Danmark var advaret om klimasvindel for milliarder

Danske myndigheder blev allerede i 2009 advaret mod firma med falsk Hvidovre-adresse, der nu indgår i sag om svindel og mulig terrorfinansiering. En pinlig sag for Danmark, siger Ida Auken (RV).

Allerede i slutningen af november 2009 blev Energistyrelsen og SKAT advaret om, at Avni Hysenaj optrådte med falsk adresse i det danske kvoteregister og var godkendt til at handle med CO2-kvoter via Danmark. (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

En falsk, dansk adresse spiller en central rolle i en italiensk sag om svindel og terrorfinansiering for milliarder af kroner.

Ifølge anklageskriftet i den italienske svindelsag har en person ved navn Avni Hysenaj deltaget i den svindel, der netop nu efterforskes i Milano. Svindlen er foregået ved salg med CO2-kvoter, og i alt er der svindlet for 8,5 milliarder kroner i den italienske sag.

Avni Hysenaj blev indregistreret i sommeren 2009 som kvotehandler i Danmark. Den adresse, som Avni Hysenaj angav, var den ikke-eksisterende adresse Engebolden 26 i Hvidovre.

Ekstra Bladet afslørede falsk adresse

Allerede i slutningen af november 2009 blev Energistyrelsen og SKAT advaret om, at Avni Hysenaj optrådte med falsk adresse i det danske kvoteregister og var godkendt til at handle med CO2-kvoter via Danmark.

Myndighederne blev advaret om den falske adresse i forbindelse med, at Ekstra Bladet var i gang med at afdække den omfattende svindel med CO2 via det danske register.

Men ministeriet såvel som styrelsen med ansvar for det danske kvoteregister reagerede alt for sent på advarslerne. Det forklarer det – i dag – radikale medlem af folketinget, Ida Auken.

”Skandaløs sag”

Hun stillede den gang spørgsmål til daværende klimaminister Lykke Friis (V) og skatteminister Troels Lund Poulsen (V) om det hullede klimakvoteregister.

- De danske myndigheder reagerede bestemt ikke godt nok på de advarsler, de havde fået. Der gik jo alt for lang tid, før det hul blev lukket, siger Ida Auken.

- Det er jo forfærdeligt, at pengene fra den her svindel kan have finansieret terror. Men det er i det hele taget en skandaløs sag, hvor der er blevet svindlet for mange milliarder kroner. Det er decideret pinligt for Danmark, siger Ida Auken.

Rigsrevision: Administration af register ikke ok

Det var Energistyrelsen, der stod for driften af det danske register, og både styrelsen og SKAT blev advaret om, at der var falske navne og adresser i registret. I advarslen blev det konkret nævnt som eksempel, at Avni Hysenaj havde indregistreret sig som kvotehandler på den falske Hvidovre-adresse Engebolden 26.

Alligevel fik Avni Hysenaj uhindret lov til at fortsætte som kvotehandler i Danmark.

Rigsrevisionen indledte i 2011 en undersøgelse af det danske kvoteregister. Den undersøgelse førte til kritik.

- Vores undersøgelse viste, at administrationen af registeret ikke havde været tilfredsstillende. I 90 procent af tilfældene indhentede de ikke dokumentation ind, når der blev oprettet en konto, selv om det var et krav fra EU. Som konsekvens havde det i fem år været muligt at købe og sælge kvoter i det danske register under falsk identitet, siger Lene Schmidt, der er kontorchef i Rigsrevisionen.

Blev først lukket i 2010

DR's Undersøgende Databaseredaktion har gennemgået databasen med samtlige handler i det EU-omspændende CO2-handelssystem.

Sporene i databasen viser, hvordan svindlere har handlet CO2-kvoter på kryds og tværs af Europa og stjålet store beløb i moms fra de europæiske statskasser.

Undersøgelsen af databasen viser, at Avni Hysenajs konto i det danske kvoteregister fortsat stod åben langt ind i 2010.

Falsk dansk kvotehandler central i italiensk sag

Avni Hysenaj har i en lang række handler leveret kvoter til det firma, der nævnes som centralt i den italienske sag. Dermed har Avni Hysenaj spillet en central rolle i svindelsagen.

Langt størsteparten af Avni Hysenajs handler foregik efter, at de ansvarlige danske myndigheder var blevet advaret om den falske adresse.

Avni Hysenaj stoppede selv handlerne i januar 2010. Men den falske konto blev først lukket af de danske myndigheder i marts 2010 – flere måneder efter, at den italienske stat var blevet frasvindlet de mange milliarder kroner.

Spor fra anti-terroroperation

Det er netop kommet frem, at de italienske myndigheder er i gang med at efterforske en større sag om svindel for milliarder og mulig terrorfinansiering via handel med CO2-kvoter.

Italienerne kom på sporet af sagen efter en anti-terroroperation i grænseområdet mellem Pakistan og Afghanistan. Her fandt amerikanske og britiske efterretningsfolk dokumenter fra svindlen.

I den italienske sag er 38 personer anklaget i sagen. En britisk statsborger betragtes som bagmand og er efterlyst af de italienske myndigheder.

https://www.youtube.com/watch?v=OqQk7kLuaK4&rel=0

FacebookTwitter