Mens det Kongelige Teaters scener er så efterspurgte, at de må sige nej til eksterne arrangementer og kunder, har naboscenen - Stærekassen på Kongens Nytorv - gabende tomme publikumsrækker stort set hele året rundt.

Stærekassen er en unik historisk scene med plads til 450 publikummer. Men højst 20 gange om året er der gæster på stolerækkerne, fordi Slots- og Kulturstyrelsen har givet forsvaret eneret til at bruge det 6.000 kvm store teaterrum i 10 år, fra 2014 og frem.

Og forsvaret bruger helt primært scenen som øvelokale for de 36 musikere i Livgardens Musikkorps - også kaldet Dronningens husorkester.

Fik nej til at leje Stærekassen

Det går ud over teatre og andre kunder, der har benyttet Stærekassen frem til 2014, men som ikke længere har adgang.

Én af dem er skuespilleren Flemming Jensen.

- Ved vores sidste forestilling stødte vi pludselig på, at vi ikke kunne leje Stærekassen, fordi der er nogen, der skal bruge det som øvelokale. Et øvelokale på Kongens Nytorv midt i København? Det synes jeg er en mærkelig prioritering, siger Flemming Jensen til Efterforskerne på P1.

Han forklarer, at der findes en række selvstændige teatre, som rejser på turne i landet, som ofte mangler en scene til forestillinger netop i København.

- Stærekassen ligger centralt og det er et fantastisk rum for publikum, siger Flemming Jensen.

Kommerciel efterspørgsel

Det er ikke kun kulturlivet, der efterspørger en scene som Stærekassen.

Fakta om Livgardens eksklusive øvelokale
  • Livgardens Musikkorps kaldes også for dronningens husorkester, fordi deres opgave, udover at gå vagtparade til Amalienborg, er at spille til arrangementer ved kongehuset, f.eks. statsbesøg.
  • Livgardens musikkorps går vagtparade fra Livgardens Kaserne ved Rosenborg til Amalienborg seks dage om ugen i vinterhalvåret, mens dronningen opholder sig i København.

Det gælder også arrangører af konferencer og firmaevents, som i stigende grad efterspørger unikke og historiske steder i København.

- Vi oplever stigende efterspørgsel på steder, der har en historie. Så vi bruger lokaler hos for eksempel museer og teatre, når vi arrangerer modeshows eller arrangementer for det private erhvervsliv, fortæller Anette Kjærgaard, ejer og direktør i Eventfirmaet Fashion Exclusive, der laver arrangementer inden for mode på vegne af danske og internationale kunder.

- Men det kan være svært at få plads, da de jo også bruges til kunst og forestillinger, siger hun.

Anette Kjærgaards firma har brugt Stærekassen, før Forsvaret overtog scenen i marts 2014.

Løb ikke rundt

Men Slots- og Kulturstyrelsen, som har haft ansvar for Stærekassen siden 2008, har ikke kunnet få økonomien til at løbe rundt, og derfor er man glad for langtidsaftalen med Forsvaret, som dækker styrelsens udgifter til stedet, siger Nikolaj Jensen, underdirektør i Slots- og Kulturstyrelsen.

- Siden vi overtog scenen i 2008 har der været store problemer med at få det til at hænge sammen med indtægter og udgifter. Derfor har det været vigtigt at få en flerårig aftale, så vi ikke taber penge på Stærekassen. Så vi er glade for at leje ud til Forsvaret, siger han til Efterforskerne på P1.

Samtidig lægger Slots- og Kulturstyrelsen vægt på, at scenen nu bliver brugt til det, den oprindeligt blev bygget til:

- Og det er jo Livgarden, der bruger den, så Stærekassen bliver brugt til sit oprindelige formål, nemlig musik, siger Nikolaj Jensen.

Økonomi vigtigere end offentlig adgang

Slots- og Kulturstyrelsens aftale med Forsvaret betyder også, at offentligheden har mindre adgang til Stærekassen end tidligere.

For mens Livgardens musikkorps holder koncerter for offentligheden højst 20 gange om året, var der før 2014 teater, stand-up, danseforestillinger, modeshows og koncerter i Stærekassen op til 100 aftener om året, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen.

Før var salene altid stuvende fulde i Stærekassen. (Foto: christian Als © digi als)

Der var flere dage med arrangementer for offentligheden før Forsvaret overtog stedet i 2014. Betyder det noget, hvor tilgængeligt stedet er?

- Stærekassen har jo en historie og en særlig arkitektur. Det betyder selvfølgelig noget, at folk kan komme ind. Men her vægter vi det økonomiske resultat tungere, siger underdirektør Nikolaj Jensen.

Stærekassen er ellers ganske unik, fordi scenen er et af få eksempler på såkaldt art déco-inspireret arkitektur i Danmark, oplyser Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Stærekassen er blevet renoveret og moderniseret for omkring 100 mio. kr. i perioden 1998-2002.

Ingen husleje

Slots- og Kulturstyrelsen er som udlejer af offentlig ejendom forpligtet til at sikre “det for staten bedst mulige økonomiske resultat,” som det fremgår af Finansministeriets budgetvejledning.

Alligevel har Slots- og Kulturstyrelsen indgået en uopsigelig aftale om Stærekassen for 10 år, hvor Forsvaret ikke skal betale husleje for den 6.000 kvadratmeter store scene i det indre København. Det viser Styrelsens aftale med forsvaret, som Efterforskerne på P1 har fået aktindsigt i.

Forsvaret skal dog betale for drift og vedligehold af den fredede ejendom, så Slots- og Kulturstyrelsen ikke selv har nogen løbende udgifter til Stærekassen. De dækkes i stedet af en anden offentlig kasse, nemlig Forsvaret.

Billigere end det billigste kælderlokale

Den pris Forsvaret betaler for Stærekassen er knap 200 kroner per kvadratmeter om året, som altså ikke er husleje, men alene udgør drift og vedligeholdelse.

Til sammenligning koster de allerbilligste erhvervslejemål i indre København, f.eks. et lagerlokale i en kælder, omkring 700 kroner per kvadratmeter om året, viser en gennemgang af erhvervslejemål, som P1 Efterforskerne har foretaget.

Altså mere end tre gange så meget, som Forsvaret betaler for fri adgang til Stærekassen.

Stærekassens historie

  • 1931 - Stærekassen indvies som kombineret skuespilscene for det Kongelige Teater og Statsradiofonien i 1930. Arkitektur og kunst på scenen er art deco inspireret.
  • 1945 - Statsradiofonien flytter ud, og scenen hører alene under det Kgl. Teater
  • 1995 - Stærekassen fredes
  • 1998-2002 - Stærekassen restaureres og moderniseres for 100 mio. kr. Der installeres bl.a. ny sceneteknik, lydanlæg samt forbedret akustik.
  • 2008 - Det Kongelige Teater opgiver Stærekassen i forbindelse med, at det nye Skuespilhus tages i brug
  • 2008-2014 - Stærekassen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, som lejer den ud til kulturelle formål, konferencer, foredrag og receptioner. TV2, Grønnegårdsteatret, Modeugen og Landsteatret er nogle af dem, der har lejet Stærekassen.
  • 2014-2024 - Slots- og Kulturstyrelsen indgår en 10-årig brugsaftale med Forsvaret. Scenen skal bruges af Livgardens Musikkorps.