Danmarks "fattigste kommune" bruger mere på velfærd end den "rigeste"

Læsø har i 2018 påtænkt at bruge 13.000 kroner mere per indbygger end Gentofte på tre vigtige velfærdsområder.

Udligningstaksterne er endnu en gang kommet til debat, efter at 34 kommuner i Region Hovedstaden har indrykket en annonce i flere af landets morgenaviser forud for, at Folketinget skal beslutte, hvor meget de mindre velstillede kommuner skal godtgøres med i form af udligningsordninger. Sidste år sendte sjællandske kommuner et tocifret milliardbeløb over Storebælt. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Da Folketinget sidste år skulle beslutte hvor mange midler, der skulle flyttes fra de rigeste kommuner til de fattigste, blev der rykket et tocifret milliardbeløb fra Sjælland til Jylland.

Det kom blandt andet Læsø til gavn, der endte med at blive den helt store vinder i udligningskampen, da de fik tilført 30.503 kroner fra udligningssystemet per indbygger.

I den anden ende af skalaen måtte Gentofte nord for København grave dybt i kommunekassen og hive 36.927 kroner op ad lommen per indbygger, der gik til 'fattigere' kommuner, viser tal fra forskningsinstituttet Vive.

Udligningstaksterne er endnu en gang kommet til debat, efter at 34 kommuner i Region Hovedstaden har indrykket en annonce i flere af landets morgenaviser forud for, at Folketinget skal beslutte, hvor meget de mindre velstillede kommuner skal godtgøres med i form af udligningsordninger.

I dagens Berlingske lyder det blandt andet fra flere sjællandske borgmestre, at beløbene, der bliver sendt over Storebælt, er gået for vidt, og at det går ud over velfærden til deres egne borgere.

Læsø bruger mere end Gentofte

Hvis man skal se på tallene fra Danmarks Statistik, der vedrører hvor mange penge, de enkelte kommuner har planlagt at bruge på velfærd i 2018, viser det sig, at Læsø bruger flere penge per indbygger.

Når man ser på de tre områder 'undervisning og kultur', 'sundhed' og 'socialopgaver og beskæftigelse', så viser det sig, at Læsø vil bruge mere end 56.000 kroner per indbygger, mens Gentofte ligger cirka 13.000 kroner lavere.

Det skal dog tages i mente, at borgere i Gentofte betaler mere end fire procentpoint mindre i kommuneskat.

I Gentoftes tilfælde er det dog umiddelbart ikke gået ud over velfærden, viser tal fra 2013. Her har forskningsinstituttet Vive set på kommunalserviceniveauet i landets kommuner, og her scorer Gentofte helt i top med 31 andre kommuner.

Ifølge Kurt Houlberg, der er professor i kommunaløkonomi ved Vive, kan man heller ikke sige, at serviceniveauet halter i Hovedstaden på grund af udligningsordningen.

- Der er store variationer internt i hovedstadsområdet, siger han og fortæller, at det også er nødvendigt at se på den enkelte kommunes skattetryk og sammenholde det med serviceniveauet.

Professor: Udligningsordningen er nødvendig

Albertslunds borgmester, Steen Christiansen (S), sagde tidligere i dag, at de københavnske kommuner ikke har nogen intention om at få fjernet udligningsordningen helt.

- Men landsudligningen skal være tilpasset den virkelighed, at der er vækst i Jylland og provinskommunerne, så vi køber ikke argumentet om, at Danmark er ved at knække midt over, sagde Steen Christiansen.

Ifølge Kurt Houlberg fra Vive er det nærmest umuligt at sige, om udligningsordningen er fair. Det er dog ubestrideligt, at debatten vil fortsætte.

- Grundlæggende er det et nulsumsspil, som betyder, at hvis nogle skal have noget mere, så er der nogle, der skal aflevere nogle midler. Det betyder, at kommunerne hele tiden har en interesse i at kæmpe om at ændre systemet, så det kommer den enkelte til gode, siger han og fastslår, at udligningsordningen er nødvendig, hvis vi ikke skal have et skævt kommunalt landkort.

- Der er store forskelle i de forskellige økonomiske grundvilkår, kommunerne har. Derfor er det vigtigt at have en tilskudsordning, som kan være med til at stille kommunerne mere lige. Hvor meget, der skal udlignes, er dog grundlæggende et politisk spørgsmål, siger professoren.

Herunder kan du se, hvad de respektive kommuner fik i tilskud fra kommunale udligningsordninger per indbygger i 2017:

Facebook
Twitter