Danmark får nationalt rumcenter

Nyt center for rumforskning er dannet efter sammenlægning af Dansk Rumforskningsinstitut med sektorforskning i Kort- og Matrikelstyrelsen.

Kortlægning af Jorden fra satellitter er et afsatsningsområderne for et nyt nationalt rumcenter, som slår døreneop ved årsskiftet.

Institutionen har fået navnet Danmarks Rumcenter og er resultataf en fusion mellem Dansk Rumforskningsinstitut og Kort- ogMatrikelstyrelsens sektorforskning i geodæsi. Det nye center vilhuse ca. 70 forskere, teknikere og ingeniører.

Rumcentrets forskning og udvikling vil være koncentreret indenfor fire hovedområder, nemlig astrofysik med undersøgelse afstjerner og galakser, solsystemets fysik, geodæsi, som blandt andetdækker over kortlægning af Jorden, samt rumteknologi.

- Etableringen af Danmarks Rumcenter vil være med til at sikre,at vi her i landet bevarer og videreudvikler de styrkepositionerinden for rumbaseret forskning, som vi har opnået bl.a. i kraftØrsted-satellitten, siger Eigil Friis-Christensen, der er direktørfor det nye rumcenter.

Et af hovedprojekterne for Danmarks Rumcenter de næste ti årbliver den 1,3 milliarder kroner dyre satellitmission Swarm, somden europæiske organisation ESA netop har udvalgt som den næsteeuropæiske jordobservationsmission. Tre satellitter med danskeinstrumenter skal sendes i kredsløb om Jorden i 2009 og i løbet afde følgende fire år kortlægge klodens magnetfelt med hidtil usetpræcision.

Desuden har Danmarks Rumcenter af Videnskabsministeriet fåetoverdraget opgaven med at forestå udvælgelsen af de danskekandidater, som skal indstilles til optagelse i astronautkorpsethos European Space Agency.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk