række mindre anbefalinger - blandt andet at man bør give kondomer til de indsatte.

Et andet kritikpunkt fra komiteen er, at indsatte må vente for længe på at komme på toilettet. I rapporten nævnes en indsat fra Odense Arrest, der under diarré måtte besørge i skraldespanden, mens han delte celler med en anden.

- Danmark er jo et foregangsland på menneskerettighedsområdet og har været med til at indføre minimumsstandarder for behandling af indsatte i fængsler. Så burde vi også overholde dem, siger Elna Søndergaard fra Dignity - Dansk Institut Mod Tortur.

Komiteen udtrykker også bekymring for, at anholdte bliver udspurgt i politibilen.

- Vi har under vores besøg hørt beskyldninger fra en række anholdte om, at de er blevet udsat for uformelle forhør på vej til politistationen. Hvis det er rigtigt, er det uacceptabelt. Anholdte bør altid have ret til beskyttelsesforanstaltninger som en advokat, skriver komiteen.

Bæltefikseringer er nødvendige

Ifølge Kriminalforsorgens direktør, Thorkild Fogde, arbejder de danske fængsler på at nedbringe antallet af bæltefikseringer. Men han understreger samtidig, at antallet af fikseringer er lavt, og at man arbejder på at få antallet endnu længere ned.

- Når komiteen bliver ved med at gentage det her, så er det fordi, komiteen har den ambition, at bæltefiksering slet ikke må finde sted i fængsler. Det er vi ikke enige i i Kriminalforsorgen i Danmark.

- Vi har brug for i meget få tilfælde og under strengt lægeligt tilsyn at foretage bæltefikseringer, siger Thorkild Fogde.

Justitsminister Nick Hækkerup har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men skriver følgende i en mail til DR:

- Danmark har modtaget den endelige rapport fra Europarådets Torturkomité med en stribe anbefalinger på forskellige områder. Nu vil vi se nærmere på anbefalingerne og tage stilling til dem, inden vi svarer komitéen.