Danmark kan have udvist børn i strid med konvention

Justitsministeriet kritiseres for ikke at have taget hensyn til børnenes tarv i afslag til familier.

En række eksperter, børneorganisationer, advokater og Institut for Menneskerettigheder retter i udsendelsen "DR2 Undersøger" mandag aften en skarp kritik mod justitsministeriet.

De mener, ministeriet ikke har set godt nok på børnenes situation i sager, hvor familier er blevet udvist.

Dermed kan børn være blevet udvist i strid med deres rettigheder. For i FNs børnekonvention står der, at myndigheder altid skal lade barnets tarv komme i første række, når de træffer afgørelser, der berører børn.

Lektor i jura ved Syddansk Universitet, Peter Starup, siger:

- Man kan jo ikke bare sende børnene ud uden videre. Det burde jo ikke komme bag på justitsministeriet.

Ministeriet har ændret kurs

Kritikken retter sig bl.a. mod sager om familier, der har haft humanitært ophold i Danmark på grund af alvorlig sygdom, men som så får afslag på at blive her længere. Det kan være, hvis myndighederne vurderer, at det er blevet muligt at få den nødvendige medicin i hjemlandet.

I de sager har Justitsministeriet tilsyneladende givet afslag uden at vurdere, hvad der ville være bedst for børnene.

Men for fire måneder siden ændrede ministeriet kurs. Siden 20. november sidste år har ministeriet, ifølge justitsminister Karen Hækkerup, sendt den slags sager videre til Udlændingestyrelsen, der så kan se på barnets tarv.

Siden da har tre børnefamilier med til sammen 13 personer, der ellers stod til udvisning, fået ophold i Danmark.

Det gælder bl.a. 11-årige Yasmin Ahadi og hendes familie.

Udlændingestyrelsen behandler sagerne efter §9c i udlændingeloven, hvor barnets tarv står nævnt. Sagerne om humanitær opholdstilladelse hører under §9b, og de afgørelser tager justitsministeriet sig altså af.

Har vejledt om det

Trods gentagne forespørgsler har DR ikke kunne få et præcist svar fra Justitsministeriet på, om ministeriet på nogen som helst måde selv har inddraget børnenes tarv, når det har givet afslag på at forlænge en humanitær opholdstilladelse. Der er ikke noget, der tyder på, at ministeriet har gjort det.

Men justitsminister Karen Hækkerup (S) henviser i et svar til DR2 Undersøger til, at ministeriet indtil 20. november 2013 har vejledt dem, der har fået afslag, om at de kunne prøve at søge i Udlændingestyrelsen efter 9c.

Den nye praksis skal ifølge Karen Hækkerup bedre sikre, at børn ikke bliver udvist i strid med deres rettigheder. Hun skriver i en mail til DR2 Undersøger:

- Den automatiske oversendelse er en bedre måde at sørge for, at der (...) altid sker en vurdering af, om børnene har opnået en sådan tilknytning til det danske samfund, at det vil stride mod barnets tarv at udvise dem.

Eksperter og advokater: ikke godt nok

Flere advokater og eksperter mener dog ikke, at vejledningen i Justitsministeriets afslag har været til at forstå. Der er også eksempler på afslag, hvor der slet ikke er givet nogen vejleding.

Og ifølge Udlændingestyrelsen kom der sjældent ansøgninger i den slags sager. Men det har ændret sig siden Justitsministeriet begyndte automatisk at sende sager med afslag videre til Udlændingestyrelsen. På fire måneder har styrelsen fået 10 børnefamiliers sager over. Og tre af familierne har altså allerede fået ophold i Danmark.

Lektor i jura og udlændingerets-ekspert Peter Starup fra Syddansk Universitet vurderer, at Justitsministeriet er begyndt at sikre, at børnenes tarv bliver vurderet, fordi det var klar over, der var et problem i forhold til Børnekonventionen.

- Det er vel, fordi man er blevet klar over, at nu går den ikke længere, og nu er man nødt til at gøre det her. Det skulle man have gjort hele tiden. Netop fordi det er så nærliggende, at der kan være et problem for de her børn, siger Peter Starup til DR2 Undersøger.

Stadig tvivl om børnerettigheder

Men direktør i Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, er ikke overbevist om, at børnenes rettigheder nu er sikret.

- Vi er stadig bekymret for, om man i virkeligheden har taget de nødvendige skridt for at sikre overholdelsen af børnekonventionen, siger Jonas Christoffersen til DR2 Undersøger og fortsætter:

- Det har vi ikke noget svar på. Og der må Justitsministeriet jo komme ud af busken og sige, at nu vil man fremover gøre det på den og den måde.

Facebook
Twitter