Danmark kritiseres for at svigte børns rettigheder

Danmark tager ikke tilstrækkeligt hensyn til børnene i sager om asyl og indvandring, skriver Europarådets menneskerettighedskommisær i ny rapport.

Danmark svigter børn i sager om asyl og indvandring, siger Europarådets menneskerettighedskommisær i ny rapport. (Foto: Bax Lindhardt © Scanpix)

Danmark kritiseres for ikke at tage tilstrækkelig hånd om børns rettigheder i sager om asyl og indvandring i en rapport, som Europarådets menneskerettighedskommissær, Nils Muiznieks, udsender i dag.

- Man ser ofte, at myndighederne tager beslutninger, uden at man tager med i vurderingen, at det er børn, det handler om. Eksempelvis i sager om familiesammenføring, om afviste asylansøgere og uledsagede flygtningebørn, siger han til DR Nyheder.

Men ifølge FN's Børnekonvention, er myndighederne forpligtet til at lade barnets tarv komme i første række.

Vurderer om små børn kan integreres

I Danmark får en vurdering af, om barnet kan integreres, indflydelse på, om barnet kan få lov til at bo hos en forælder her i landet. Men det finder Nils Muiznieks bemærkelsesværdigt.

- Jeg synes, det er mærkeligt at tale om integrationspotentiale hos selv små børn. Jeg mener, at alle unge mennesker og alle mennesker har integrationspotentiale, siger han.

17-årige er børn

Han bemærker desuden, at det er vanskeligere at få familiesammenføring, fra man er fyldt 15 år, og opfordrer Danmark til at ændre lovgivningen, så alle under 18 år behandles som børn, sådan som FN's Børnekonvention foreskriver.

- Om man er 14, 15, 16 eller 17 år må ikke gøre en forskel. Det er problematisk, siger han.

Børn forsvinder

Ifølge menneskerettighedkommissærens oplysninger forsvinder op mod 10 procent af de børn, der er kommet alene til Danmark for at søge asyl, fra asyllejrene. Og Danmark skal gøre mere for at undersøge, hvor de bliver af, og om de bliver ofre for menneskehandel eller seksuel udnyttelse, mener han.

Børnene, der er en del af sager om asyl og indvandring, er særligt udsatte. Og myndighedernes beslutninger vil berøre dem for resten af deres liv, understreger kommissæren.

- Det kan traumatisere børnene, kan lede dem ind i en depression og også sætte dem fysisk fare i en række lande, så det er meget vigtigt, at afgørelserne træffes på en både juridisk holdbar og human måde, hvor man inddrager, hvad der er bedst for barnet, siger Nils Muiznieks.

Facebook
Twitter