Danmark mister førstepladsen som det mindst korrupte land i verden

Forvaltningen af magten i Danmark er blevet mere lukket, lyder en forklaring.

- Nu må vi vågne op og tage de vigtige diskussioner, som vi for længe har veget uden om, blandt andet om partistøtte, regler for lobbyisme og åbenhed i forvaltningen, lyder det fra Transparency International. (Foto: Jeppe BjøRn Vejlø © Scanpix)

Danmark må for første gang siden 2012 afgive sin førertrøje som det land, der er mindst korrupt.

Det fremgår af Transparency Internationals seneste korruptionsindeks for 2017.

Fra sidste år at have delt førstepladsen med New Zealand, er Danmark nu rykket ned på en andenplads, mens New Zealand beholder førstepladsen.

Det overrasker dog ikke Transparency International Danmark, som peger på et årti, hvor der er kommet flere tætte skotter ind til magthaverne.

- I Danmark bygger vi på et stærkt historisk fundament, når det kommer til fravær af korruption og et ubestikkeligt embedsværk. Det seneste årti har vi desværre set en forandring i magtfordelingen og en øget lukkethed i forvaltningen af magten, skriver formand Natascha Linn Felix i en pressemeddelelse.

- Det slår skår i tilliden, og nu slår denne udvikling igennem i opfattelsen af Danmark som ikke-korrupt land.

DI: Borgerne har mindre tillid til den offentlige sektor

Det er en række internationale organisationer og tænketanke, der vurderer opfattelsen af korruption i den offentlige sektor i de enkelte lande.

Ud fra indekset får et land blandt andet højere score, hvis der er fri adgang til informationssystemer.

Mens mangel på ansvarlighed i og udbredelse af bestikkelse i den offentlige sektor, kombineret med ineffektiv offentlige institutioner, forringer opfattelsen af landet.

Jo rødere farven bliver, desto mere korrupt er landet ifølge Transparency Internationals korruptionsindeks. (© Transparency International)

Danmarks score er nu på 88 ud af i alt 100, mens det sidste år var 90. New Zealands score er til sammenligning på 89.

Tilbage i 2014 fik Danmark en score på 92.

Faldet bekymrer Dansk Industri, da det ifølge organisationen viser, at borgerne har mindre tillid til den offentlige sektor. Og det giver panderynker hos virksomhederne.

- Dansk erhvervsliv ved, at udenlandske virksomheder og investorer bider mærke i tallene i korruptionsindekset. Resultaterne indgår i de samlede overvejelser om, hvor det bedste investeringsklima er – på linje med omkostningsniveau, politisk stabilitet og adgang til arbejdskraft.

- Når Danmark over en årrække har oplevet et fald, kan det derfor påvirke vores attraktive position negativt, siger chefkonsulent Christine Jøker Lohmann.

I deres analyse af det danske fald er der ifølge dem særligt to trends, som er værd at bide mærke i. Den ene omhandler tilliden til Skat, hvor de seneste års mediesager ifølge dem har bidraget negativt.

Den anden kan indkredses til offentlige indkøb, hvor blandt andet den såkaldte Atea-sag om bestikkelse i forbindelse med offentligt udbud fra Region Sjælland har draget tvivl om det offentliges integritet.

- Danmark skal åbne mere op

Ifølge Transparency International Danmark er det ikke muligt at måle den konkrete effekt på scoren af sager kendt i den danske offentlighed.

Men de henviser til forskellige nationale og internationale undersøgelser og rapporter, der de seneste år har peget på områder, hvor Danmark ikke lever op til en række standarder og internationale forpligtelser.

- Nu må vi vågne op og tage de vigtige diskussioner, som vi for længe har veget uden om, blandt andet om partistøtte, regler for lobbyisme og åbenhed i forvaltningen.

- Vi skal turde tage de principielle diskussioner om, hvordan vi beskytter vores demokrati og sikrer en fortsat stærk og ikke-korrupt offentlig sektor, hvor man ikke kan købe sig til adgang, indflydelse eller fordele, skriver Natascha Linn Felix.

Somalia er det land ud af 180 lande, som er allermest korrupt med en score på ni.

Fakta om opgørelsen

  • Indekset er et udtryk for opfattelsen af korruption i den offentlige sektor i landene og vurderes af en række internationale organisationer og tænketanke.

  • Der er opgjort indeks for 180 lande.

  • Hvert land har en score fra 0 til 100, hvor 100 er perfekt fravær af korruption, og en placering fra 1 til 180, hvor førstepladsen er bedst.

  • 124 ud af de 180 lande scorer mindre end 50. Det svarer til 69 procent af landene.